HỘI CỰU GIÁO CHỨC KHOA TOÁN-CƠ-TIN HỌC

Ảnh chụp 2016

Hội cựu giáo chức Khoa Toán tham quan Suối cá thần, Thanh Hóa 28/5/2016

Tải ảnh về máy

Hội cựu giáo chức Khoa Toán tham quan Thành Nhà Hồ, Thanh Hóa 28/5/2016

Tải ảnh về máy

Họp mặt cựu sinh viên khoa Toán-Cơ-Tin học, Hà Nội 09/6/2016

Tải ảnh về máy

Hình ảnh Cựu giáo chức Khoa Toán–Cơ–Tin học ĐHTH Hà Nội qua năm tháng... (updated 25/5/2016)

Một số hình ảnh Cựu giáo chức Khoa Toán - Đại học KHTN Hà Nội (2006-2016)

Tải ảnh về máy

Giao luu "Lưu giữ Hồn Khoa" giữa Khoa Toán-Cơ-Tin học với Tỉnh Thanh Hóa, 28/5/2016

Tải ảnh về máy

       

Ảnh chụp 2008 - 2015

Chia tay CBGD về hưu 2008

Họp mặt Chi hội Cựu giáo chức tại Quán Gió, công viên Thống Nhất, Hà Nội 2009

Họp mặt Chi hội Cựu giáo chức Khoa Toán 20/11/2011

Lễ tất niên Cựu giáo chức Khóa Toán đón Xuân Nhâm Thìn 17/1/2012

Tải ảnh về máy

Sinh hoạt Chi hội cựu giáo chức Khoa Toán 26/9/2015

Copyright © 2011 Album Tổng hợp của Khối chuyên Toán-Tin Đại học Tổng hợp Hà Nội
Phone mobile: 0904070637 hoặc 0986838536
Email: lightsmok@gmail.com hoặc Yahoo Messenger: happidragon@yahoo.com