HỘI ĐỒNG HƯƠNG VĨNH BẢO TẠI HÀ NỘI

Ảnh chụp 2016-2017

 

Ban Liên lạc Hội Đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội họp mặt 11/11/2018


Họp mặt Đồng hương Vĩnh Bảo 11/11/2017

Họp mặt đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội, 30/10/2016

TS. Quách Tuấn Ngọc nói về Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm,  13/12/2016

 

Copyright © 2018 Hội Đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội

Email: datbach.haiau@gmail.com hoặc lightsmok@gmail.com