HỘI TIN HỌC VIỆT NAM

Ảnh chụp 2006-2019

       

Fractal Image update 2019

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ tại

ĐHBK Hà Nội, 19/9/2012

Một số hình ảnh thầy PGS.TS. Phan Trung Huy 8/2012

Hội thảo khoa học quốc tế về Đồ thị và Tổ hợp. Xuân Hòa-Vĩnh Phúc 26/10/2011

Một số hình ảnh chụp ở Đà Lạt nhân dịp Hội thảo Tin học 6-2006

Hội thảo CNTT tại

Hưng Yên 19/8/2010

Một số hình ảnh Hội thảo CNTT tại  Biên Hòa 2009

 

Một số hình ảnh Hội thảo CNTT tại  Đại Lải 2007

 

Thăm quan Đà Lạt 17/6/2006

Một số hình ảnh Hội thảo CNTT tại  Đà Lạt 14/6/2006

Một số hình ảnh Hội thảo CNTT tại  Đà Lạt 15/6/2006 

Copyright © 2011 Album Tổng hợp của Khối chuyên Toán-Tin Đại học Tổng hợp Hà Nội
Phone mobile: 0904070637 hoặc 0986838536
Email: lightsmok@gmail.com hoặc Yahoo Messenger: happidragon@yahoo.com