Giới thiệu về đề tài VH25

(Giai đoạn 1982-1995)

 

Đề tài bắt đầu hoạt động với sự tài trợ của phía Hà Lan từ năm 1982 và chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 1982 đến 1987. Giai đoạn 2 từ 1987 đến 1995.

Chủ trì đề tài về phía Việt Nam là GS PTS Hoàng Hữu Như, Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHTH Hà Nội. Về phía Hà Lan lần lượt các nhà khoa học sau là chủ trì: GS TS D.W. Bresters, TS M.G. de Bruin, Khoa Toán cho các ngành phi toán; GS TS J. Th. Runnenberg, Khoa Toán-Tin, Trường ĐHTH Amsterdam.

Giai đoạn 1: Hợp tác giữa Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHTHHN và Khoa Toán cho các ngành phi toán, ĐHTH Amsterdam. Hoạt động này được sự tài trợ của chính phủ Hà Lan thông qua tổ chức NUFIC (Netherlands Universities Foundation for International Cooperation). Giai đoạn này chủ yếu là trao đổi khoa học giữa giảng viên của Khoa Toán-Cơ-Tin học và Trường ĐHTH Amsterdam. Trong hai năm 1985, 1986 các cán bộ sau đây của hai nước đã đi trao đổi khoa học tại nước đối tác: PTS Đào Hữu Hồ, CN Nguyễn Đình Việt, PGS PTS Võ Đức Tôn, PTS Chu Đức, GS H.J.A. Dupaic, TS M.G. de Bruin.

Cũng trong thời gian này, Đề tài đã dành một khoản kinh phí mua 4 máy tính cá nhân (1 Apple II, 1 Macintosh, 2 Oliverty), 1 máy photocopy cũ và hàng tạ sách cho thư viện Khoa.

Giai đoạn 2: Đề tài không còn nhận được tài trợ trực tiếp từ tổ chức NUFIC. Để duy trì hoạt động, Đề tài đã xin được 2 suất học bổng NCS. Số tiền tiết kiệm từ 2 suất học bổng này được chi dùng cho các hoạt động khác của đề tài, như thực tập, trao đổi khoa học.
Hai NCS là Nguyễn Hữu Công, cán bộ giảng dạy của Khoa và Tăng Đặc Hữu Công, tốt nghiệp Khoa Toán-Cơ-Tin học, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập. Anh Nguyễn Hữu Công bảo vệ luận án TS với 6 bài đăng trong các tạp chí đầu ngành trong lĩnh vực Toán học tính toán và Toán ứng dụng. Chưa đầy 1 năm sau, anh Công đã bảo vệ đặc cách luận án TSKH tại Trường ĐHTH HN.

Trong các năm từ 1991 đến 1994, các nhà khoa học sau đây trong khuôn khổ VH25 đã sang làm việc tại nước đối tác: GS TS J. Th. Runnenberg, GS TS P.J. van der Houwen, TS Phạm Kỳ Anh, PGS Nguyễn Quốc Toản, TS Đặng Hùng Thắng, PGS TS Nguyễn Văn Mậu, PTS Trịnh Nhật Tiến.

Có thể nói rằng Đề tài VH25 là chương trình hợp tác quốc tế thành công nhất từ trước đến nay của Khoa Toán-Cơ-Tin học, ĐHTH HN. Trong khuôn khổ của Đề tài, nhiều cán bộ của Khoa đã được nâng cao trình độ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Phía Hà Lan đã đào tạo cho Việt Nam hai tiến sĩ có trình độ chuyên môn cao. Các thiết bị do VH25 cung cấp, tuy không nhiều nhưng là những thiết bị tính toán và in ấn đầu tiên mà Khoa có và là của hiếm ở Việt Nam thời gian này.

Phạm Kỳ Anh