Một số lớp do thầy Nguyễn Đức Đạt làm chủ nhiệm

 

Lớp K19 Toán + Toán Cơ (1974-1978)

 

Các thầy chủ nhiệm:

- Phạm Kỳ Anh

- Nguyễn Đức Đạt

- Trần Văn Nhung

- Trương An Quốc

- Hồ Đức Việt

 

Cán sự lớp:

- Vũ Văn Quang

- Hà Quang Thụy

- ...

Ban liên lạc:

- Hà Quang Thụy

- Nguyễn Quang Vinh

 

Ảnh kỷ niệm:

 

 

 

 

 

 

Lớp K27 Toán + Toán Cơ (1982-1986)

 

Các thầy chủ nhiệm:

- Nguyễn Đức Đạt

 

Cán sự lớp:

- Nguyễn Huy Lương

- Đỗ Trung Hậu

- ...

Ban liên lạc:

- Nguyễn Huy Lương

 

Tốt nghiệp:

 

Khóa này mới đầu có 21 sinh viên. Khi ra trường chỉ c̣n 17 sinh viên:

- Ngành Giải tích: Lan Anh, Cảnh, Hậu, Huy, Vân

- Ngành Xác suất: Hải, Lương, Long, Phương, Toản, Thiệp.

- Ngành Cơ học: Ba, Đức, Hiệp, Hiến, Nguyễn Tuấn, Lê Tuấn.

 

Ảnh kỷ niệm:

- ...

 

Lớp K2 Toán-Tin ứng dung (1994-1998)

 

Các thầy chủ nhiệm:

- Nguyễn Đức Đạt

 

Cán sự lớp:

- Nguyễn Hồng Đoàn

- Phạm Thị Mỹ Dung

- Đỗ Phương Lan

- ...

Ban liên lạc:

- Nguyễn Hồng Đoàn

- Nguyễn Anh Dũng

 

Ảnh kỷ niệm:

 

 

 

 

 

 

 

Lớp K39 Toán-Tin UwD + Toán Cơ (1994-1998)

 

Các thầy chủ nhiệm:

- Nguyễn Đức Đạt

 

Cán sự lớp:

- Nguyễn Ngọc Toàn

- Trần Vũ Hà

- Thành Thanh Hà

- Trần Xuân Khôi

- ...

 

Ban liên lạc:

- ...

 

Ảnh kỷ niệm:

 

 

Lớp K40 Toán-Tin ứng dụng (1995-1999)

 

Các thầy chủ nhiệm:

- Nguyễn Đức Đạt

 

Cán sự lớp:

- Nguyễn Trung Hiếu

- Nguyễn Phương Giang

- Nguyễn Khắc Tuấn

- Nguyễn Đ́nh Phùng

- Trần Mạnh Cường

- ...

 

Ban liên lạc:

- ...

 

Ảnh kỷ niệm:

 

 

 

 

 

Lớp K42 Toán-Tin ứng dụng (1997-2001)

 

Các thầy chủ nhiệm:

- Nguyễn Đức Đạt

 

Cán sự lớp:

- Nguyễn Văn Sang

- Phạm Văn Sơn

- Phạm Xuân Tích

- Phạm Văn Khánh

- Mai Bắc Cường

- ...

 

Ban liên lạc:

- ...

 

Ảnh kỷ niệm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp K44 Toán (1999-2003)

 

Các thầy chủ nhiệm:

- Nguyễn Đức Đạt

 

Cán sự lớp, Đoàn, Hội:

- Nguyễn Văn Mạnh

- Ngô Duy Điệp

- Mai Loan

- Hồng Hạnh

- Trần Vĩnh Linh

- Đàm Thanh Tú

- Doăn Quư Hoàng

- Vũ Tuấn Anh

- ...

 

Ban liên lạc:

- ...

 

Ảnh kỷ niệm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp K46 Toán-Tin ƯD (2001-2005)

 

Các thầy chủ nhiệm:

- Nguyễn Đức Đạt

 

Cán sự lớp, Đoàn, Hội:

- Phạm Thị Bích

- Nguyễn Đức Dũng

- Lê Trung Hiếu

- Đỗ Thanh Hà

- Đinh Thị Thanh Hà

- ...

 

Ban liên lạc:

- Phí Văn Thanh

- Đỗ Thanh Hà

- Đinh Thị Thanh Hà

 

Ảnh kỷ niệm:

 

 

 

Lớp K48 Toán-Tin ƯD (2003-2007)

 

Các thầy chủ nhiệm:

- Nguyễn Đức Đạt

 

Cán sự lớp, Đoàn, Hội:

- Mai Ngọc Khương

- Lê Việt Hà

- Vơ Quang Huy

- Lại Năng Bách

- ...

 

Ban liên lạc:

- ...

 

Ảnh kỷ niệm:

 

 

 

 

Lớp K52 Sư phạm Toán (2005-2009)

 

Các thầy chủ nhiệm:

- Nguyễn Đức Đạt

 

Cán sự lớp, Đoàn, Hội:

- Phạm Ngọc Duyên

- Ngô Minh Hiếu

- Nguyễn Hữu T́nh

- Cồ Khắc Nam

- Bùi Thị Duyên

- ...

 

Ban liên lạc:

- ...

 

Ảnh kỷ niệm:

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin: Thầy Nguyễn Đức Đạt

Biên tập: Phạm Đăng Long