Ḿnh viết lại những điều ḿnh con nhớ được

 

Ḿnh vào trường đại học năm 1958. Khi đó là thời gian trường đại học tách làm 2 trường: trường đại học sư phạm (chuyển vào khu vực Cầu giấy ǵ đó) c̣n trường đại hoc (tổng hợp) ở lại khu vực trường đại học cũ, phố Lê Thánh Tông. Trường chỉ có 2 khoa: khoa Khoa học xă hội và khoa Khoa học Tự nhiên (khoa này lại tách thành 2 khoa: Khoa Sinh Vật và Khoa Toán-Lư-Hóa), sau đó khoa Toán-Lư-Hóa lại tách thành 2 khoa: Khoa Toán-Lư và khoa Hóa. Có điều này là chính xác về thời gian: khi ḿnh học năm thứ 2 (1959-1960) nhà trường có tổ chức hội nghị khoa học và khi đó 2 khoa Toán-Lư và Hóa cùng chung tổ chức hội nghị khoa học. (điều này là chính xác v́ khi đó chính ḿnh có lên báo cáo ở hội nghị đó về việc ứng dụng toán học: ứng dụng lư thuyết Thống kê vào khảo sát t́nh h́nh sản xuất ở nhà máy trong cuối học kỳ 2 của sinh viên ngành Toàn ở nhà máy dệt Nam định, tức là khoảng tháng 5, tháng 6 năm 1959). Lúc tổ chức hội nghị khoa học này th́ 2 khoa đă được tách ra từ khoa Toán-Lư-Hóa. Lúc này thày Lê văn Thiêm vẫn đang là hiệu phó của trường và kiêm nhiệm chủ nhiệm khoa Toán Lư. Sau đó (?) thày Hoàng Tụy từ Liên Xô trở về với tấm bằng PTS và được cử làm chủ nhiệm khoa Toán-Lư, với thày (ḿnh chợt quên tên) là PTS về vật lư làm phó chủ nhiệm khoa phụ trách ngành Lư, Khi ḿnh học năm thứ 3 (niên khóa 1959-1960) th́ khoa Toán-Lư lại tách thành 2 khoa: khoa Toán do thày Hoàng Tụy làm chủ nhiệm khoa, và khoa Lư với thày phó chủ nhiệm khoa Toán-Lư cũ làm chủ nhiệm khoa LƯ (ḿnh quên tên, nhưng vẫn c̣n nhớ là đề tài nghiên cứu của thày là không xem xét không gian - vật lư - 3 chiều thông thường với 1 chiều thời gian - mà là không gian 6 chiều). Đến khi ḿnh tốt nghiệp (3 năm) là năm 1961, ḿnh ở lại trường làm cán bộ giảng dạy lúc đó có anh Nguyễn Quốc Trụ (vẫn hay đến dự liên hoan chung của khoa Toán) làm thư kư của khoa Toán và anh La Trung Quyền làm bí thư khoa (General secrety), lúc bấy giờ khoa Toán (văn pḥng và các lớp học) ở bên phố Hai Bà Trưng (không c̣n ở phố Lê Thánh Tông nữa). Anh La Trung Quyền là bộ đội về đi học, học khoa Toán khóa 5 (cùng với các anh Bội, Hữu, Đạo, Hồ), tốt nghiệp năm 1964. Hai năm sau khóa học ngay sau ḿnh mới tốt nghiệp đại học (1963) v́ từ khóa này học 4 năm (khóa có ác anh Long, Lâm, My, Triển ở lại trường) và khóa tiếp theo có các anh Bội, Hữu, Đạo, Hồ ở lại trường làm cán bộ giảng dạy năm (là năm 1964) và vẫn vậy (năm học đầu khi đi sơ tán th́ ḿnh đi ứng dụng thực tế về toán học cho bộ Giao Thông Vận Tái vận chuyển từ miền bắc vào chiến trường), năm đó ḿnh hầu như không biết ǵ về Khoa Toán. Sau 1 năm đi làm cho bộ Giao Thông Vận Tải ḿnh lại về trường (đang ở Thái Nguyên) tiếp tục giảng dạy.

 

 

Nguyễn Quốc Toản