Thêm một ảnh nữa của Tự vệ Khoa Toán

Có một nhân vật đặc biệt khác: ở ngành toàn ĐHTH khóa đầu (trên ḿnh 2 khóa) có một nữ sinh viên duy nhất, khóa thứ 2 không có nữ sinh viên nào, khóa thứ 3 (khóa ḿnh học) có 2 nữ sinh viên (có mặt trong tấm ảnh ḿnh mới chuyển đến các bạn. Nữ sinh viên ngành toán khoa 1 chính là ĐÀM LÊ ĐỨC, người bây giờ đang "nổi tiếng" trên mạng, một bà giáo nổi tiếng, đang dạy ở thành phố HCM, lên mạng bạn sẽ thấy đủ thứ: video, truyện, ảnh, bào báo viết về bà. Như thế là bà này học cùng lớp với các ông Hạp, Như, Bích, Ngự, ...; h́nh như bà ta chưa từng lấy chồng; bà ta tốt nghiệp xong th́ đi dạy phổ thông. Có một thời gian dài bà ta dạy ở Hải Pḥng, Sau khi đát nước thống nhất bà ta về TP HCM dạy, và vẫn c̣n đang dạy (dù đă 82 tuổi). Có lẽ cũng nên mời bà ta dự lễ kỷ niệm.

Ấy là ḿnh mới chợt nhớ ra và tra tin trên internet thấy quá nhiều tin về bà.

Các bạn thử t́m xem sao.

Thân ái

Gửi các bạn 2 ảnh

1) Ảnh bác Hồ đưa tổng thống Indonesia Su-cac-no đến thăm trường Đại học Tổng hợp Hà nội (Ḿnh không nhớ được là năm nào) đám người bên trái của ảnh (bên phía Su-cac-no) là các sinh viên toán khoa ba, 2 cô bạn gái đứng sát gần tổng thống Su-cac-no là hai cô nữ học lớp toán khóa 3.

2) ảnh chụp sinh viên toán khóa 3 (ngay trước khi ra trường)

C̣n có một ảnh mà ḿnh không có, nhưng các bạn có thể t́m được ở đâu đó: ảnh bà Đức (h́nh như là họ Đàm, cũng được đăng tin đâu đó), là sinh viên toán nữ (duy nhất) của khóa 1, khóa 2 không có nữ, khóa 3 có 2 nữ trong ảnh trên.