Về các khóa học đầu của Khoa Toán

Nguyễn Quốc Toản

16/6/2016

 

Hôm trước mình quên không nói rõ về các khóa học đầu của Khoa Toán.

Các anh Hoàng Hữu Như, Phan Văn Hạp, Đào Huy Bích, ... là Sv về toán khóa 1 (mình học khóa 3), nhưng các anh ấy cùng được đi học Liên Xô, thành ra sinh viên ngành toán của chính trường ta mà ở lại làm CBGD về toán của trường khóa đầu tiên là ở lớp mình (khóa 3), gồm: Nguyễn Quý Hỷ, Nguyễn Đăng Tề, Bùi Công Cường, Lê Xuân Cận, Đào Hà Phúc và mình (Nguyễn Quốc Toản), (năm 1961), đến năm sau 1962 thì anh Như mới ở nước ngoài về và trở thành cán bộ giảng dạy, và đến năm 1965 (hình như thế) thì các anh học khóa 1 sau khi bảo vệ luận án PTS, mới về giảng dạy (ở Khoa Toán), năm đó có thêm 1 anh người Nam Định cũng từ Liên Xô về Khoa Toán (lúc này mình bỗng nhiên quên mất tên, nhưng mình vẫn nhớ anh ấy). Khóa tiếp theo khóa mình có các anh ở lại làm cán bộ giảng dạy là: Nguyễn Xuân My, Trần Văn Triển, Trần Đức Long, ...
Năm mình (1961 bắt đầu làm) cán bộ giảng dạy thì vẫn còn là Khoa Toán-Lý do thầy Lê Văn Thiêm làm chủ nhiệm (kiêm hiệu phó nhà trường) và thầy PTS (?) ở bên Ngành Vật lý làm phó chủ nhiệm, 1 năm sau mới tách ra hai  khoa Khoa Toán  Lý; nhưng lúc đó thầy Thiêm thôi không làm chủ nhiệm khoa (chỉ làm Hiệu Phó) và thầy Hoàng Tụy vừa mới có bằng PTS ở bên Liên Xô về làm chủ nhiệm Khoa Toán, và cũng sau đó ít lâu thì anh Nguyễn Quốc Trụ được chuyển về Khoa Toán làm thư ký, còn văn phòng Khoa Toán do anh La Trung Quyền làm Bí Thư Khoa (kiêm bí thư chi bộ khoa). Với anh La Trung Quyền thì có một việc "lạ lùng": anh ấy họ La, nhưng tất cả lũ con đều cùng họ Lê (vợ anh ấy là cấp dưỡng - nhân viên nấu ăn của Khoa); mãi đến khi khoa chuyển từ nơi sơ tán (Thái Nguyên) trở về, mình đi làm việc xin chuyển hộ khẩu cho cán bộ trong khoa mới phát hiện ra như vậy; hỏi lại anh Quyền thì được biết rằng thời kỳ đầu Kháng chiến chống Pháp, anh Quyền đi bộ đội ở Quảng Ninh, khai báo họ tên với Tiểu Đội Trưởng, thì được ghi là họ La, (nhưng có lẽ vì chữ xấu nên dễ đọc thành Lê) nhưng sau đó báo cáo lên cấp trên thành họ La (chữ người ghi quá xấu mà), lý lịch không thay đổi được! nhưng lại được đặt tên cho các con là họ Lê!

À, đấy là vài điều mình còn nhớ được, gửi để các bạn tham khảo.

và đây nữa: