Xin gửi bạn ảnh thày Lê Văn Thiêm chụp với các sinh viên Toán khóa 3 trong một buổi kỷ niệm sau vài năm tốt nghiệp.

Thêm một ảnh nữa của 5 thày dạy toán cùng với sinh viên toán khóa 3 (1958-1961): hiện chỉ c̣n 2 thày là thày Hoàng Tụy và thày Nguyễn Thừa Hợp. Thày Hợp vẫn đến dự các buổi họp mặt của hội cựu giáo chức khoa Toán. (phia dưới)