Ảnh chụp lớp toán khóa 3 (chụp trước khi ra trường):

Hàng ngồi phía trước (từ phía trái ảnh):
Lê Xuân Cận (cũng là cán bộ Gd khoa Toán ta), Trần Văn Túc (ĐH Kinh tế quốc dân), Mạc (đă mất), Bùi Tuấn Anh (đă mất);


Hàng ngồi giữa (từ phía trái ảnh):
Nguyễn Hoàng Ân (đă mất), Lư Dân Kiệt (người Hoa, đă mất), Nguyễn Quốc Toản (cán bộ GD khoa toán ta từ 1961), Thân Lầu (cũng là cán bộ GD khoa toán ta, đă mất), Hồ Ngọc Khanh (cán bộ GD trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, đă chuyển công tác vào tại miền nam), Trần Việt Liễn (cán bộ nha khí tượng thủy văn), Ngô Đ́nh Hiền (cán bộ GD đại học Nông nghiệp từ năm 1961), Lê Hội (đă mất), Nguyễn Quư Hỷ (cán bộ GD khoa toán ta từ 1961);

Hàng đứng phía sau (từ phía trái ảnh):
Nguyễn thị Thanh Ba), Nguyễn Đang Tề (cán bộ GD khoa toán ta từ 1961, sau đó chuyển sang công tác bên ngành An Ninh), Tuyết Nhung (lúc mới tốt nghiệp công tác tại trường trung cấp Tài Chính ở HN), Đào Hà Phúc (cán bộ GD khoa toán ta từ 1961, sau đó chuyển sang công tác bên ngành An Ninh), Bùi Công Cường (cán bộ GD khoa toán ta từ 1961), Phạm Trà Ân (cán bộ nha Khí Tượng Thủy Văn, đă mất), Phạm Văn Điều (cán bộ GD khoa toán ta từ 1961, sau phụ trách tổ các thày dạy chuyên Toán), Nguyễn Văn Huân (cán bộ GD đại học thủy lợi từ 1961), Quang (ra trường đi dạy trung học phổ thông), Nguyễn Mạnh Cường, La (Lê) Trung Quyền (cán bộ GD khoa toán ta từ 1961, làm chánh văn pḥng Khoa và là bí thư chi bộ khoa), Vũ Tấn Lộc (cán bộ GD đại học Nông Nghiệp từ 1961), Lê Văn Tấu (ra trường đi dạy trung học phổ thông), Nguyễn Hùng Cường (cán bộ GD đại học Nông nghiệp từ năm 1961), Hoàng Văn Khoan (cán bộ GD đại học Kinh Tế từ năm 1961)