Trang đầu | Giới thiệu | Lịch sử | Album Pictures | Album Videos | Album Audios | Giải trí | Liên kết khác

 

 

Có bao nhiêu người sống ở Vác-sa-va?

Trong vòng 100 năm gần đây dân số thủ đô đã thay đổi ra sao?

(Theo http://queviet.eu/tin-tuc/ba-lan/)

Có bao nhiêu người đang sống ở thủ đô? Chúng ta có con số chính thức của 100 năm gần đây.

Vào năm 1918 Vác-sa-va có 758 nghìn dân (57% là phụ nữ, 43% - nam giới). Ngày 13/07 năm đó Tổng cục thống kê được thành lập và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc điều tra dân số đầu tiên trên lãnh thổ nước Cộng hòa Ba Lan.

Năm 1921 dân số Vác-sa-va đã tăng lên 936 nghìn (55% nữ, 45% nam). Hội đồng thành phố đã thông qua kế hoạch tổ chức Bộ phận thống kê của thủ đô Vác-sa-va. Bộ phận này chia thành Văn phòng thống kê và Văn phòng địa chỉ.

Năm 1931 Vác-sa-va có 1,171 triệu dân. Vác-sa-va khi ấy được chia thành 110 vùng thống kê (obwodów statystycznych).

Năm 1945 ở Vác-sa-va chỉ có 377 nghìn người do hậu quả của chiến tranh (61% nữ, 39% nam).

Dân số vào năm 1946 là 478 nghìn (58% nữ, 42% nam)

Năm 1950 Vác-sa-va đã có 803 nghìn (56% nữ, 44% nam). Thành phố bắt đầu được xây dựng lại sau chiến tranh và nhiều người đã quay về nơi ở cũ.

Tới năm 1960 Vác-sa-va đã có 1,136 triệu người (54% nữ, 46% nam). Hội đồng thành phố đã tổ chức điều tra dân số. Vác-sa-va đã được chia ra 100 vùng điều tra và 72 vùng ở.

Năm 1975, Vác-sa-va có 1,436 triệu dân (54% nữ, 46% nam). Ba Lan khi ấy chia ra 49 tỉnh.

Vào năm 1988 ở Vác-sa-va có 1,651 triệu người (53% nữ, 47% nam). Theo luật ra ngày 16/07/1987 họ đã tổ chức điều tra dân số từ hôm 7 đến 12/12. Đó là cuộc điều tra dân số hiện đại thu thập nhiều thông tin.

Năm 1995, Vác-sa-va có 1,635 triệu người (54% nữ, 46% nam), như vậy đây là lần đầu tiên sau chiến tranh dân số Vác-sa-va bị giảm đi. Sau 20 năm, họ đã quyết định xuất bản lại Bản thống kê năm (Rocznik Statystyczny) của Vác-sa-va.

Hiện nay có bao nhiêu người sống ở Vác-sa-va?

Vào 2002, Vác-sa-va có 1,688 triệu người (54% nữ, 46% nam). Cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 2002 rất chi tiết vì nó là cuộc điều tra lần đầu sau các thay đổi về xã hội-kinh tế và chế độ trong các năm 90.

Năm 2011 ở Vác-sa-va có 1,708 triệu người (54% nữ, 46% nam). Cuộc điều tra dân số trong năm này đã sử dụng các hệ thống thông tin hành chính và dữ liệu thu được đã dùng trong các nghiên cứu đầy đủ.

Năm 2018, theo các con số chính thức thì Vác-sa-va có 1,769 triệu người (54% nữ, 46% nam). Theo các con số không chính thức thì số người sống ở đây đã lên tới 2 triệu, vì hàng ngày có raatsnhieeuf người không có đăng ký hộ khẩu và không có nơi làm việc chính thức.

Nguyễn Hữu Viêm

Nguồn: https://Vác-sa-va a.naszemiasto.pl/ile-osob-mieszka-w-Vác-sa-va ie-jak-liczba-ludnosci-w-stolicy/ar/c1-4907354

 

Trang đầu | Giới thiệu | Lịch sử | Album Pictures | Album Videos | Album Audios | Giải trí | Liên kết khác

Copyright © 2011 Khối chuyên Toán-Tin Đại học Tổng hợp Hà Nội
Phone mobile: 0904070637 hoặc 0986838536
Email: lightsmok@gmail.com hoặc Yahoo Messenger: happidragon@yahoo.com