LISTA STUDENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH SIĘ NA KURSIE JĘZYKA POLSKIEGO NA
UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W KRAKOWIE, ROKU SZKOLNEGO 1967-1968

Nhóm 1:  Chủ nhiệm: PAN TADEUSZ ANSZER, Lớp trưởng: Dương Văn Hồng,  Sĩ số: 12
Nhóm 2 : Chủ nhiệm: PAN ANDRZEJ SÓŁDUSZ, Lớp trưởng: Trần Đ́nh Dương,Sĩ số: 12
Nhóm 3:     Chủ nhiệm: PAN ANDRZEJ SPIT,   Lớp trưởng: Nguyễn Văn Hợi,      Sĩ số: 13
Nhóm 4:   Chủ nhiệm: PANI M. KAPLITA,      Lớp trưởng: Nguyễn Văn Toát,        Sĩ số: 12
Nhóm 5:  Chủ nhiệm: PANI BOŻENA MIKRUŚ, Lớp trưởng: Nguyễn Xuân Mai,   Sĩ số: 12

Facebook của Hội ta từ khóa để Search là: K67_Krakow, địa chỉ cụ thể là
https://www.facebook.com/LovePolske/?ref=bookmarks
STT Lớp Họ Tên Địa chỉ thường trú Điện thoại email / facebook Tỉnh
1 5 Lê Văn Bào       Thanh Hóa
2 2 Lê Thế Bắc Đă mất     Thanh Hóa
3 3 Tạ Quang Bân       Nghệ An
4 5 Hoàng B́nh   0975613959   Ninh B́nh
5 1 Lê Xuân Bông Khối 10, phường Hà Huy Tập, TP Vinh 0962006367   Nghệ An
6 4 Đào Xuân Bồng   0938125458   Nghệ An
7 2 Lê Viết Cẩn       Nghệ An
8 2 Nguyễn Kim Châu       Nghệ An
9 5 Nguyễn Quốc       Hà Nam
10 4 Trần Quốc  Cường   0947535853 https://www.facebook.com/cuong.tranquoc.125760 Hải Pḥng
11 2 Trần Đ́nh Dương       Nghệ An
12 1 Cao Ngọc  Đẩu Số 10, ngách 178/22, phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 0913201946 caongocdau@gmail.com // https://www.facebook.com/ngocdau.cao.3?fref=ts Hà Nam
13 1 Nguyễn Văn  Điền       Thanh Hóa
14 3 Trần Đ́nh Điện       Nam Định
15 2 Trần Văn Điu   0977558879 https://www.facebook.com/vandiu.kimhoa?fref=ts Nghệ An
16 5 Nguyễn Tiến  Đôn 22, ngơ 176 Trương Định, Hà Nội 0984286818 donvr1949@gmail.com Hà Nam
17 3 Phan Đ́nh Đức Đă mất 0913273891 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008244736106&fref=ts Nghệ An
18 5 Nguyễn Hồng Hải 4/2 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, TP HCM 0903845965 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010461577713&fref=ts Thanh Hóa
19 2 Mai Văn Hành       Nghệ An
20 1 Đặng Sỹ  Hảo       Nghệ An
21 3 Phan Xuân  Hậu       Nghệ An
22 1 Triệu Xuân  Hộ       Nam Định
23 1 Dương Văn  Hồng Trưởng đoàn: Đă mất     Thanh hóa
24 5 Lê Văn  Hồng   0912478203 https://www.facebook.com/minh.ba.378 Nghệ An
25 3 Nguyễn Văn  Hợi       Nghệ An
26 3 Lê Thị Hợi   0904633178 https://www.facebook.com/hoi.lethi.946?fref=ts Thanh Hóa
27 1 Nguyễn Quang  Hùng 25/120 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Pḥng 0913240810 politechnikagdanska1967@gmail.com// https://www.facebook.com/nguyenhung160650?fref=ts Nghệ An
28 5 Phan Đ́nh Hùng       Nghệ An
29 3 Ngô Quốc Hưng       Nghệ An
30 5 Nguyễn Văn  Khải       Thanh Hóa
31 1 Trịnh Hồng Khanh 5, ngách 64, ngơ 51, Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội 0915027049 khanhhai109.02@gmail.com  Nghệ An
32 4 Vũ Phúc Khanh   0913581633 https://www.facebook.com/khanh.vuphuc.1?fref=ts Hà Nội
33 5 Trần Giang Lam       Nghệ An
34 4 Phạm Trí Linh   0903480660   Hải Pḥng
35 1 Phạm Đăng Long   0904070637 lightsmok@gmail.com// https://www.facebook.com/profile.php?id=100012395388375 Hải Pḥng
36 3 Lê Đức  Lộc Đă mất     Nghệ An
37 3   Luân   0915700292 https://www.facebook.com/huong.hoang.549668?fref=ts Nghệ An
38 5 Nguyễn Tôi Luyện   0936584590 https://www.facebook.com/vanluyen.nguyen.509994?fref=ts Hải Pḥng
39 5 Nguyễn Xuân  Mai   0968211950   Lào Cai
40 1 Đào Quang Minh Đă mất     B́nh Lục
41 2 Lê Văn  Mừng       Thanh Hóa
42 3 Vơ Chí  Mỹ   0913009239   Nghệ An
43 5 Trần Đ́nh Mỹ       Nghệ An
44 1 Trần Văn Ngợi Đă mất     Nghệ An
45 2 Nguyễn Ngọc Nhung Đă mất     Nghệ An
46 4 Vũ Văn Phong   0903443475 https://www.facebook.com/vanphong.vu.9862?fref=ts Hải Pḥng
47 2 Trần Văn Phú   0912139401   Nam Định
48 4 Nguyễn Xuân  Phúc   0912008563   Nghệ An
49 2 Nguyễn Mậu Quang   0912471001   Thanh Hóa
50 1 Trịnh Văn Tân 2/792 Thiên Lô, Kênh Dương, quận Lê Chân, HP  0912759143   Thanh hóa
51 3 Nguyễn Văn Tân Đă mất     Thanh Hóa
52 2 Phan Bá Thanh   01254406116 https://www.facebook.com/profile.php?id=100018939129571&fref=ts Nghệ An
53 2 Trần Ngọc Thành Austria     Nghệ An
54 4 Phạm Đức Thành   0913245982   Hải Pḥng
55 4 Trần Văn Thích       Nam Định
56 3 Nguyễn Thị Thoa   0913505536   Thanh Hóa
57 4 Mai Xuân Thược   0914288582   Thanh Hóa
58 4 Nguyễn Văn Toát   0913272195   Thanh Hóa
59 4 Đào Ngọc Uyển   0912139402   Nam Định
60 3 Trần Hồng  Xuân   0902761904   Nghệ An
61 4 Trần Văn Xung       Nghệ An
               

Chú ư: Ai phát hiện c̣n sai/sót ǵ th́ cho Admin biết để hoàn thiện
lightsmok@gmail.com
22/8/2017 Cảm ơn đc Hoàng B́nh đă chỉ ra sai sót, trường hợp của Đào Xuân Bồng

12/9/2017 Cảm ơn đc Nguyễn Văn Điền đă chỉ ra sai sót về sĩ số lớp 1, trường hợp Đă mất của Phan Đ́nh Đức