Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Hai người bạn Ba Lan thủy chung của Việt Nam

(Theo vnca.cand.vn)

08:00 12/08/2016

Đánh giá cao những t́nh cảm và đóng góp của bà đối với công cuộc đấu tranh và xây dựng của nhân dân ta, năm 1995, Nhà nước ta đă mời bà sang Việt Nam dự lễ kỉ niệm lần thứ 50 Quốc khánh Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam. Năm 2004 bà Monika Warnenska lại được Nhà nước ta mời sang Việt Nam dự lễ kỉ niệm lần thứ 50 chiến thắng Điện Biên Phủ. Dẫu tuổi cao, sức yếu, bà vẫn quyết định sang Việt Nam, bởi như bà nói: "Tôi lại được đến với Việt Nam thân thương, Tổ quốc thứ hai của tôi"...