- Vĩnh biệt nhà văn - nhà báo Hàm Châu - Tuổi Trẻ Online

- Vô cùng thương tiếc nhà văn, nhà báo Hàm Châu - Văn Hiến

- Thương tiếc Nhà báo - Nhà văn Hàm Châu - Dân trí

- Thương nhớ Nhà báo Hàm Châu

- Vĩnh biệt nhà báo Hàm Châu: Trăm năm không dễ một người! | Báo ...

- Nhà báo Hàm Châu: Thành công ở lĩnh vực “khó nhằn”

- Nhà báo Hàm Châu qua đời đột ngột | Văn hóa | laodong.com.vn

- Vĩnh biệt nhà báo Hàm Châu: Trăm năm không dễ một người! - Một ...

- Nhà báo Hàm Châu: Thành công ở lĩnh vực 'khó nhằn' - Gia Đ́nh VN

- www.honviet.com. Nhà báo Hàm Châu - một đời dựng chân dung ...