Lễ tiếp nhận quà của Bộ GD-ĐT cho Tr.THPT Lý Sơn, nghành Giáo dục Quảng Ngãi 26/3/2017

Source: Phạm Đăng Long, Thẩm Ngọc Khuê và Đỗ Ngọc Tấnimage (1)


image (2)


image (3)


image (4)


image (5)


image (6)


image (7)


image (8)


image (9)


image (10)


image (11)


image (12)


image (13)


image (14)


image (15)


image (16)


image (17)


image (18)


image (19)


image (20)


image (21)


image (22)


image (23)


image (24)


image (25)


image (26)


image (27)


image (28)


image (29)


image (30)


image (31)


image (32)


image (33)


image (34)


image (35)


image (36)


image (37)


image (38)


image (39)


image (40)


image (41)


image (42)


image (43)


image (44)


image (45)


image (46)


image (47)


image (48)


image (49)


image (50)


All images are Copyright (c):  http://khoia0.com