Home | Giới thiệu | Lịch sử | Thành tích | Học sinh | Album Ảnh | Videos | Phần mềm | Tài liệu | Giải trí | Liên kết

 

Bến đò xưa 

 

Thầy Lê Văn Việt

nguyên giáo vên bộ môn Địa dạy nhiều năm cho Khối chuyên Toán - Tin

 

Đò đưa ơi hỡi đưa đò,

Ta mãi dặn dò hành khách sang sông.

Đò đầy nhưng vẫn không đông.

Ba mươi chiến sĩ vẫn mong đợi hoài.

Có chuyến chỉ có hai hai,

Vẫn làm nên chuyện với hai giải vàng,

Còn lại vẫn học vẻ vang,

Tốt nghiệp loại giỏi chẳng màng khó khăn.

Giỏi Toán lại giỏi cả văn,

Khiến cho thành tích hàng năm tự hào.

Thủ khoa với điểm rất cao,

Xứng danh truyền thống anh hào A0.

Du học,trong nước đợi trong,

Vẫn đem thành qủa báo công với trường.

Để rồi luôn chẳng vấn vương,

Phục vụ Tổ quốc quê hương tuyệt vời.

Bảo Châu hứa hẹn cho đời.

Thanh niên nhiệt huyết rạng ngời vẻ vang.

Chuyên Toán - Tin đã sẵn sàng,

Sang trang lịch sử huy hoàng trường Chuyên.

Lê Văn Việt

cuuthe72@gmail.com

 

Home | Giới thiệu | Lịch sử | Thành tích | Học sinh | Album Ảnh | Videos | Phần mềm | Tài liệu | Giải trí | Liên kết

Copyright © 2011 Album Tổng hợp của Khối chuyên Toán-Tin Đại học Tổng hợp Hà Nội
Phone mobile: 0904070637 hoặc 0986838536
Email: lightsmok@gmail.com hoặc Yahoo Messenger: happidragon@yahoo.com