Home | Giới thiệu | Lịch sử | Thành tích | Học sinh | Album Ảnh | Videos | Phần mềm | Tài liệu | Giải trí | Liên kết

 

Cảm xúc với trường chuyên
Tặng trường THPT chuyên KHTN

 

Phạm Đăng Long

Gv. Toán-Tin

 

Trường ta nổi tiếng đã từ lâu!
Vào đây bỡ ngỡ buổi ban đầu:
Gặp bao bài toán sao khủng thế!
Trước nay kiểu ấy có làm đâu?!

Dần dà theo lớp mới khôn ra:
Tuyệt vời cách dạy của thầy ta:
Kích hoạt đam mê tư duy mới:
Cho dù khó mấy cũng xông pha!

Đường đời đâu mãi cứ như mơ.
Bao nhiêu bài toán vẫn đang chờ
Ai được luyện rèn nơi trường ấy
Cuộc đời phấn đấu viết thành thơ!Hà Nội, ngày 17/5/2012
Phạm Đăng Long
lightsmok@gmail.com

 

Home | Giới thiệu | Lịch sử | Thành tích | Học sinh | Album Ảnh | Videos | Phần mềm | Tài liệu | Giải trí | Liên kết

Copyright © 2011 Album Tổng hợp của Khối chuyên Toán-Tin Đại học Tổng hợp Hà Nội
Phone mobile: 0904070637 hoặc 0986838536
Email: lightsmok@gmail.com hoặc Yahoo Messenger: happidragon@yahoo.com