Chạy chương trình thuần DOS trong Win7

Để chạy được các chương trình thuần DOS (như TP, FP hay TC,...) trong các Hệ điều hành không hỗ trợ DOS như Win7,..., trước hết cần tải về máy phần mềm nhỏ DOSBox, cỡ chỉ có 1.38MB, kích hoạt nó để cài đặt bình thường, sẽ thấy có biểu tượng shortcut tên là DOSBox 0.74.

Ví dụ 1:

 

Trong máy của bạn đang có thư mục TP, và chương trình chạy là TPX.EXE nằm sâu trong TP thuộc ổ đĩa D:, cụ thể đường dẫn đầy đủ đến TPX.EXE là D:\TP\BIN. Mà Win7 không cho phép chạy, ta làm như sau:

Bước 1.
Kích hoạt shortcut DOSBox 0.74 ta thấy một cửa sổ nhỏ, dòng cuối là:

Z:\>-.
Đó là ổ đĩa ảo được tạo ra nhằm giúp ta chạy các chương trình DOS khó tính mà các phiên bản Windows cao cấp không hỗ trợ.
 

Bước 2. Bây giờ bạn gõ vào chỗ dấu nhắc thành

Z:\>mount  D  D:\TP\BIN

và gõ Enter.
Nếu thành công sẽ có câu:

Z:\>Drive D is mounted as local directory D:\TP\BIN  
Bây giờ bạn gõ D: và Enter, sẽ nhận được

D:\>-

Như vậy coi như bạn đã đang ở thư mục D:\TP\BIN rồi đó.


Bước 3.
Bạn gõ TPX Enter, chương trình thực hành sẽ hiện ra để làm việc rèn luyện bình thường. 


Bước 4.
Để phóng to hay thu nhỏ cửa sổ DOS này, bạn gõ tổ hợp phím Alt+Enter.

 

Bước 5. Bạn lập trình bình thường, chỉ có điều nếu gõ tổ hợp phím Ctrl+F9 thì không chạy được!!! vì tổ hợp phím này là để kết thúc DOSBOX. Do vậy muốn chạy, bạn vào phải vào menu Run của thanh Menu của Turbo Pascal, hoặc gõ tổ hợp phím Alt+R

 

Bước 6. Khi nào muốn thoát, bạn đặt chuột vào cửa sổ đang chạy, gõ tổ hợp phím Ctrl+F9.
 

Chú ý:

 

Để lập trình trong FP (Free Pascal), TC (Turbo C), TC++ (Turbo C++),... cũng tương tự!

 

Ví dụ 2: Trong máy của bạn đang có thư mục VANSU, và chương trình chạy là VIVANSU.EXE nằm ngay trong thư mục VANSU thuộc ổ đĩa E:, cụ thể đường dẫn đầy đủ đến VANSU.EXE là E:\VANSU. Mà Win7 không cho phép chạy, ta làm như sau:

Bước 1.
Kích hoạt shortcut DOSBox 0.74 ta thấy một cửa sổ nhỏ, dòng cuối là:

Z:\>-.
 

Bước 2. Bây giờ bạn gõ vào chỗ dấu nhắc thành

Z:\>mount  E  E:\VANSU

và gõ Enter.
Nếu thành công sẽ có câu:

Z:\>Drive E is mounted as local directory E:\VANSU  
Bây giờ bạn gõ E: Enter, sẽ nhận được

D:\>-

Như vậy coi như bạn đã đang ở thư mục E:\VANSU rồi đó.


Bước 3.
Bạn gõ VANSU Enter, chương trình thực hành sẽ hiện ra để làm việc rèn luyện bình thường. 


Bước 4.
Để phóng to hay thu nhỏ cửa sổ DOS này, bạn gõ tổ hợp phím Alt+Enter.

 

Bước 5. Bạn theo sự hướng dẫn của chương trình này để xem quẻ, chọn đối tác, đổi ngày,...

 

Bước 6. Khi nào muốn thoát, bạn đặt chuột vào cửa sổ đang chạy, gõ tổ hợp phím Ctrl+F9.

 

Chú ý: Bạn có thể tải VANSU.RAR tại đây về máy giải nén ra mà dùng...

Xem thêm hương dẫn ví dụ cụ thể nữa tại đây.

 

Chúc Bạn thành công!

 

Phạm Đăng Long

lightsmok@gmail.com