Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Năm, 1/11/2018.                                                
Âm lịch:     24/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đẩu.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường.                                                
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu     
 sát, Thiên địa chính chuyển, Thiên lại.                                        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Khởi tạo, Làm bếp, Lợp nhà, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào    
 ao, Đào giếng, An táng, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn       
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng,       
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chuyển nhà, Làm giường, Làm phúc, Chữa bệnh, Cảnh     
 giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,  
 Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,   
 Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Cầu lộc, Cầu tài, Khai    
 trương, Lấp hố rănh, Đắp đê.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g11/11g43\17g14. Huế 5g57/11g36\17g15. SG 5g52/11g39\17g27.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 2/11/2018.                                                
Âm lịch:     25/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Ngưu.    
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Măn đức tính, Thiên mă, Tuế đức.                                   
Sao xấu:     Bạch hổ, Dương công kỵ, Ly sàng, Ly sào, Qủy khốc, Tam tang, Thổ   
 phủ, Tội chỉ, Xích khẩu.                                                       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, An táng, Chuyển nhà, Tế tự,  
 Động thổ, Khởi tạo, Xây dựng, Kiện cáo.                                        
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g12/11g43\17g14. Huế 5g58/11g36\17g15. SG 5g52/11g39\17g27.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 3/11/2018.                                                
Âm lịch:     26/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nữ.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Hoàng ân, Kính tâm, Ngọc đường, Ngũ phú, Thiên thành.              
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Kiếp sát, Tiểu không vong, Trùng phục, Trùng   
 tang.                                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà,     
 An táng.                                                                       
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g12/11g44\17g14. Huế 5g58/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g27.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 4/11/2018. Thành lập UNESCO-1946.                        
Âm lịch:     27/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Canh-Tư/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Hư.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Minh tinh, Nguyệt ân, Phổ hộ, Thiên phú,        
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Hoàng sa, Ngũ quỷ, Phi ma sát, Quả tú, Tam nương, Thiên hỏa,       
 Thiên ngục, Thổ ôn.                                                            
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Làm phúc, Tế tự, Cầu lộc, An       
 táng, Giao dịch, Yến tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,   
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa   
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác,   
 Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện     
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di    
 chuyển, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Xuất hành, Nhập trạch, Đào giếng,    
 Đào ao, Giá thú.                                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 6g12/11g44\17g14. Huế 5g58/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g27.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 5/11/2018.                                                
Âm lịch:     28/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Tân-Sửu/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nguy.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Phúc sinh, Sát cống,        
 Thiên đức hợp, Thiên quư.                                                      
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Huyền vũ, Ly sào, Nguyệt hư, Thần cách, Thiên cương,  
 Tiểu hao, Tiểu hồng sa, Tứ thời đại mộ.                                        
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu phúc, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Tố tụng.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 6g13/11g44\17g14. Huế 5g58/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 6/11/2018. Thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam-1981.    
Âm lịch:     29/9(Thiếu)/2018.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Nhâm-Tuất(Thiếu)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Thất.    
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Nguyệt không, Tam hợp, Thiên quan, Trực tinh.                      
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Lôi công, Nguyệt yếm, Thụ tử, Tứ tuyệt.        
Nên làm:     Yến tiệc, Sửa nhà cửa, Kư hợp đồng, Làm giường, Cầu tài, Xuất      
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển      
 nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 6g13/11g44\17g14. Huế 5g59/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 7/11/2018. Cách mạng Tháng Mười Nga-1917.                  
Âm lịch:     1/10(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Quư-Măo/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Bích.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Lập Đông (Đầu Đông) 18g32. Ngày Hắc đạo.      
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Âm đức, Dân nhật, Măn đức tính, Sát cống, Tam hợp, Thiên quư.      
Sao xấu:     Đại hao, Huyền vũ, Nhân cách, Thiên hỏa, Thiên ngục, Tiểu không    
 vong.                                                                          
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g13/11g44\17g14. Huế 5g59/11g37\17g15. SG 5g54/11g40\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 8/11/2018. Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà-1946. 
Âm lịch:     2/10(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Khuê.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Giải thần, Hoàng ân, Nguyệt đức, Thiên quan, Trực tinh, Tuế hợp.   
Sao xấu:     Địa tặc, Tội chỉ.                                                  
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g14/11g44\17g14. Huế 5g59/11g37\17g16. SG 5g54/11g41\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 9/11/2018.                                                
Âm lịch:     3/10(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     ất-Tỵ/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Lâu.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Dịch mă, Kính tâm, Nguyệt ân, Thiên đức.                           
Sao xấu:     Câu trận, Ly sàng, Nguyệt phá, Tam nương, Tiểu hồng sa.            
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Xuất hành, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Yến tiệc,  
 Cầu tài, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa    
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà.         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g14/11g45\17g14. Huế 5g59/11g38\17g16. SG 5g54/11g41\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 10/11/2018. Ngày Thanh niên Thế giới.                     
Âm lịch:     4/10(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vị.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thanh long.                        
Sao xấu:     Hoang vu, Hoàng sa, Thiên lại.                                     
Nên làm:     Giá thú, Làm phúc.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g14/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g54/11g41\17g28.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 11/11/2018.                                              
Âm lịch:     5/10(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Măo.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                             
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Phúc sinh, Tam hợp, Thiên     
 hỷ, Thiên phúc.                                                                
Sao xấu:     Cô thần, Đại không vong, Nguyệt kỵ, Văng vong.                     
Nên làm:     Khai trương, Xuất hành, Cầu lộc, Di chuyển, Hôn thú, Giao dịch,    
 Cầu tài, Giá thú, Kiện cáo, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây    
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,   
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải    
 oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh,  
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g15/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g55/11g41\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 12/11/2018. Công nhân Mỏ Việt Nam-1936.                   
Âm lịch:     6/10(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Thân/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tất.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Tuế đức.                                  
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Không pḥng, Kiếp sát, Kim thần       
 thất sát, Ly sào, Nguyệt hỏa, Thiên cương, Thổ cấm, Thụ tử, Xích khẩu.         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu tài, An táng, Xây dựng, Cầu lộc, Chuyển    
 nhà, Lợp nhà, Khởi công, Làm bếp, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật,   
 Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chữa bệnh, Khởi tạo,   
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Di chuyển, Làm giường, Làm       
 phúc, Lấp hố rănh, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ    
 cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,    
 Tu tạo, Từ thiện, Đào ao, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào giếng, Yến tiệc, Săn bắn,  
 Thu hoạch.                                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g15/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g55/11g41\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 13/11/2018.                                                
Âm lịch:     7/10(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chủy.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Sinh khí, Thánh tâm.                   
Sao xấu:     Chu tước, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Ly sào, Phi ma sát, Sát   
 chủ, Tam nương.                                                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, An táng, Nhập trạch, Xuất hành, Động thổ,     
 Tố tụng, Khởi tạo, Chữa bệnh, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Di chuyển,    
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Dỡ nhà cũ, Kiện cáo, Kiện       
 tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh,     
 Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Đào ao, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả,     
 Tang lễ, Thu hoạch, Đào giếng, Tranh chấp, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ,      
 Xây nhà, Đắp đê, Yến tiệc, Cầu phúc, Sửa nhà cửa, Khai trương, Trồng cây, Tế   
 tự.                                                                            
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: 15g-17g,Thân. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g15/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g55/11g42\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 14/11/2018. Việt Nam gia nhập APEC-1998. Nông nghiệp Việt  
 Nam-1945.                                                                      
Âm lịch:     8/10(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Canh-Tuất/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Sâm.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Ich hậu, Nguyệt không, Thiên ân, Thiên     
 đức hợp, Thiên tài.                                                            
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Nguyệt hư, Qủy khốc, Tứ thời cô quả.           
Nên làm:     Lấp hố rănh, Xây dựng, Đắp đê, Cầu lộc, Khai trương, Sửa nhà cửa,  
 Cầu tài, Làm giường.                                                           
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 6g16/11g45\17g14. Huế 6g01/11g38\17g16. SG 5g55/11g42\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 15/11/2018.                                               
Âm lịch:     9/10(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Tân-Hợi/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tỉnh.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Phúc hậu, Thiên ân, Tục thế.                   
Sao xấu:     Cửu không, Lôi công, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Thần     
 cách, Thiên ôn, Thổ phủ, Tiểu không vong.                                      
Nên làm:     Giá thú, Cầu lộc, Khai trương, Cầu tài, Yến tiệc, Đào giếng, Đào   
 ao, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm       
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Chuyển      
 nhà, Cầu phúc, An táng, Đắp đê, Tế tự, Xây nhà, Động thổ.                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g16/11g46\17g15. Huế 6g01/11g39\17g16. SG 5g56/11g42\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 16/11/2018.                                               
Âm lịch:     10/10(Đủ)/2018. Tết Trùng thập.                                    
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Quỷ.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Thiên mă, Thiên quư, Thiên thụy, U vi tinh, Yếu yên.               
Sao xấu:     Bạch hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên địa chuyển     
 sát, Trùng phục, Trùng tang.                                                   
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Cầu lộc, Giao dịch, Yến tiệc, Đào ao, Xây      
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển,  
 Chữa bệnh, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải   
 oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Xây nhà, An táng, Khởi tạo,    
 Khởi công, Giá thú.                                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g16/11g46\17g15. Huế 6g01/11g39\17g16. SG 5g56/11g42\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 17/11/2018. Sinh viên Quốc tế-1939.                       
Âm lịch:     11/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Quư-Sửu/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Liễu.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Lộc khố, Ngọc đường, Thiên ân, Thiên phú, Thiên quư, Thiên thành,  
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Âm thác, Nguyệt yếm, Quả tú, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn.          
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Xây dựng, Cầu lộc, An       
 táng, Giao dịch, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,  
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Di chuyển, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g17/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g56/11g42\17g29.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 18/11/2018. Thành lập MTDT thống nhất Việt Nam-1930.     
Âm lịch:     12/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Dần/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tinh.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Lục hợp, Minh tinh, Nguyệt đức, Ngũ phú.                           
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Ngũ hư, Tiểu hao, Xích khẩu.                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Cầu tài, Giá thú, Cầu lộc, Xuất hành, Khởi tạo, Kinh doanh, Xây    
 nhà, An táng.                                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g17/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g56/11g43\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 19/11/2018.                                               
Âm lịch:     13/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     ất-Măo/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Trương.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Âm đức, Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên đức.     
Sao xấu:     Đại hao, Đại không vong, Huyền vũ, Nhân cách, Tam nương, Thiên     
 hỏa, Thiên ngục.                                                               
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Động thổ, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đắp đê, Đào giếng, Thu hoạch, Tế tự,    
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Chuyển nhà, Cầu phúc, Giá   
 thú, Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh, An táng, Khởi tạo.                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 6g17/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g56/11g43\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 20/11/2018. Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo-1982.         
Âm lịch:     14/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Bính-Th́n/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Dực.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Giải thần, Hoàng ân, Nhân chuyên, Thiên quan, Tuế hợp.             
Sao xấu:     Địa tặc, Nguyệt kỵ, Tội chỉ.                                       
Nên làm:     Tố tụng, Khởi công, Tế tự, Giải oan, Xây dựng, Yến tiệc, Xuất      
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu       
 hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khai trương,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài vật, Giao dịch, Động     
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 6g18/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g57/11g43\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 21/11/2018.                                                
Âm lịch:     15/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chẩn.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Dịch mă, Kính tâm, Thiên phúc.                                     
Sao xấu:     Câu trận, Ly sàng, Nguyệt phá, Tiểu hồng sa.                       
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Xuất hành, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Yến tiệc,  
 Cầu tài, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa    
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà, An      
 táng.                                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 6g18/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g16. SG 5g57/11g43\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 22/11/2018.                                               
Âm lịch:     16/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Giác.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Tiểu tuyết (Hanh heo) 16g02. Ngày Hoàng đạo.  
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Phổ hộ, Thanh long, Tuế đức.      
Sao xấu:     Hoang vu, Hoàng sa, Ly sào, Thiên lại.                             
Nên làm:     Làm phúc, Yến tiệc, Cầu lộc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ    
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,  
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Giá thú, Xuất      
 hành, An táng, Chuyển nhà.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g18/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g16. SG 5g57/11g43\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 23/11/2018. Nam Kỳ khởi nghĩa-1940. Di sản Văn hoá Việt   
 Nam-2005.                                                                      
Âm lịch:     17/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cang.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Phúc sinh, Tam    
 hợp, Thiên hỷ.                                                                 
Sao xấu:     Cô thần, Hỏa tinh, Tiểu không vong, Văng vong.                     
Nên làm:     Khai trương, Tranh chấp, Hôn thú, Di chuyển, Kiện cáo, Yến tiệc,   
 Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Dỡ nhà    
 cũ, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm    
 phúc, Làm giường, Cầu tài, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Cầu lộc, An táng,    
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Giá thú, Tố tụng, Xuất hành, Giao dịch, Lợp nhà,  
 Làm bếp, Giao tài vật.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g19/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g17. SG 5g57/11g44\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 24/11/2018.                                               
Âm lịch:     18/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Canh-Thân/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đê.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Nguyệt không, Thiên đức hợp.              
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Không pḥng, Kiếp sát, Kim thần       
 thất sát, Nguyệt hỏa, Tam nương, Thiên cương, Thổ cấm, Thụ tử, Xích khẩu.      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu tài, An táng, Xây dựng, Cầu lộc, Lợp nhà,  
 Khởi công, Làm bếp, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật,      
 Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chuyển nhà, Khởi tạo,  
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chữa bệnh, Làm phúc, Lấp hố      
 rănh, Di chuyển, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả,  
 Tang lễ, Tế tự, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Dỡ nhà cũ,   
 Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào ao, Yến tiệc, Làm giường, Thu hoạch, Sửa nhà cửa,    
 Săn bắn, Khai trương.                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g19/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g17. SG 5g58/11g44\17g29.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 25/11/2018.                                              
Âm lịch:     19/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Tân-Dậu/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Pḥng.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngũ hợp, Sát cống, Sinh khí, Thánh tâm.                
Sao xấu:     Chu tước, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Sát chủ.      
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tế tự, Cầu phúc, Sửa nhà cửa,       
 Trồng cây, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm   
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,    
 Giao tài vật, Giao dịch, Chuyển nhà, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,     
 Di chuyển.                                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: 15g-17g,Thân. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g19/11g47\17g15. Huế 6g04/11g40\17g17. SG 5g58/11g44\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 26/11/2018.                                               
Âm lịch:     20/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tâm.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Ich hậu, Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh.  
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hư, Qủy khốc, Trùng phục, Trùng tang, Tứ thời     
 cô quả.                                                                        
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Yến   
 tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,  
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn    
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm   
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,  
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g20/11g47\17g15. Huế 6g04/11g40\17g17. SG 5g58/11g44\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 27/11/2018.                                                
Âm lịch:     21/10(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Quư-Hợi/Quư-Hợi(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vĩ.            
Đặc điểm:    Hành Thủy