Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Ba, 1/1/2019. Tết Dương lịch.                                  
Âm lịch:     26/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Thất.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Sinh khí, Tuế đức.                                    
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sào, Qủy khốc, Tứ thời cô quả, Văng vong.             
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Dỡ nhà cũ, Tang    
 lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển,      
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu   
 phúc, Đắp đê, Đào giếng, Động thổ, Tế tự, Cầu lộc, Cầu tài, Chuyển nhà.        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-17g,Thân. 21g-23g,Hợi.         
             Xấu: 17g-19g,Dậu. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g39. Huế 6g22/12g01\17g40. SG 6g17/12g04\17g52.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 2/1/2019.                                                  
Âm lịch:     27/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Bích.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Phúc hậu.                                                          
Sao xấu:     Chu tước, Tam nương, Tội chỉ.                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Kiện cáo, Nhập trạch, Tế tự, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,      
 Đào ao, Đào giếng, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú,       
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, An       
 táng, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lợp   
 nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa   
 nhà cửa, Tang lễ, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu    
 tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.            
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g40. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g52.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 3/1/2019.                                                 
Âm lịch:     28/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Canh-Tư/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Khuê.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Kính tâm, Măn đức tính, Quan nhật, Thiên tài.                      
Sao xấu:     Đại không vong, Hỏa tinh, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt yếm,      
 Phủ đầu sát, Thiên địa chính chuyển, Thổ phủ.                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Lợp nhà, Làm bếp.    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g40. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g53.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 4/1/2019.                                                 
Âm lịch:     29/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Tân-Sửu/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Lâu.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Phổ hộ.                       
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt tận, Nhân cách, Tam tang, Thiên ôn, Xích khẩu.      
Nên làm:     Khai trương, Làm phúc, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ,     
 Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp,     
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, An táng, Xây dựng, Khởi tạo, Chuyển nhà.               
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g40. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g53.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 5/1/2019.                                                 
Âm lịch:     30/11(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Giáp-Tư(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vị.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Tiểu hàn (Chớm rét) 22g40. Ngày Hắc đạo.       
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt đức, Phúc sinh, Sát cống, Thiên mă,       
 Thiên phú, Thiên quư.                                                          
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Hoàng sa, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn.              
Nên làm:     Giao dịch, Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, An táng,      
 Xây dựng, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di     
 chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g41. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g53.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 6/1/2019.                                                
Âm lịch:     1/12(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Quư-Măo/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Măo.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Dân nhật, Địa tài, Kim đường, Lộc khố, Thiên phú, Thiên quư.       
Sao xấu:     Phi ma sát, Quả tú, Thiên ôn, Thổ ôn.                              
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Cầu phúc, Giao dịch, An táng, Tế    
 tự, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện, Tu tạo,    
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chuyển nhà, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp      
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Di chuyển, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Xây dựng, Nhập trạch,     
 Đào giếng, Đào ao.                                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g41. Huế 6g22/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g53.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 7/1/2019.                                                 
Âm lịch:     2/12(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Th́n/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tất.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Nguyệt không, Thiên mă.                                            
Sao xấu:     Bạch hổ, Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Nguyệt hư, Sát chủ, Tiểu     
 hao.                                                                           
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g41. Huế 6g22/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g53.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 8/1/2019.                                                  
Âm lịch:     3/12(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     ất-Tỵ/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chủy.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Măn đức tính, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên, Tam hợp,    
 Thiên đức hợp, Thiên thành.                                                    
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Đại không vong, Ly sàng, Tam nương, Tội chỉ.   
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Kư hợp đồng, Cầu tài, Xuất hành, Xây nhà,      
 Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch,     
 Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,   
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Chữa bệnh, Tố tụng.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g42. Huế 6g21/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g54.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 9/1/2019. Học sinh-Sinh viên Việt Nam-1950.                
Âm lịch:     4/12(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Bính-Ngọ/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Sâm.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Giải thần, Kính tâm, Minh tinh.                                    
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hỏa, Xích khẩu.                                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Xuất hành, Lợp nhà, Làm bếp, Di         
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,      
 Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, An táng,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Chuyển nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập    
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tế tự, Thu hoạch, Tố     
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chữa      
 bệnh, Yến tiệc.                                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g42. Huế 6g21/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g54.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 10/1/2019.                                                
Âm lịch:     5/12(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Mùi/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tỉnh.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Hoàng ân, Nguyệt giải, Phổ hộ.                                     
Sao xấu:     Huyền vũ, Lục bất thành, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá, Thần cách.         
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Xuất hành, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Làm phúc, Giá thú,  
 Yến tiệc, Chuyển nhà, Xây lăng mộ, Cầu tài, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,       
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Cầu phúc, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,     
 Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,    
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao     
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển.            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g42. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g54.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 11/1/2019.                                                
Âm lịch:     6/12(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Thân/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Quỷ.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoạt điệu, Mẫu thương, Ngũ phú, Phúc sinh, Thiên      
 quan, Tuế đức.                                                                 
Sao xấu:     Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Lôi công, Ly sào, Thổ cấm.            
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, An táng.                            
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g43. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g54.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 12/1/2019.                                                
Âm lịch:     7/12(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Liễu.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỷ.                                     
Sao xấu:     Câu trận, Cô thần, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Ly sào, Tam      
 nương, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thụ tử, Tiểu không vong, Trùng phục, Trùng       
 tang.                                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giá thú, Giao dịch, An táng, Lợp nhà,     
 Chuyển nhà, Khởi công, Xây nhà, Khởi tạo, Cầu phúc, Chữa bệnh, Giải oan, Di    
 chuyển, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Kiện tụng, Kinh doanh,   
 Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Đào giếng, Cảnh       
 giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ,  
 Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng     
 mộ, Đắp đê, Động thổ, Yến tiệc, Hôn thú, Kiện cáo, Săn bắn, Tranh chấp, Cầu    
 lộc, Cầu tài, Khai trương.                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g43. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g54.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 13/1/2019. Khởi nghĩa Đô Lương-1941.                     
Âm lịch:     8/12(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Canh-Tuất/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tinh.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt đức, Sát cống, Thanh long, Thánh tâm, Thiên    
 ân, Thiên đức.                                                                 
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Địa phá, Hoang vu, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Ngũ quỷ,      
 Qủy khốc, Thiên cương, Tứ thời cô quả.                                         
Nên làm:     Xây dựng, Thu hoạch, Tế tự, Cầu phúc, Yến tiệc, Chuyển nhà, Xây    
 nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Khai trương, Hôn     
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Xuất     
 hành, An táng, Khởi công.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g43. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 14/1/2019.                                                
Âm lịch:     9/12(Đủ)/2018.                                                     
Can-Chi:     Tân-Hợi/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Trương.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Âm đức, Dịch mă, Ich hậu, Minh đường, Nguyệt ân, Nguyệt tài,       
 Phúc hậu, Sinh khí, Thiên ân, Trực tinh.                                       
Sao xấu:     Nguyệt yếm, Nhân cách, Thiên tặc.                                  
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Khai trương, Cầu lộc, Giao dịch, Trồng cây,    
 Di chuyển, Sửa nhà cửa, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giải oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Động thổ, An táng.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 21g-23g,Hợi.          
             Xấu: 19g-21g,Tuất. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g44. Huế 6g21/12g02\17g44. SG 6g17/12g05\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 15/1/2019.                                                 
Âm lịch:     10/12(Đủ)/2018. Hội Côn Sơn ở Hải Dương.                           
Can-Chi:     Nhâm-Tư/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Dực.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Thiên quư, Thiên thụy, Tục thế.                
Sao xấu:     Hoàng sa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên địa chuyển    
 sát, Thiên lại, Xích khẩu.                                                     
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp     
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương,     
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Cầu phúc, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.                                  
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc, Giá thú.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g44. Huế 6g21/12g02\17g44. SG 6g17/12g05\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 16/1/2019.                                                 
Âm lịch:     11/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Quư-Sửu/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chẩn.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Thiên ân, Thiên quư, Yếu yên.                                      
Sao xấu:     Chu tước, Dương thác, Đại không vong, Không pḥng, Tam tang, Thổ   
 phủ, Tiểu hồng sa, Văng vong.                                                  
Nên làm:     Yến tiệc, Chuyển nhà, Xây nhà, Xây lăng mộ, Cầu phúc, Từ thiện,    
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đắp đê, Mở cửa hàng, Đào giếng, Cảnh    
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Đào ao, Khởi công, Dỡ nhà cũ, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa bệnh, Cầu tài, Xây dựng, Nhập       
 trạch, Cầu lộc, Khởi tạo, Khai trương, Động thổ, An táng, Giá thú.             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g44. Huế 6g21/12g03\17g44. SG 6g16/12g06\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 17/1/2019.                                                
Âm lịch:     12/12(Đủ)/2018. Hội Đống Đa ở Tây Sơn, B́nh Định.                  
Can-Chi:     Giáp-Dần/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Giác.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Nguyệt không, Nhân chuyên, Thiên tài, Tuế hợp, U vi tinh.          
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát.                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Làm giường, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Khai trương, Yến tiệc,  
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,     
 Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,     
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, An táng.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g44. Huế 6g21/12g03\17g44. SG 6g16/12g06\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 18/1/2019. Quan hệ ngoại giao với Trung Quốc-1950.        
Âm lịch:     13/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     ất-Măo/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cang.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Địa tài, Kim đường, Lộc khố, Nguyệt đức hợp, Thiên đức   
 hợp, Thiên phú.                                                                
Sao xấu:     Phi ma sát, Quả tú, Tam nương, Thiên ôn, Thổ ôn.                   
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Cầu phúc, Giao dịch, An táng, Tế    
 tự, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Đắp đê, Từ thiện, Tu tạo,       
 Trồng cây, Tranh chấp, Chữa bệnh, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,  
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chuyển nhà, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp      
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Di chuyển, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ.                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g45. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 19/1/2019.                                                
Âm lịch:     14/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Bính-Th́n/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đê.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Thiên mă.                                                          
Sao xấu:     Bạch hổ, Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Nguyệt hư, Nguyệt kỵ, Sát    
 chủ, Tiểu hao.                                                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Kinh doanh, Mở cửa hàng, Xây nhà, Di chuyển,     
 Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Cầu    
 phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo,    
 Kiện cáo, Kiện tụng, Cầu tài, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc,      
 Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Chuyển nhà, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn     
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,   
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Yến tiệc,       
 Giao dịch, Xuất hành, Cầu lộc.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g45. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g56.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 20/1/2019.                                               
Âm lịch:     15/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Pḥng.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Đại hàn (Giá rét) 16g00. Ngày Hoàng đạo.      
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Măn đức tính, Ngọc đường, Tam hợp, Thiên thành.                    
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Ly sàng, Tiểu không vong, Tội chỉ.             
Nên làm:     Yến tiệc, Kư hợp đồng, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào giếng, Đào ao, Thu hoạch, Dỡ nhà cũ, Tang     
 lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,    
 Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,     
 Kinh doanh, Kiện tụng, An táng, Khởi tạo, Khởi công, Chuyển nhà, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc, Động thổ,     
 Khai trương, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Chữa bệnh, Kiện cáo, Giá thú.         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g45. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g56.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 21/1/2019.                                                
Âm lịch:     16/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tâm.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Giải thần, Kính tâm, Minh tinh, Ngũ hợp, Tuế đức.                  
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sào, Nguyệt hỏa, Xích khẩu.                           
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Chuyển nhà.                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g46. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g56.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 22/1/2019.                                                 
Âm lịch:     17/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vĩ.              
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Hoàng ân, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Phổ hộ, Sát cống.                  
Sao xấu:     Huyền vũ, Lục bất thành, Nguyệt phá, Thần cách, Trùng phục,        
 Trùng tang.                                                                    
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Xuất hành, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Làm phúc, Giá thú,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm         
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao     
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển     
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g46. Huế 6g21/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g56.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 23/1/2019.                                                 
Âm lịch:     18/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Canh-Thân/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cơ.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoạt điệu, Mẫu thương, Nguyệt đức, Ngũ phú, Phúc      
 sinh, Thiên đức, Thiên quan, Trực tinh.                                        
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Lôi công, Tam nương, Thổ cấm.                   
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g46. Huế 6g21/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g56.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 24/1/2019.                                                
Âm lịch:     19/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Tân-Dậu/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đẩu.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt ân, Ngũ hợp, Tam hợp, Thiên hỷ.                 
Sao xấu:     Câu trận, Cô thần, Dương công kỵ, Đại không vong, Kim thần thất    
 sát, Lỗ ban sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thụ tử.                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Lợp nhà, An táng, Khởi tạo,    
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Cầu phúc, Chuyển nhà, Giải oan, Giá thú,  
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Khởi công, Chữa bệnh, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư     
 hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Di chuyển, Cảnh giác,    
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế     
 tự, Thu hoạch, Tố tụng, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ,    
 Xây nhà, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g47. Huế 6g20/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g57.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 25/1/2019.                                                
Âm lịch:     20/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Ngưu.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Thanh long, Thánh tâm, Thiên quư.                     
Sao xấu:     Địa phá, Hoang vu, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Ngũ quỷ, Qủy khốc, Thiên   
 cương, Tứ thời cô quả.                                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Xuất hành.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g47. Huế 6g20/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g57.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 26/1/2019.                                                
Âm lịch:     21/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Quư-Hợi/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nữ.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Âm đức, Dịch mă, Ich hậu, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Phúc    
 hậu, Sinh khí, Thiên quư.                                                      
Sao xấu:     Âm thác, Nguyệt yếm, Nhân cách, Thiên tặc.                         
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Giao dịch, Trồng cây, Di chuyển,    
 Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,    
 Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Phá bỏ đồ cũ, Đào ao, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố       
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển     
 nhà, Giải oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Nhập trạch, Động     
 thổ, Khởi tạo, Giá thú, An táng.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 21g-23g,Hợi.          
             Xấu: 19g-21g,Tuất. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                        
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g47. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g57.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 27/1/2019.                                               
Âm lịch:     22/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Tư/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Hư.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Nguyệt không, Thiên ân, Thiên xá, Tục thế.     
Sao xấu:     Hoàng sa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Tam nương, Thiên    
 lại, Xích khẩu.                                                                
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp     
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương,     
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Cầu phúc, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.                                  
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc, Giá thú.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g48. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g57.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 28/1/2019.                                                
Âm lịch:     23/12(Đủ)/2018. Tết Ông Công - Ông Táo chầu Trời.                  
Can-Chi:     ất-Sửu/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nguy.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Sát cống, Thiên ân, Thiên đức hợp, Yếu yên.        
Sao xấu:     Chu tước, Không pḥng, Nguyệt kỵ, Tam tang, Thổ phủ, Tiểu hồng     
 sa, Tiểu không vong, Văng vong.                                                
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,     
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Tố tụng, Động thổ.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g48. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g57.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 29/1/2019.                                                 
Âm lịch:     24/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Bính-Dần/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Thất.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Thiên ân, Thiên tài, Trực tinh, Tuế hợp, U vi tinh.                
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát.                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g48. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g58.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 30/1/2019. Quan hệ ngoại giao với Nga-1950.                
Âm lịch:     25/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Măo/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Bích.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Dân nhật, Địa tài, Kim đường, Lộc khố, Thiên ân, Thiên phú.        
Sao xấu:     Phi ma sát, Quả tú, Thiên ôn, Thổ ôn.                              
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Cầu phúc, Giao dịch, An táng, Tế    
 tự, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện, Tu tạo,    
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chuyển nhà, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp      
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Di chuyển, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Xây dựng, Nhập trạch,     
 Đào giếng, Đào ao, Giá thú.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g49. Huế 6g20/12g04\17g48. SG 6g16/12g07\17g58.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 31/1/2019.                                                
Âm lịch:     26/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Th́n/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Khuê.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Thiên ân, Thiên mă, Tuế đức.                                       
Sao xấu:     Bạch hổ, Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Ly sào, Nguyệt hư, Sát chủ,  
 Tiểu hao.                                                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, An táng, Kinh doanh, Mở cửa hàng, Xây nhà,    
 Xuất hành.                                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g49. Huế 6g20/12g04\17g48. SG 6g16/12g07\17g58.    Danh sach Gio tot/xau thang 1/2019 xem tai trang web: VANSU/TT201901.HTM