Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Sáu, 1/2/2019.                                                 
Âm lịch:     27/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Lâu.              
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Măn đức tính, Ngọc đường, Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên thành.       
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Đại không vong, Ly sàng, Ly sào, Tam nương,    
 Tội chỉ, Trùng phục, Trùng tang.                                               
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g24/12g10\17g57. Huế 6g14/12g04\17g54. SG 6g12/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 2/2/2019.                                                 
Âm lịch:     28/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Canh-Ngọ/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vị.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Giải thần, Kính tâm, Minh tinh, Nguyệt đức, Thiên đức.             
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hỏa, Xích khẩu.                                   
Nên làm:     Tế tự, Tang lễ, Khởi công, Tố tụng, Xây dựng, Giải oan.            
Kiêng kỵ:    Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 6g23/12g10\17g57. Huế 6g13/12g04\17g54. SG 6g12/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 3/2/2019. Thành lập ĐCS Việt Nam-1930.                   
Âm lịch:     29/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Tân-Mùi/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Măo.             
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Hoàng ân, Nguyệt ân, Nguyệt giải, Phổ hộ.                          
Sao xấu:     Huyền vũ, Lục bất thành, Nguyệt phá, Nguyệt tận, Thần cách, Tứ     
 tuyệt.                                                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xây nhà.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g23/12g10\17g58. Huế 6g13/12g04\17g54. SG 6g11/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 4/2/2019.                                                 
Âm lịch:     30/12(Đủ)/2018.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Thân/ất-Sửu(Đủ)/Mậu-Tuất. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tất.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Lập Xuân (Đầu Xuân) 10g15. Ngày Hoàng đạo.     
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoạt điệu, Mẫu thương, Ngũ phú, Phúc sinh, Thiên ân,  
 Thiên quan, Thiên quư.                                                         
Sao xấu:     Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Lôi công, Thổ cấm.                    
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Chữa bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà     
 cũ, Yến tiệc, Xuất hành, Đào giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo,     
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa    
 mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Chuyển nhà,     
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu phúc, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện     
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá   
 thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Xây nhà, Xây dựng,   
 An táng, Làm bếp, Lợp nhà.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g23/12g10\17g58. Huế 6g13/12g04\17g55. SG 6g11/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 5/2/2019.                                                  
Âm lịch:     1/1(Thiếu)/2019. Tết Nguyên Đán. Hội Đền Bắc Lê, Đua Trải.         
Can-Chi:     Quư-Dậu/Bính-Dần(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chủy.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Phúc sinh.                                      
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Ly sàng, Nhân cách, Thiên lại.                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, An táng, Khởi tạo, Cầu tài, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di     
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, Cầu lộc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,       
 Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập       
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu      
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây      
 nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Xây dựng.                                            
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g22/12g10\17g58. Huế 6g12/12g03\17g55. SG 6g11/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 6/2/2019.                                                  
Âm lịch:     2/1(Thiếu)/2019. Tết Nguyên Đán. Hội Đền Bắc Lê, Đua Trải.         
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Bính-Dần(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Sâm.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Hoàng ân, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên quan, Thiên quư, Tuế đức.       
Sao xấu:     Cô thần, Hỏa tinh, Nguyệt yếm, Qủy khốc, Thụ tử, Tiểu không vong,  
 Trùng tang.                                                                    
Nên làm:     Xây dựng, Săn bắn, Hôn thú, Tranh chấp, Kiện cáo, Khai trương,     
 Yến tiệc, Đắp đê, Đào giếng, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố      
 tụng, Thu hoạch, Đào ao, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập   
 trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc,    
 Làm giường, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Chuyển    
 nhà, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc, Động     
 thổ, Khởi công, Xây nhà, Tế tự, Giá thú, An táng.                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 6g22/12g10\17g58. Huế 6g12/12g03\17g55. SG 6g11/12g07\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 7/2/2019.                                                 
Âm lịch:     3/1(Thiếu)/2019. Tết Nguyên Đán. Hội Đền Bắc Lê, Đua Trải.         
Can-Chi:     ất-Hợi/Bính-Dần(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tỉnh.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Lục hợp, Mẫu thương, Ngũ phú, Thánh tâm, Thiên quư, U vi tinh.     
Sao xấu:     Câu trận, Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Tam nương, Thổ cấm, Xích     
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Khai trương, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Yến tiệc, Đào giếng,      
 Đào ao, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở   
 cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,    
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Khởi công, Xây nhà, Cầu lộc, Xây dựng, Cầu tài.        
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g22/12g10\17g59. Huế 6g12/12g03\17g55. SG 6g11/12g07\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 8/2/2019.                                                 
Âm lịch:     4/1(Thiếu)/2019. Hội Liễu Đôi ở Nam Định.                          
Can-Chi:     Bính-Tư/Bính-Dần(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Quỷ.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Sát       
 cống, Sinh khí, Thanh long.                                                    
Sao xấu:     Lỗ ban sát, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục.                     
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Giá thú,    
 Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,  
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao    
 dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,     
 Chuyển nhà, Động thổ.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 21g-23g,Hợi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g21/12g09\17g59. Huế 6g11/12g03\17g55. SG 6g10/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 9/2/2019. Khởi nghĩa Yên Bái-1930.                        
Âm lịch:     5/1(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Bính-Dần(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Liễu.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh đường, Thiên đức, Trực tinh, Tuế hợp, Tục thế.   
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Nguyệt hư, Nguyệt kỵ, Tứ thời cô quả.           
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây    
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển     
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 6g21/12g09\17g59. Huế 6g11/12g03\17g55. SG 6g10/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 10/2/2019. Ngày Thơ Việt Nam-2002.                       
Âm lịch:     6/1(Thiếu)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                  
Can-Chi:     Mậu-Dần/Bính-Dần(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tinh.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Măn đức tính, Phúc hậu, Thiên thụy, Thiên xá, Yếu yên.             
Sao xấu:     Đại không vong, Lôi công, Lục bất thành, Ly sào, Thổ phủ, Văng     
 vong.                                                                          
Nên làm:     Yến tiệc, Đắp đê, Đào giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu     
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh     
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa bệnh, Cầu phúc, An táng.      
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g20/12g09\17g59. Huế 6g11/12g03\17g55. SG 6g10/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 11/2/2019.                                                
Âm lịch:     7/1(Thiếu)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                  
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Bính-Dần(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Trương.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Thiên ân, Thiên phúc, Thiên thụy.                                  
Sao xấu:     Chu tước, Nguyệt kiến chuyển sát, Tam nương.                       
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Cầu tài, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh    
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng, Đắp đê,  
 Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Nhập trạch,    
 Động thổ, Khai trương.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g20/12g09\17g59. Huế 6g10/12g03\17g56. SG 6g10/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 12/2/2019.                                                 
Âm lịch:     8/1(Thiếu)/2019. Hội chùa Đậu ở Thường Tín và Đống Đa, Hà Nội. Hội 
 chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                                                   
Can-Chi:     Canh-Th́n/Bính-Dần(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Dực.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Lộc khố, Nhân chuyên, Thiên ân, Thiên phú, Thiên tài.              
Sao xấu:     Cửu không, Không pḥng, Phủ đầu sát, Quả tú, Tam tang, Thiên tặc,  
 Thổ ôn, Trùng phục.                                                            
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Cầu phúc, Tế tự, An táng, Xây       
 dựng, Giao dịch.                                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 6g20/12g09\18g00. Huế 6g10/12g03\17g56. SG 6g09/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 13/2/2019.                                                 
Âm lịch:     9/1(Thiếu)/2019. Hội chùa Đậu ở Thường Tín và Đống Đa, Hà Nội. Hội 
 chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.                                                   
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Bính-Dần(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chẩn.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Địa tài, Hoạt điệu, Kim đường, Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Thiên     
 thụy.                                                                          
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hoang vu, Ly sào, Nguyệt h́nh, Nguyệt hỏa,     
 Ngũ hư, Sát chủ, Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu hồng sa, Xích khẩu.    
Nên làm:     Khai trương.                                                       
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc.                              
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 6g19/12g09\18g00. Huế 6g10/12g03\17g56. SG 6g09/12g06\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 14/2/2019. Lễ T́nh yêu Valentine.                         
Âm lịch:     10/1(Thiếu)/2019. Hội chùa Đậu ở Thường Tín và Đống Đa, Hà Nội. Lễ 
 hội Đua voi ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội.         
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Bính-Dần(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Giác.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt không, Nguyệt tài, Tam hợp, Thiên ân, Thiên đức   
 h&#