Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Tư, 1/5/2019. Quốc tế Lao động-1886. Hàng không dân dụng Việt  
 Nam-1959.                                                                      
Âm lịch:     27/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Sâm.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Giải thần, Phúc sinh, Thiên mă.                                    
Sao xấu:     Bạch hổ, Cửu không, Lục bất thành, Ly sào, Nguyệt phá, Qủy khốc,   
 Tam nương, Thần ác đại bại.                                                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Chuyển nhà, Giá thú, Xây nhà, Xuất hành, Khai trương,     
 Tế tự, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Cầu tài,   
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu phúc, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo,   
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố      
 rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,      
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Chữa bệnh, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,    
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,      
 Yến tiệc, Cầu lộc, Giao dịch.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g30. Huế 5g18/11g46\18g15. SG 5g30/11g50\18g10.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 2/5/2019.                                                 
Âm lịch:     28/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tỉnh.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Cát khánh, Mẫu thương, Ngọc đường, Thiên thành, Tuế hợp.           
Sao xấu:     Đại không vong, Địa tặc, Hỏa tinh, Thổ cấm, Thụ tử, Trùng phục,    
 Trùng tang.                                                                    
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Săn bắn, Yến tiệc, Giải oan, Chữa   
 bệnh, Xây lăng mộ, Chuyển nhà, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập    
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Đắp đê, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Đào giếng, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Đào ao, Dỡ    
 nhà cũ, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Động thổ, Xây nhà,      
 Xây dựng, Khởi tạo, Khởi công, Giá thú.                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g30. Huế 5g18/11g46\18g15. SG 5g30/11g50\18g10.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 3/5/2019. Quốc tế tự do báo chí-1948.                     
Âm lịch:     29/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Canh-Tư/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Quỷ.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Minh tinh, Nguyệt ân, Tam hợp, Thánh      
 tâm, Thiên hỷ.                                                                 
Sao xấu:     Cô thần, Hoàng sa, Không pḥng, Lỗ ban sát, Nguyệt tận.            
Nên làm:     Khai trương, An táng, Cầu lộc, Cầu tài, Kiện cáo, Tế tự, Hôn thú,  
 Tranh chấp, Cầu phúc, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa     
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác,   
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải   
 oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ,  
 Giá thú, Khởi tạo.                                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g15. SG 5g30/11g50\18g10.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 4/5/2019.                                                 
Âm lịch:     30/3(Đủ)/2019. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở     
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Tân-Sửu/Mậu-Th́n(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Liễu.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, Sát cống, U vi tinh.                         
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu thổ quỷ, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu,       
 Huyền vũ, Ly sào, Ngũ hư, Thần cách, Tiểu hồng sa, Tứ thời cô quả.             
Nên làm:     Thu hoạch, Giá thú, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây   
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa    
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc,  
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Khai trương, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp    
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xuất       
 hành, An táng, Khởi công.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 5/5/2019. Ngày sinh K.Marx-1818. Bộ đội Trường Sơn-1959. 
Âm lịch:     1/4(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tinh.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Kính tâm, Mẫu thương, Minh tinh, Sát cống, Thiên phúc.             
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Kiếp sát, Ly sàng, Nguyệt hỏa,        
 Thiên cương, Thiên ôn, Thổ cấm, Trùng phục, Tứ tuyệt.                          
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Tang lễ, Yến tiệc, Xuất   
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,   
 Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm        
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh.                                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 6/5/2019. Thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-1951.     
Âm lịch:     2/4(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Quư-Măo/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Trương.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Lập Hạ (Đầu Hè) 02g03. Ngày Hắc đạo.          
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Âm đức, Mẫu thương, Phổ hộ, Sát cống, Sinh khí.                    
Sao xấu:     Huyền vũ, Lỗ ban sát, Nhân cách, Phi ma sát, Sát chủ.              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Làm phúc, Xuất hành, Sửa nhà cửa,   
 Trồng cây, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu     
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá   
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố      
 rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 5g-7g,Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.           
             Xấu: 3g-5g,Dần. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g16/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 7/5/2019. Giải phóng Điện Biên Phủ-1954.                   
Âm lịch:     3/4(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Dực.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Nguyệt không, Phúc sinh, Thiên quan,       
 Trực tinh, Tuế đức.                                                            
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Nguyệt hư, Tam nương, Tứ thời cô quả.    
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Làm giường, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xuất       
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh       
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm bếp, Kư    
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển     
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g16/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 8/5/2019.                                                  
Âm lịch:     4/4(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     ất-Tỵ/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chẩn.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Nguyệt đức hợp, Phúc hậu.                   
Sao xấu:     Câu trận, Lục bất thành, Thổ phủ, Thụ tử, Tiểu hồng sa.            
Nên làm:     Khai trương, Xuất hành, Giá thú, Cầu lộc, Cầu tài, Săn bắn, Yến    
 tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh      
 chấp, Chữa bệnh, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ     
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,   
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g16. SG 5g30/11g51\18g11.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 9/5/2019. Chiến thắng Phát xít Đức-1945.                  
Âm lịch:     5/4(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Giác.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Thanh long, Thánh tâm, Thiên đức hợp, Thiên quư, U vi tinh.        
Sao xấu:     Hoàng sa, Kim thần thất sát, Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát,      
 Nguyệt kỵ, Thiên địa chính chuyển, Thiên địa chuyển sát, Trùng tang.           
Nên làm:     Cầu phúc, Tế tự, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Xây lăng mộ,      
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang    
 lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,    
 Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,     
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chuyển nhà, Khai       
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xuất hành, Xây nhà, Khởi công.  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g16. SG 5g30/11g51\18g11.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 10/5/2019.                                                
Âm lịch:     6/4(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cang.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Ich hậu, Lộc khố, Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Thiên phú,  
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Âm thác, Cửu không, Kim thần thất sát, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát,    
 Quả tú, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn, Xích khẩu.                                
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương.                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g11.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 11/5/2019.                                                
Âm lịch:     7/4(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Thân/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đê.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Lục hợp, Ngũ phú, Tục thế.                                         
Sao xấu:     Dương công kỵ, Hà khôi, Hoang vu, Lôi công, Ly sào, Nguyệt h́nh,   
 Ngũ hư, Tam nương, Tiểu hao, Tiểu không vong.                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, Xây nhà, Chuyển nhà,  
 Khởi tạo, Kinh doanh, An táng, Cầu tài, Đắp đê, Động thổ, Cầu lộc, Cầu phúc,   
 Giải oan, Chữa bệnh, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi     
 công, Di chuyển, Kiện cáo, Kiện tụng, Dỡ nhà cũ, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm     
 giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch,    
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố   
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Đào ao,  
 Đào giếng, Yến tiệc.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g11.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 12/5/2019.                                               
Âm lịch:     8/4(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Pḥng.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt ân, Nguyệt giải, Tam hợp, Yếu yên.  
Sao xấu:     Chu tước, Đại hao, Ly sào, Ngũ quỷ, Thiên hỏa, Thiên ngục.         
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ,      
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào giếng, Đào ao, Thu hoạch, Tế tự,    
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa      
 hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Cầu lộc, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm    
 bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, An táng, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Khai trương, Tranh chấp, Tố tụng, Nhập trạch, Giá thú, Chữa bệnh, Lợp     
 nhà, Chuyển nhà, Xuất hành.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 13/5/2019.                                                
Âm lịch:     9/4(Thiếu)/2019. Hội Gióng ở Sóc Sơn, Hà Nội.                      
Can-Chi:     Canh-Tuất/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tâm.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên tài, Tuế hợp.               
Sao xấu:     Địa tặc, Hỏa tinh, Không pḥng, Qủy khốc.                          
Nên làm:     Cầu lộc, Giải oan, Tố tụng, Cầu tài, Xây dựng, Khởi công, Khai     
 trương, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,   
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Di chuyển, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,     
 Kiện cáo, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Xuất hành, Khởi tạo, Giá thú, Động thổ,  
 An táng, Làm bếp, Lợp nhà.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 14/5/2019.                                                 
Âm lịch:     10/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Tân-Hợi/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vĩ.              
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Dịch mă, Địa tài, Kim đường, Thiên ân, Thiên đức, Thiên phúc.      
Sao xấu:     Nguyệt phá, Thần cách, Văng vong.                                  
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Khai trương, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Xuất    
 hành, Cầu tài, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh       
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Cầu phúc, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà,    
 Giá thú, Tế tự, Xây nhà.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 15/5/2019. Thành lập Đội TNTPHCM-1931.                     
Âm lịch:     11/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cơ.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Hoạt điệu, Thiên mă, Thiên phúc, Thiên thụy.                       
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại không vong, Hoang vu, Thiên lại, Trùng phục.          
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc.                                                  
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Giao dịch, Xuất hành.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 16/5/2019.                                                
Âm lịch:     12/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Quư-Sửu/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đẩu.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Ngọc đường, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên thành, Trực tinh.   
Sao xấu:     Cô thần, Tội chỉ, Xích khẩu.                                       
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Khai trương, Tranh chấp, Kiện cáo, Hôn thú,    
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố      
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm     
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,       
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển   
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 17/5/2019. Viễn thông Quốc tế.                            
Âm lịch:     13/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Dần/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Ngưu.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Kính tâm, Mẫu thương, Minh tinh, Nguyệt không, Tuế đức.            
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Kiếp sát, Ly sàng, Nguyệt hỏa, Tam    
 nương, Thiên cương, Thiên ôn, Thổ cấm.                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xây dựng, Giá thú, An táng, Xuất hành, Lợp nhà, Khởi công, Làm     
 bếp.                                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 18/5/2019.                                                
Âm lịch:     14/4(Thiếu)/2019. Tết Dân tộc Khmer.                               
Can-Chi:     ất-Măo/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nữ.              
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Âm đức, Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Phổ hộ, Sinh khí.              
Sao xấu:     Huyền vũ, Lỗ ban sát, Nguyệt kỵ, Nhân cách, Phi ma sát, Sát chủ.   
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Trồng cây, Xuất hành, Làm phúc,     
 Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,       
 Tranh chấp, Đào ao, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ   
 cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh,      
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Tố tụng, Nhập trạch, Giá      
 thú, Động thổ.                                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 5g-7g,Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.           
             Xấu: 3g-5g,Dần. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 19/5/2019. Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh-1890. Thành    
 lập MT Việt Minh-1941.                                                         
Âm lịch:     15/4(Thiếu)/2019. Lễ Phật Đản.                                     
Can-Chi:     Bính-Th́n/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Hư.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Nhân chuyên, Phúc sinh, Thiên đức hợp,     
 Thiên quan, Thiên quư.                                                         
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hư, Tiểu không vong, Trùng tang, Tứ thời cô quả.  
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,      
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 20/5/2019.                                                
Âm lịch:     16/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nguy.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Phúc hậu, Thiên quư.                        
Sao xấu:     Câu trận, Dương thác, Lục bất thành, Thổ phủ, Thụ tử, Tiểu hồng    
 sa.                                                                            
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Săn bắn.                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g13.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 21/5/2019. Phong trào văn hoá Thế giới-2002.               
Âm lịch:     17/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Thất.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Tiểu măn (Duối vàng) 15g00. Ngày Hoàng đạo.    
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Ngũ hợp, Thanh long, Thánh tâm, U vi tinh.                         
Sao xấu:     Hoàng sa, Kim thần thất sát, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển   
 sát, Thiên địa chuyển sát.                                                     
Nên làm:     Cầu phúc, Tế tự, Yến tiệc, Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây    
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ,    
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển.                      
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g13.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 22/5/2019. Thế giới về Nước và Đa dạng sinh học. Pḥng     
 chống Thiên tai.                                                               
Âm lịch:     18/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Bích.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Ich hậu, Lộc khố, Minh đường, Nguyệt ân, Nguyệt tài, Ngũ hợp,      
 Thiên phú.                                                                     
Sao xấu:     Cửu không, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát,   
 Quả tú, Tam nương, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn, Xích khẩu.                     
Nên làm:     Cầu phúc, Giao dịch.                                               
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Khởi tạo, Làm bếp, Lợp nhà, Cầu lộc, Cầu tài.  
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g19. SG 5g30/11g51\18g13.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 23/5/2019. Quan hệ ngoại giao với Tây Ban Nha-1977.       
Âm lịch:     19/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Canh-Thân/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Khuê.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Lục hợp, Nguyệt đức, Ngũ phú, Tục thế.                             
Sao xấu:     Đại không vong, Hà khôi, Hoang vu, Lôi công, Nguyệt h́nh, Ngũ hư,  
 Tiểu hao.                                                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Xây nhà, Khởi tạo, Kinh        
 doanh, An táng, Cầu tài, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Cầu phúc, Cầu    
 lộc, Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,       
 Khởi công, Chuyển nhà, Kiện cáo, Kiện tụng, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Làm bếp,   
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập       
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu      
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Di       
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g19. SG 5g30/11g51\18g13.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 24/5/2019.                                                
Âm lịch:     20/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Tân-Dậu/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Lâu.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Sát cống, Tam hợp,   
 Thiên đức, Thiên phúc, Yếu yên.                                                
Sao xấu:     Chu tước, Đại hao, Ngũ quỷ, Thiên hỏa, Thiên ngục.                 
Nên làm:     Yến tiệc, Giá thú, Kư hợp đồng, Cầu tài, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai    
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g15/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 25/5/2019.                                                
Âm lịch:     21/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vị.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Giải thần, Thiên phúc, Thiên tài, Trực tinh, Tuế hợp.              
Sao xấu:     Địa tặc, Không pḥng, Qủy khốc, Trùng phục.                        
Nên làm:     Cầu tài, Tố tụng, Khởi công, Tế tự, Xây dựng, Khai trương, Cầu     
 lộc, Giải oan, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,    
 Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g15/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 26/5/2019.                                               
Âm lịch:     22/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Quư-Hợi/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Măo.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Dịch mă, Địa tài, Kim đường, Ngũ hợp.                              
Sao xấu:     Nguyệt phá, Tam nương, Thần cách, Văng vong.                       
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Khai trương, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ.                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 27/5/2019.                                                
Âm lịch:     23/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Tư/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tất.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt không, Thiên ân, Thiên mă, Tuế đức.              
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Nguyệt kỵ, Thiên lại, Tiểu không vong.          
Nên làm:     Cầu lộc, Sửa nhà cửa, Cầu tài, Làm giường.                         
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Giao dịch, Xuất hành.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 28/5/2019.                                                 
Âm lịch:     24/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     ất-Sửu/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chủy.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên     
 thành.                                                                         
Sao xấu:     Cô thần, Hỏa tinh, Tội chỉ, Xích khẩu.                             
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Tranh chấp, Hôn thú, Yến tiệc, Đào ao,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Dỡ nhà cũ, Thu hoạch, Di    
 chuyển, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,    
 Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm      
 giường, An táng, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Tế tự, Tố tụng, Lợp nhà, Làm bếp, Xuất      
 hành.                                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 29/5/2019.                                                 
Âm lịch:     25/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Bính-Dần/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Sâm.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Kính tâm, Mẫu thương, Minh tinh, Thiên ân, Thiên đức hợp, Thiên    
 quư.                                                                           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Kiếp sát, Ly sàng, Nguyệt hỏa,        
 Thiên cương, Thiên ôn, Thổ cấm, Trùng tang.                                    
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Tang lễ, Yến tiệc, Đắp   
 đê, Đào giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,   
 Tố tụng, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm       
 giường, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,     
 Chuyển nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Động thổ.                                                      
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g36. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 30/5/2019.                                                
Âm lịch:     26/4(Thiếu)/2019. Hội Bà chúa Xứ ở Châu Đốc, An Giang.             
Can-Chi:     Đinh-Măo/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tỉnh.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Âm đức, Mẫu thương, Phổ hộ, Sát cống, Sinh khí, Thiên ân, Thiên    
 quư.                                                                           
Sao xấu:     Huyền vũ, Lỗ ban sát, Nhân cách, Phi ma sát, Sát chủ.              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Làm phúc, Xuất hành, Sửa nhà cửa,   
 Trồng cây, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu     
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá   
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố      
 rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 5g-7g,Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.           
             Xấu: 3g-5g,Dần. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g36. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 31/5/2019. Thế giới không hút thuốc lá.                   
Âm lịch:     27/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Quỷ.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Phúc sinh, Thiên ân, Thiên quan, Trực      
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Ly sào, Nguyệt hư, Tam nương, Tứ thời    
 cô quả.                                                                        
Nên làm:     An táng, Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây    
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,       
 Chuyển nhà, Cầu tài, Cầu phúc.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g36. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.    Danh sach Gio tot/xau thang 5/2019 xem tai trang web: VANSU/TT201905.HTM