Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 1/6/2019. Ngày Quốc tế Thiếu nhi-1949. Quan hệ ngoại giao 
 với Chilê-1972.                                                                
Âm lịch:     28/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Liễu.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Nguyệt ân, Phúc hậu.                        
Sao xấu:     Câu trận, Lục bất thành, Ly sào, Thổ phủ, Thụ tử, Tiểu hồng sa.    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chuyển nhà, Động thổ, Xây dựng.                                    
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g16/11g58\18g41. Huế 5g18/11g51\18g25. SG 5g32/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 2/6/2019.                                                
Âm lịch:     29/4(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tinh.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Nguyệt đức, Thanh long, Thánh tâm, U vi tinh.                      
Sao xấu:     Hoàng sa, Kim thần thất sát, Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát.      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Động thổ, Xuất hành.                                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g16/11g58\18g41. Huế 5g18/11g51\18g25. SG 5g32/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 3/6/2019.                                                 
Âm lịch:     1/5(Đủ)/2019.                                                      
Can-Chi:     Tân-Mùi/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Trương.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Lục hợp, Nguyệt đức hợp.                                           
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Phủ đầu sát, Tam tang.                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Khởi tạo, Giá thú, Tố tụng, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào     
 ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Cầu lộc,   
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Chuyển nhà, Kiện   
 cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp    
 hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,   
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Chữa bệnh, Tranh chấp, Trồng cây,  
 Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Tế tự,  
 Cầu tài, Cầu phúc.                                                             
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g17/11g58\18g41. Huế 5g18/11g51\18g25. SG 5g32/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 4/6/2019. Quan hệ ngoại giao với Tongo-1992.               
Âm lịch:     2/5(Đủ)/2019.                                                      
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Dực.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt không, Thanh long, Thiên ân, Thiên phú.   
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn, Tội chỉ.        
Nên làm:     Khai trương, An táng, Làm giường, Cầu lộc, Sửa nhà cửa, Cầu tài,   
 Yến tiệc, Động thổ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng    
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Đắp đê, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Cầu phúc,      
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan,  
 Di chuyển, Chữa bệnh, Giá thú, Đào giếng, Đào ao, Kiện cáo.                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g17/11g58\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g55\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 5/6/2019. Môi trường Thế giới.                             
Âm lịch:     3/5(Đủ)/2019.                                                      
Can-Chi:     Quư-Dậu/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chẩn.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Hoạt điệu, Kính tâm, Minh đường, Nguyệt tài,   
 Tuế hợp.                                                                       
Sao xấu:     Địa tặc, Hỏa tinh, Lục bất thành, Tam nương, Thần cách, Thiên      
 cương, Thiên lại, Tiểu hao, Tiểu hồng sa, Trùng phục.                          
Nên làm:     Yến tiệc, Khai trương, Cầu lộc, Di chuyển, Giao dịch, Tang lễ,     
 Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Hoàn thiện việc, Từ     
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Cầu phúc, Giải oan, Thu hoạch, Giao tài vật, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển     
 nhà, Cảnh giác, Đắp đê, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Đào giếng, Đào ao,  
 Kiện tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Xây dựng,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Giá thú, Động thổ, Chữa bệnh, Kinh doanh, Khởi     
 tạo.                                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g56\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 6/6/2019.                                                 
Âm lịch:     4/5(Đủ)/2019.                                                      
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Giác.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Mang chủng (Tua rua) 06g07. Ngày Hắc đạo.     
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Nguyệt giải, Phổ hộ, Tam hợp, Tuế đức.                             
Sao xấu:     Đại hao, Qủy khốc.                                                 
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Kư hợp đồng, Làm phúc, Cầu tài, Giá thú,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Di chuyển, Cầu    
 lộc, Thu hoạch, Chuyển nhà, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ   
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,     
 Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,     
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật,       
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tranh chấp, Tố      
 tụng, Tế tự, Chữa bệnh, An táng.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g56\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 7/6/2019.                                                 
Âm lịch:     5/5(Đủ)/2019. Tết Đoan ngọ.                                        
Can-Chi:     ất-Hợi/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cang.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Ngũ phú, Phúc sinh, Sát cống, Thiên đức.                           
Sao xấu:     Chu tước, Dương công kỵ, Không pḥng, Kiếp sát, Nguyệt kỵ, Xích    
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Chữa bệnh, Chuyển nhà.              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g25. SG 5g33/11g56\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 8/6/2019.                                                 
Âm lịch:     6/5(Đủ)/2019.                                                      
Can-Chi:     Bính-Tư/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đê.              
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt đức, Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh.            
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục,   
 Thiên tặc, Thụ tử, Tiểu không vong.                                            
Nên làm:     Tố tụng, Cầu tài, Tế tự, Giải oan, Khai trương, Chữa bệnh, Cầu     
 lộc, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây   
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp      
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di      
 chuyển, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g17/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 9/6/2019. Thành lập Tổ chức Nhà báo quốc tế-1946.        
Âm lịch:     7/5(Đủ)/2019.                                                      
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Pḥng.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Địa tài, Kim đường, Thánh tâm, Thiên quư.       
Sao xấu:     Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Nhân cách, Tam nương, Trùng     
 tang.                                                                          
Nên làm:     Cầu lộc, Tế tự, Khai trương, Cầu tài, Cầu phúc, Yến tiệc, Xuất     
 hành, Động thổ, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh      
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Nhập trạch, Đắp đê, Đào giếng, Cảnh giác, Đào ao, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Dỡ nhà cũ, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,     
 Di chuyển, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải     
 oan, Giao tài vật, Giao dịch, Khởi công, Mở cửa hàng, An táng, Lợp nhà, Làm    
 bếp, Khởi tạo, Xây nhà, Giá thú.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 10/6/2019.                                                
Âm lịch:     8/5(Đủ)/2019.                                                      
Can-Chi:     Mậu-Dần/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tâm.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên đức hợp, Thiên hỷ,  
 Thiên mă, Thiên thụy.                                                          
Sao xấu:     Bạch hổ, Cô thần, Hoàng sa, Lôi công, Ly sàng, Ly sào, Thổ cấm.    
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tranh chấp, Hôn thú, Giao dịch,     
 Kiện cáo, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu    
 tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp      
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải      
 oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Xuất hành, Xây nhà, Xây dựng,  
 Chuyển nhà, An táng, Giá thú.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 11/6/2019. Quan hệ ngoại giao với Moldova-1992.            
Âm lịch:     9/5(Đủ)/2019.                                                      
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vĩ.              
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngọc đường, Nhân chuyên, Thiên ân, Thiên thành,        
 Thiên thụy, Tục thế, U vi tinh.                                                
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Hà khôi, Lỗ ban sát, Ngũ   
 quỷ, Văng vong.                                                                
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Giá thú, Yến tiệc,       
 Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ   
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,   
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Xuất hành, An táng, Khởi công.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g19/11g52\18g26. SG 5g33/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 12/6/2019.                                                 
Âm lịch:     10/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Canh-Th́n/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cơ.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh tinh, Sinh khí, Thiên ân, Thiên phúc, Yếu yên.   
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Tứ thời cô quả.                          
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng     
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang    
 lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà,     
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc,      
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Động thổ, An táng, Xuất       
 hành, Giao dịch, Giao tài vật.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: 5g-7g,Măo. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 13/6/2019.                                                
Âm lịch:     11/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đẩu.              
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt đức hợp, Phúc hậu, Thiên ân, Thiên thụy.       
Sao xấu:     Huyền vũ, Ly sào, Xích khẩu.                                       
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Khai trương, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà,    
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Di chuyển,     
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường,  
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao     
 dịch, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, An táng, Tố tụng, Chuyển nhà.               
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 14/6/2019. Thế giới tôn vinh người hiến máu.              
Âm lịch:     12/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Ngưu.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt không, Quan nhật, Thiên ân, Thiên quan.       
Sao xấu:     Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Ly sàng, Nguyệt h́nh, Nguyệt kiến     
 chuyển sát, Nguyệt yếm, Thiên ôn, Thổ phủ.                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Làm bếp, Lợp nhà, Giá thú, Xây dựng.                     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g18/11g59\18g41. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g56\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 15/6/2019.                                                
Âm lịch:     13/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Quư-Mùi/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nữ.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Lục hợp, Thiên ân.                                                 
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Phủ đầu sát, Tam nương, Tam tang,     
 Trùng phục.                                                                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Khởi tạo, Cầu tài, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di     
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, Cầu lộc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,       
 Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập       
 trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu      
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng    
 mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.                                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 16/6/2019.                                               
Âm lịch:     14/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Thân/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Hư.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Sát cống, Thanh long, Thiên phú, Tuế đức.        
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt kỵ, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn, Tiểu không vong,     
 Tội chỉ.                                                                       
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Cầu lộc, Xuất hành, An      
 táng, Giao dịch, Xây dựng, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Di chuyển, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 17/6/2019.                                                
Âm lịch:     15/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     ất-Dậu/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nguy.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Hoạt điệu, Kính tâm, Minh đường, Nguyệt tài,   
 Trực tinh, Tuế hợp.                                                            
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Địa tặc, Lục bất thành, Thần cách, Thiên cương,       
 Thiên lại, Tiểu hao, Tiểu hồng sa.                                             
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Di chuyển, Giao dịch, Cầu tài, Khai trương,    
 Tang lễ, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,   
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 18/6/2019. Bộ đội vận tải Việt Nam-1949.                   
Âm lịch:     16/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Bính-Tuất/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Thất.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Nguyệt đức, Nguyệt giải, Phổ hộ, Tam hợp, Thiên quư.               
Sao xấu:     Đại hao, Qủy khốc, Tứ thời đại mộ.                                 
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Kư hợp đồng, Làm phúc, Cầu tài, Giá thú,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Di chuyển, Cầu    
 lộc, Thu hoạch, Chuyển nhà, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ   
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,     
 Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,     
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật,       
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tranh chấp, Tố      
 tụng, Tế tự, Chữa bệnh, An táng.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g20/11g53\18g26. SG 5g34/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 19/6/2019.                                                 
Âm lịch:     17/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Bích.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Ngũ phú, Phúc sinh, Thiên đức, Thiên quư.                          
Sao xấu:     Chu tước, Không pḥng, Kiếp sát, Trùng tang, Xích khẩu.            
Nên làm:     Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn       
 nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động     
 thổ, Đắp đê, Di chuyển, Xây nhà, Nhập trạch, Khai trương, An táng.             
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 20/6/2019. Thế giới giải trừ vũ khí hạt nhân.             
Âm lịch:     18/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Tư/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Khuê.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt ân, Nhân chuyên, Thiên tài.                      
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Ly sào, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát,  
 Tam nương, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thiên tặc, Thụ tử, Tứ ly.                    
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài.                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g19/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 21/6/2019. Báo chí Việt Nam.                              
Âm lịch:     19/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Lâu.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Hạ chí (Giữa hè) 22g55. Ngày Hoàng đạo.       
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Địa tài, Kim đường, Thánh tâm.                  
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Nhân cách.              
Nên làm:     Cầu lộc, Tế tự, Khai trương, Cầu tài, Cầu phúc, Yến tiệc, Động     
 thổ, Đắp đê, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,   
 Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Nhập trạch, Đào giếng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc,    
 Làm giường, Di chuyển, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa      
 bệnh, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao   
 tài vật, Giao dịch, Lợp nhà, Làm bếp, Mở cửa hàng, Khởi tạo, Xuất hành, Xây    
 nhà, Chuyển nhà.                                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 22/6/2019.                                                
Âm lịch:     20/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Canh-Dần/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vị.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Ich hậu, Mẫu thương, Tam hợp, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên mă,   
 Thiên phúc, Thiên thụy.                                                        
Sao xấu:     Bạch hổ, Cô thần, Hoàng sa, Lôi công, Ly sàng, Thổ cấm.            
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Hôn thú, Xuất hành, Giao dịch,      
 Kiện cáo, Tranh chấp, Yến tiệc, Di chuyển, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện,   
 Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ     
 mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác,     
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải      
 oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xây nhà,    
 Xây dựng, Giá thú, An táng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g26. SG 5g35/11g57\18g19.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 23/6/2019.                                               
Âm lịch:     21/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Tân-Măo/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Măo.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Thiên thành, Tục thế, U    
 vi tinh.                                                                       
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu không, Địa phá, Hà khôi, Hỏa tinh, Lỗ      
 ban sát, Ly sào, Ngũ quỷ, Văng vong.                                           
Nên làm:     Khai trương, Thu hoạch, Cầu lộc, Yến tiệc, Giao dịch, Động thổ,    
 Xây lăng mộ, Đắp đê, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Đào giếng, Tế    
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,     
 Di chuyển, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Cầu phúc,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Giao tài vật.           
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g57\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 24/6/2019. Quan hệ ngoại giao với Campuchia-1992.         
Âm lịch:     22/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tất.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Minh tinh, Nguyệt không, Sinh khí, Yếu yên.           
Sao xấu:     Hoang vu, Tam nương, Tiểu không vong, Tứ thời cô quả.              
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Làm giường, Trồng cây, Yến tiệc, Chữa bệnh, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế    
 tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng,        
 Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc,      
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Động thổ, An táng.            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: 5g-7g,Măo. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g20/12g00\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g57\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 25/6/2019. Thành lập Ngân hàng Thế giới-1946.              
Âm lịch:     23/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chủy.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phúc hậu, Sát cống.                                   
Sao xấu:     Huyền vũ, Ly sào, Nguyệt kỵ, Trùng phục, Xích khẩu.                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu phúc, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,    
 Đào ao, Đào giếng, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú,       
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng,  
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lợp nhà, Cảnh giác,    
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang   
 lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây    
 lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.                                         
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g20/12g01\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 26/6/2019. Hiến chương Liên hợp quốc-1945. Thế giới pḥng  
 chống ma tuư-2000.                                                             
Âm lịch:     24/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Sâm.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Măn đức tính, Quan nhật, Thiên quan, Trực tinh, Tuế đức.           
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Kim thần thất sát, Ly sàng, Nguyệt h́nh, Nguyệt       
 kiến chuyển sát, Nguyệt yếm, Thiên ôn, Thổ phủ.                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Cầu lộc, Cầu phúc, Cầu tài, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di    
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, An táng, Giao dịch, Giao tài     
 vật, Giải oan, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công,     
 Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường,   
 Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ     
 đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng,    
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Yến tiệc.       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g20/12g01\18g42. Huế 5g21/11g54\18g27. SG 5g35/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 27/6/2019.                                                
Âm lịch:     25/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     ất-Mùi/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tỉnh.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Lục hợp.                                                           
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Phủ đầu sát, Tam tang.                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Khởi tạo, Giá thú.                                        
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 28/6/2019. Gia đ́nh Việt Nam-2001.                        
Âm lịch:     26/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Bính-Thân/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Quỷ.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt đức, Thanh long, Thiên phú, Thiên quư.    
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn, Tội chỉ.        
Nên làm:     Cầu tài, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Giao dịch, Xuất hành, Đào giếng, Giá thú, Kiện cáo,  
 Đào ao.                                                                        
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 29/6/2019. Bộ đội pháo binh Việt Nam-1946.                
Âm lịch:     27/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Liễu.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Hoạt điệu, Kính tâm, Minh đường, Nguyệt tài,   
 Nhân chuyên, Thiên quư, Tuế hợp.                                               
Sao xấu:     Địa tặc, Lục bất thành, Tam nương, Thần cách, Thiên cương, Thiên   
 lại, Tiểu hao, Tiểu hồng sa, Trùng tang.                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Di chuyển, Giao dịch, Cầu tài, Khai trương,    
 Tang lễ, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,   
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 30/6/2019.                                               
Âm lịch:     28/5(Đủ)/2019.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Canh-Ngọ(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tinh.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Nguyệt ân, Nguyệt giải, Phổ hộ, Tam hợp.                           
Sao xấu:     Đại hao, Ly sào, Qủy khốc.                                         
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Làm phúc, Kư hợp đồng, Cầu tài, Đào giếng,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Thu      
 hoạch, Di chuyển, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm        
 giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai    
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g21/12g01\18g42. Huế 5g22/11g55\18g27. SG 5g36/11g58\18g20.    Danh sach Gio tot/xau thang 6/2019 xem tai trang web: VANSU/TT201906.HTM