Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Năm, 1/8/2019. Văn hoá-Tư tưởng Việt Nam-1930.                 
Âm lịch:     1/7(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Giác.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt tài, Sinh khí, Thiên mă, Thiên quư.            
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Phi ma sát,      
 Thiên hỏa, Thiên ngục, Trùng tang.                                             
Nên làm:     Đắp đê, Cầu tài, Lấp hố rănh, Giao dịch, Cầu lộc.                  
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Lợp nhà.                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 9g-11g,Tỵ. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g20. Huế 5g35/11g52\18g09. SG 5g44/11g56\18g08.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 2/8/2019.                                                 
Âm lịch:     2/7(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Tân-Mùi/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cang.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Nhân chuyên, Thiên quư, Thiên thành,      
 Tuế hợp.                                                                       
Sao xấu:     Dương công kỵ, Địa tặc, Hoang vu, Kim thần thất sát, Nguyệt hư,    
 Tứ thời cô quả.                                                                
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Động thổ.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g19. Huế 5g35/11g52\18g08. SG 5g44/11g56\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 3/8/2019.                                                 
Âm lịch:     3/7(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đê.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Phúc hậu, Thiên    
 ân.                                                                            
Sao xấu:     Lục bất thành, Tam nương, Thổ phủ, Xích khẩu.                      
Nên làm:     Khai trương, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Chữa       
 bệnh, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,      
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm   
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn    
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Động thổ, Xây dựng.            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g19. Huế 5g35/11g52\18g08. SG 5g44/11g56\18g07.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 4/8/2019.                                                
Âm lịch:     4/7(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Quư-Dậu/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Pḥng.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Âm đức, Thiên đức.                                                 
Sao xấu:     Cửu không, Huyền vũ, Nguyệt kiến chuyển sát, Nhân cách, Phủ đầu    
 sát, Thiên địa chuyển sát, Thiên ôn, Tiểu không vong, Tội chỉ, Văng vong.      
Nên làm:     Cầu phúc, Tế tự.                                                   
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ.                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g18. Huế 5g35/11g51\18g08. SG 5g44/11g55\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 5/8/2019. Hải quân Việt Nam-1964.                         
Âm lịch:     5/7(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tâm.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Thiên phú, Thiên quan, Tuế đức.                 
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sàng, Nguyệt kỵ, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang, Thiên    
 tặc, Thổ ôn, Trùng phục.                                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Khai trương, Tang lễ, Giao dịch, Cầu tài, Yến tiệc,       
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Giao tài vật, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn      
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Chuyển nhà,      
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu phúc, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện     
 tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di   
 chuyển, Giải oan, Động thổ, Nhập trạch, Đào giếng, Đào ao.                     
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g18. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 6/8/2019. Thế giới chống Vũ khí nguyên tử-1945.            
Âm lịch:     6/7(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     ất-Hợi/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vĩ.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thiên phúc.                        
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Hoang vu, Nguyệt hỏa, Ngũ hư,        
 Thiên cương, Tiểu hao.                                                         
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Kư hợp đồng, Làm phúc, Xây nhà, Xây lăng mộ,  
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Thu hoạch, Tế tự,    
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Cầu lộc, Lấp hố rănh, Làm giường, Chuyển nhà,      
 Cầu tài, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng.                                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 7/8/2019.                                                  
Âm lịch:     7/7(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Bính-Tư/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Cơ.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Nguyệt không, Phúc sinh, Sát cống, Tam hợp,    
 Thanh long.                                                                    
Sao xấu:     Đại hao, Tam nương, Tứ tuyệt.                                      
Nên làm:     Xây dựng, Làm giường, Khởi công, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Cầu tài,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu    
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa    
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp     
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân,   
 Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xuất hành,   
 Di chuyển, Khai trương.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 8/8/2019. Thành lập ASEAN-1967.                           
Âm lịch:     8/7(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đẩu.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Lập Thu (Đầu Thu) 02g14. Ngày Hoàng đạo.     
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt đức hợp, Trực tinh.                 
Sao xấu:     Đại không vong, Ngũ quỷ, Sát chủ, Thụ tử.                          
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc,      
 Chữa bệnh, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,      
 Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá    
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,  
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng,       
 Xuất hành, Tố tụng, Di chuyển.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g36/11g51\18g06. SG 5g44/11g55\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 9/8/2019.                                                 
Âm lịch:     9/7(Thiếu)/2019.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Dần/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Ngưu.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Thánh tâm, Thiên đức hợp, Thiên thụy.          
Sao xấu:     Không pḥng, Ly sào, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Xích khẩu.           
Nên làm:     Tế tự, Dỡ nhà cũ, Cầu phúc, Chữa bệnh, Tố tụng, Phá bỏ đồ cũ,      
 Giải oan, Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu     
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn    
 bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,      
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An       
 táng, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê.                               
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g16. Huế 5g36/11g51\18g06. SG 5g44/11g55\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 10/8/2019. V́ nạn nhân chất độc mầu da cam-2004.          
Âm lịch:     10/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nữ.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Thiên ân, Thiên thụy.                          
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Thiên lại.                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Khai trương, Nhập trạch.                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g16. Huế 5g36/11g51\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 11/8/2019.                                               
Âm lịch:     11/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Canh-Th́n/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Hư.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Mẫu thương, Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên quư,   
 Thiên tài, Tục thế.                                                            
Sao xấu:     Cô thần, Nguyệt yếm, Trùng tang.                                   
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Hôn thú, Xuất hành,        
 Tranh chấp, Kiện cáo, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật,  
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g15. Huế 5g36/11g51\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 12/8/2019.                                                
Âm lịch:     12/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nguy.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Ngũ phú, Thiên ân, Thiên quư, Thiên   
 thụy, U vi tinh, Yếu yên.                                                      
Sao xấu:     Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Lôi công, Ly sào, Thần cách, Thổ cấm,  
 Tiểu hồng sa, Tiểu không vong.                                                 
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Cầu phúc,      
 Động thổ, Xây lăng mộ, Đắp đê, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố     
 tụng, Đào giếng, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,       
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,    
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Dỡ nhà cũ, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa       
 bệnh, Khởi công, Tế tự, Chuyển nhà, Xây nhà, Giá thú, An táng, Xây dựng,       
 Giao tài vật, Giao dịch.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g15. Huế 5g36/11g50\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 13/8/2019.                                                 
Âm lịch:     13/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Thất.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Nguyệt tài, Sinh khí, Thiên    
 ân, Thiên mă.                                                                  
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Phi ma sát,      
 Tam nương, Thiên hỏa, Thiên ngục.                                              
Nên làm:     Giao dịch, Cầu tài, Cầu lộc, Di chuyển, Xuất hành, Sửa nhà cửa,    
 Trồng cây, Khai trương, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,    
 Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Phá bỏ đồ cũ, Đào giếng, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển     
 nhà, Giải oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Nhập trạch, Giá thú, Động thổ,  
 Khởi tạo, Lợp nhà.                                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 9g-11g,Tỵ. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g15. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 14/8/2019.                                                 
Âm lịch:     14/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Quư-Mùi/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Bích.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Thiên ân, Thiên đức, Thiên thành, Tuế     
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Nguyệt hư,         
 Nguyệt kỵ, Tứ thời cô quả.                                                     
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà, Giá thú.                                         
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g14. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 15/8/2019. Chiến thắng Phát xít Nhật-1945. Bưu điện Việt  
 Nam-1945.                                                                      
Âm lịch:     15/7(Thiếu)/2019. Lễ Vu Lan.                                       
Can-Chi:     Giáp-Thân/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Khuê.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Phúc hậu, Tuế đức.                        
Sao xấu:     Lục bất thành, Thổ phủ, Trùng phục, Xích khẩu.                     
Nên làm:     Khai trương.                                                       
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g14. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 16/8/2019.                                                
Âm lịch:     16/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     ất-Dậu/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Lâu.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Âm đức, Sát cống, Thiên phúc.                                      
Sao xấu:     Cửu không, Đại không vong, Huyền vũ, Nguyệt kiến chuyển sát,       
 Nhân cách, Phủ đầu sát, Thiên ôn, Tội chỉ, Văng vong.                          
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g13. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 17/8/2019.                                                
Âm lịch:     17/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Bính-Tuất/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vị.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Nguyệt không, Thiên phú, Thiên quan, Trực       
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Ly sàng, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn.            
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Giao dịch, Cầu lộc, Làm     
 giường, An táng, Xây dựng, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xuất hành, Xây      
 nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu        
 hoạch, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà,  
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,   
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Di chuyển, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g13. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 18/8/2019.                                               
Âm lịch:     18/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Măo.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Phổ hộ.                    
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Hoang vu, Nguyệt hỏa, Ngũ hư, Tam    
 nương, Thiên cương, Tiểu hao.                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu tài, Khởi tạo, Kinh doanh, Làm bếp, Lợp nhà, Tố       
 tụng.                                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g12. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 19/8/2019. Cách mạng Tháng Tám-1945. Thành lập Lực lượng  
 CAND-1945.                                                                     
Âm lịch:     19/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tư/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tất.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Phúc sinh, Tam hợp, Thanh long, Thiên đức      
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Đại hao, Ly sào.                                                   
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Di chuyển, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự,   
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn    
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,   
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Chữa bệnh, Tranh chấp, Tố tụng, Xuất      
 hành, Chuyển nhà, Giá thú.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g12. Huế 5g36/11g50\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 20/8/2019.                                                 
Âm lịch:     20/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chủy.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nhân chuyên.                               
Sao xấu:     Ly sào, Ngũ quỷ, Sát chủ, Thụ tử, Tiểu không vong.                 
Nên làm:     Xây dựng.                                                          
Kiêng kỵ:    Di chuyển, Xuất hành.                                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g12. Huế 5g36/11g49\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 21/8/2019.                                                 
Âm lịch:     21/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Canh-Dần/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Sâm.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Thánh tâm, Thiên quư, Thiên thụy.              
Sao xấu:     Không pḥng, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Trùng tang, Xích khẩu.       
Nên làm:     Cầu phúc, Xây dựng, Tế tự, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xây lăng   
 mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, An táng, Khởi công.                         
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g11. Huế 5g36/11g49\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 22/8/2019.                                                
Âm lịch:     22/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Tân-Măo/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tỉnh.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Thiên quư.                                     
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Ly sào, Tam nương, Thiên lại.                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chuyển nhà, Xuất hành, Khai trương, Nhập trạch, Giá thú.           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g11. Huế 5g36/11g49\18g01. SG 5g43/11g52\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 23/8/2019.                                                
Âm lịch:     23/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Quỷ.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Xử thử (Mưa ngâu) 17g03. Ngày Hoàng đạo.    
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên tài,   
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Cô thần, Hỏa tinh, Nguyệt kỵ, Nguyệt yếm.                          
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, An táng, Kiện cáo, Hôn thú, Tranh   
 chấp, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn     
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà,  
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu phúc, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện     
 tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,       
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di    
 chuyển.                                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g36/11g49\18g01. SG 5g43/11g52\18g01.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 24/8/2019. Bộ đội xăng dầu Việt Nam-1968.                 
Âm lịch:     24/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Liễu.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Ngũ phú, Thiên đức, U vi tinh, Yếu    
 yên.                                                                           
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Đại không vong, Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Lôi       
 công, Ly sào, Thần cách, Thổ cấm, Tiểu hồng sa.                                
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Cầu phúc,      
 Động thổ, Xây lăng mộ, Đắp đê, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố     
 tụng, Đào giếng, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,       
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,    
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Dỡ nhà cũ, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa       
 bệnh.                                                                          
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g01.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 25/8/2019.                                               
Âm lịch:     25/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tinh.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt tài, Sát cống, Sinh khí, Thiên mă, Tuế đức.    
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Phi ma sát,      
 Thiên hỏa, Thiên ngục, Trùng phục.                                             
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Giao dịch, Cầu tài, Xây dựng.                  
Kiêng kỵ:    An táng.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 9g-11g,Tỵ. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g01.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 26/8/2019. Việt Nam tham gia PT không liên kết-1975.      
Âm lịch:     26/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     ất-Mùi/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Trương.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Thiên phúc, Thiên thành, Trực tinh, Tuế   
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kim thần thất sát, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả.   
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g09. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 27/8/2019.                                                 
Âm lịch:     27/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Bính-Thân/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Dực.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Nguyệt không, Phúc hậu.                   
Sao xấu:     Lục bất thành, Tam nương, Thổ phủ, Xích khẩu.                      
Nên làm:     Khai trương, Sửa nhà cửa, Làm giường.                              
Kiêng kỵ:    Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g09. Huế 5g37/11g49\17g59. SG 5g43/11g52\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 28/8/2019. Ngoại giao Việt Nam-1945.                       
Âm lịch:     28/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chẩn.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Âm đức, Nguyệt đức hợp.                                            
Sao xấu:     Cửu không, Huyền vũ, Nguyệt kiến chuyển sát, Nhân cách, Phủ đầu    
 sát, Thiên địa chính chuyển, Thiên ôn, Tiểu không vong, Tội chỉ, Văng vong.    
Nên làm:     Yến tiệc, Giải oan, Xây nhà, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Chuyển nhà, Thu hoạch, Cầu phúc, Tang lễ, Sửa   
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đắp đê,    
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Đào giếng, Đào ao, Khởi công, Dỡ nhà cũ, Hôn thú, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Khai trương, Xây dựng, Tố tụng, Tế tự, An    
 táng, Kiện cáo, Cầu lộc, Động thổ, Cầu tài, Khởi tạo, Giá thú.                 
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g08. Huế 5g37/11g48\17g59. SG 5g43/11g51\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 29/8/2019.                                                
Âm lịch:     29/7(Thiếu)/2019.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Nhâm-Thân(Thiếu)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Giác.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Nhân chuyên, Thiên đức hợp, Thiên phú, Thiên    
 quan.                                                                          
Sao xấu:     Dương công kỵ, Ly sàng, Ly sào, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang,        
 Thiên tặc, Thổ ôn.                                                             
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Xây dựng, Tang lễ, Cầu      
 lộc, Giao dịch, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di     
 chuyển, Chữa bệnh, An táng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g08. Huế 5g37/11g48\17g59. SG 5g43/11g51\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 30/8/2019. Khởi nghĩa Thái Nguyen-1917.                   
Âm lịch:     1/8(Đủ)/2019. Tết Katê.                                            
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cang.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt giải, Thiên đức hợp, Thiên phú, Yếu yên.  
Sao xấu:     Hoang vu, Huyền vũ, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn.                       
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Xuất hành, Giao dịch, Cầu tài, Yến tiệc,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ   
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,   
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,    
 Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Cầu phúc, An táng, Dỡ nhà cũ, Di chuyển.       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g07. Huế 5g37/11g48\17g58. SG 5g43/11g51\17g59.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 31/8/2019.                                                
Âm lịch:     2/8(Đủ)/2019. Hội làng Lê Văn Duyệt ở TP HCM.                      
Can-Chi:     Canh-Tư/Quư-Dậu(Đủ)/Kỷ-Hợi. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đê.              
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Dân nhật, Nguyệt đức, Thiên quan, Thiên quư.                       
Sao xấu:     Hà khôi, Hỏa tinh, Lục bất thành, Thiên lại, Tiểu hao, Văng vong,  
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Yến tiệc, Kư hợp đồng, Giao dịch, Động thổ, Xây lăng mộ, Đắp đê,   
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào giếng, Đào ao, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,     
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ     
 nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu phúc,     
 Chuyển nhà, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài vật.                    
Kiêng kỵ:    Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g07. Huế 5g37/11g48\17g58. SG 5g43/11g51\17g59.    Danh sach Gio tot/xau thang 8/2019 xem tai trang web: VANSU/TT201908.HTM