Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 1/8/2020. Văn hoá-Tư tưởng Việt Nam-1930.                 
Âm lịch:     12/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Bính-Tư/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đê.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Giải thần, Thiên quư.                                              
Sao xấu:     Cửu không, Hoang vu, Hoàng sa, Nguyệt hỏa, Thiên ôn.               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Khai trương, Làm bếp, Lợp nhà, Cầu tài.                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g20. Huế 5g35/11g52\18g09. SG 5g44/11g56\18g08.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 2/8/2020.                                                
Âm lịch:     13/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Pḥng.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Thiên quư.                                                         
Sao xấu:     Chu tước, Cửu thổ quỷ, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá,     
 Tam nương, Tiểu hồng sa, Tiểu không vong.                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Xây nhà, Xây dựng, Khai        
 trương, Nhập trạch.                                                            
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g19. Huế 5g35/11g52\18g08. SG 5g44/11g56\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 3/8/2020.                                                 
Âm lịch:     14/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Dần/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tâm.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Ngũ phú, Nhân chuyên, Thiên tài, Thiên      
 thụy.                                                                          
Sao xấu:     Ly sàng, Ly sào, Nguyệt kỵ, Thổ cấm, Tội chỉ.                      
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g19. Huế 5g35/11g52\18g08. SG 5g44/11g56\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 4/8/2020.                                                  
Âm lịch:     15/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vĩ.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Địa tài, Hoàng ân, Kim đường, Kính tâm, Mẫu thương, Nguyệt đức     
 hợp, Tam hợp, Thiên ân, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên thụy.                   
Sao xấu:     Cô thần, Lỗ ban sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Trùng phục, Trùng      
 tang.                                                                          
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Tang lễ, Xuất hành, Kiện cáo, Hôn   
 thú, Tranh chấp, Yến tiệc, Đào giếng, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu      
 tạo, Trồng cây, Đào ao, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp    
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao     
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Xây nhà, Tố tụng, Khởi tạo, Khởi công,   
 An táng, Lợp nhà, Giá thú.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g18. Huế 5g35/11g51\18g08. SG 5g44/11g55\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 5/8/2020. Hải quân Việt Nam-1964.                          
Âm lịch:     16/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Canh-Th́n/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cơ.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt không, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên mă, Tuế đức.    
Sao xấu:     Bạch hổ, Địa phá, Hoang vu, Kim thần thất sát, Ngũ hư, Thiên       
 cương, Tứ thời cô quả, Xích khẩu.                                              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành, An táng.                     
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g18. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 6/8/2020. Thế giới chống Vũ khí nguyên tử-1945.           
Âm lịch:     17/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đẩu.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Dịch mă, Đại hồng sa, Ngọc đường, Nguyệt ân, Phúc hậu, Phúc sinh,  
 Sinh khí, Thiên ân, Thiên thành, Thiên thụy.                                   
Sao xấu:     Đại không vong, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt yếm,   
 Thiên tặc, Tứ tuyệt.                                                           
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Di chuyển,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu     
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa     
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Đắp đê, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Đào      
 giếng, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Đào ao, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan, Khởi tạo,     
 Nhập trạch, An táng, Động thổ, Chuyển nhà, Làm bếp, Giá thú, Lợp nhà, Giao     
 tài vật, Giao dịch, Xuất hành.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.                 
             Xấu: 7g-9g,Th́n. Giờ con nước: Không có.                           
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 7/8/2020.                                                 
Âm lịch:     18/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Ngưu.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Lập Thu (Đầu Thu) 08g07. Ngày Hắc đạo.        
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Minh tinh, Thiên ân.                           
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Tam nương, Thiên lại, Thụ tử,     
 Văng vong.                                                                     
Nên làm:     Săn bắn, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh,      
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,      
 Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài.   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 8/8/2020. Thành lập ASEAN-1967.                           
Âm lịch:     19/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Quư-Mùi/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nữ.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Sát cống, Thánh tâm, Thiên ân.                                     
Sao xấu:     Huyền vũ, Không pḥng, Phủ đầu sát, Tam tang, Thần cách, Thổ phủ.  
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g36/11g51\18g06. SG 5g44/11g55\18g06.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 9/8/2020.                                                
Âm lịch:     20/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Thân/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Hư.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Ich hậu, Nguyệt đức, Thiên đức, Thiên quan, Trực tinh, Tuế hợp,    
 U vi tinh.                                                                     
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát, Ngũ quỷ.                              
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Động thổ.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g16. Huế 5g36/11g51\18g06. SG 5g44/11g55\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 10/8/2020. V́ nạn nhân chất độc mầu da cam-2004.          
Âm lịch:     21/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     ất-Dậu/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nguy.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Thiên phú, Tục thế.                             
Sao xấu:     Câu trận, Phi ma sát, Quả tú, Thổ ôn, Tiểu không vong.             
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Yến tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây      
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Cầu phúc, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, An    
 táng, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm   
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa       
 bệnh, Chuyển nhà, Động thổ, Đào giếng, Tế tự, Nhập trạch, Đào ao, Giá thú.     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g16. Huế 5g36/11g51\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 11/8/2020.                                                 
Âm lịch:     22/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Bính-Tuất/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Thất.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Nguyệt giải, Thanh long, Thiên quư, Yếu yên.                       
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Nguyệt hư, Qủy khốc, Sát chủ, Tam     
 nương, Tiểu hao, Tứ thời đại mộ, Xích khẩu.                                    
Nên làm:     Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Cầu lộc, Giá thú, Xuất hành, Cầu tài, An táng.                     
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g15. Huế 5g36/11g51\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 12/8/2020.                                                 
Âm lịch:     23/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Bích.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Âm đức, Măn đức tính, Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Tam     
 hợp, Thiên quư.                                                                
Sao xấu:     Đại hao, Lôi công, Nguyệt kỵ, Nhân cách.                           
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Khai trương, Cầu lộc, Di chuyển, Giao dịch,    
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g15. Huế 5g36/11g50\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 13/8/2020.                                                
Âm lịch:     24/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tư/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Khuê.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Giải thần.                                                         
Sao xấu:     Cửu không, Đại không vong, Hoang vu, Hoàng sa, Ly sào, Nguyệt      
 hỏa, Thiên ôn.                                                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, Chuyển nhà, Khai      
 trương, Làm bếp, Lợp nhà, Cầu tài, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Cầu phúc, An   
 táng, Giải oan, Cầu lộc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chữa bệnh, Khởi   
 công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Di chuyển, Làm   
 giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch,  
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố   
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây      
 nhà, Đào ao, Yến tiệc.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g15. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 14/8/2020.                                                
Âm lịch:     25/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Lâu.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Thiên đức hợp.                                     
Sao xấu:     Chu tước, Lục bất thành, Ly sào, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Tiểu     
 hồng sa, Trùng phục, Trùng tang.                                               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xây nhà, Xuất hành.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g14. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 15/8/2020. Chiến thắng Phát xít Nhật-1945. Bưu điện Việt  
 Nam-1945.                                                                      
Âm lịch:     26/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Canh-Dần/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vị.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Nguyệt không, Ngũ phú, Thiên tài, Thiên     
 thụy, Tuế đức.                                                                 
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sàng, Thổ cấm, Tội chỉ.                               
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa       
 bệnh, Sửa nhà cửa, Làm giường, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,      
 Động thổ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Đắp     
 đê, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào giếng, Cảnh      
 giác, Đào ao, Lấp hố rănh, Làm phúc, Di chuyển, Kư hợp đồng, Kinh doanh,       
 Kiện tụng, Chuyển nhà, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện      
 việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Xây dựng, Tế tự, An táng,   
 Kiện cáo, Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà.                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g14. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 16/8/2020.                                               
Âm lịch:     27/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Tân-Măo/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Măo.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Địa tài, Hoàng ân, Kim đường, Kính tâm, Mẫu thương, Nguyệt ân,     
 Tam hợp, Thiên hỷ.                                                             
Sao xấu:     Cô thần, Lỗ ban sát, Ly sào, Tam nương, Thiên hỏa, Thiên ngục.     
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Tang lễ, Hôn thú.                   
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g13. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 17/8/2020.                                                
Âm lịch:     28/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tất.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phổ hộ, Sát cống, Thiên mă.                           
Sao xấu:     Bạch hổ, Địa phá, Hoang vu, Kim thần thất sát, Ngũ hư, Thiên       
 cương, Tứ thời cô quả, Xích khẩu.                                              
Nên làm:     Xuất hành, Giá thú.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g13. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 18/8/2020.                                                 
Âm lịch:     29/6(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Quư-Mùi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chủy.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Dịch mă, Đại hồng sa, Ngọc đường, Phúc hậu, Phúc sinh, Sinh khí,   
 Thiên thành, Trực tinh.                                                        
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt tận, Nguyệt yếm,    
 Thiên tặc, Tiểu không vong.                                                    
Nên làm:     Xây dựng, Động thổ, Cầu lộc, Thu hoạch, Khai trương, Cầu tài,      
 Sửa nhà cửa, Trồng cây.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.                 
             Xấu: 7g-9g,Th́n. Giờ con nước: Không có.                           
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g12. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 19/8/2020. Cách mạng Tháng Tám-1945. Thành lập Lực lượng   
 CAND-1945.                                                                     
Âm lịch:     1/7(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Sâm.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt tài, Sát cống, Sinh khí, Thiên mă.             
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoàng sa, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục,  
 Trùng phục.                                                                    
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Giao dịch, Cầu tài, Xây dựng, Sửa nhà cửa,     
 Trồng cây, Khai trương, Di chuyển, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,   
 Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Động thổ.                                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 9g-11g,Tỵ. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g12. Huế 5g36/11g50\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 20/8/2020.                                                
Âm lịch:     2/7(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     ất-Mùi/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tỉnh.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Thiên phúc, Thiên thành, Trực tinh, Tuế   
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Dương công kỵ, Địa tặc, Hoang vu, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả.       
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,      
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g12. Huế 5g36/11g49\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 21/8/2020.                                                
Âm lịch:     3/7(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Bính-Thân/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Quỷ.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Nguyệt không, Phúc hậu.                   
Sao xấu:     Lục bất thành, Tam nương, Thổ phủ, Xích khẩu.                      
Nên làm:     An táng.                                                           
Kiêng kỵ:    Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Xuất hành, Xây dựng, Động thổ.          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g11. Huế 5g36/11g49\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 22/8/2020.                                                
Âm lịch:     4/7(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Liễu.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Xử thử (Mưa ngâu) 22g46. Ngày Hắc đạo.         
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Âm đức, Nguyệt đức hợp.                                            
Sao xấu:     Cửu không, Huyền vũ, Nguyệt kiến chuyển sát, Nhân cách, Phủ đầu    
 sát, Thiên địa chính chuyển, Thiên ôn, Tiểu không vong, Tội chỉ, Văng vong.    
Nên làm:     Yến tiệc, Giải oan, Xây nhà, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Chuyển nhà, Thu hoạch, Cầu phúc, Tang lễ, Sửa   
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đắp đê,    
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Đào giếng, Đào ao, Khởi công, Dỡ nhà cũ, Hôn thú, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển.                                              
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g11. Huế 5g36/11g49\18g01. SG 5g43/11g52\18g02.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 23/8/2020.                                               
Âm lịch:     5/7(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tinh.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Nhân chuyên, Thiên đức hợp, Thiên phú, Thiên    
 quan.                                                                          
Sao xấu:     Ly sàng, Ly sào, Nguyệt kỵ, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang, Thiên      
 tặc, Thổ ôn.                                                                   
Nên làm:     Xây dựng, Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Khai trương.                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g36/11g49\18g01. SG 5g43/11g52\18g01.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 24/8/2020. Bộ đội xăng dầu Việt Nam-1968.                 
Âm lịch:     6/7(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Trương.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ.                                    
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Hoang vu, Nguyệt hỏa, Ngũ hư,        
 Thiên cương, Tiểu hao.                                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu tài, Khởi tạo, Kinh doanh, Làm bếp, Lợp nhà.          
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g01.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 25/8/2020.                                                 
Âm lịch:     7/7(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Canh-Tư/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Dực.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Phúc sinh, Tam hợp, Thanh long, Thiên quư,     
 Tuế đức.                                                                       
Sao xấu:     Đại hao, Tam nương, Trùng tang.                                    
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Đào ao, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chuyển nhà, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao     
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Xây nhà, Tranh chấp, Tố tụng, An táng,      
 Khởi công, Giá thú, Chữa bệnh.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g01.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 26/8/2020. Việt Nam tham gia PT không liên kết-1975.       
Âm lịch:     8/7(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Tân-Sửu/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chẩn.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Thiên quư.                                 
Sao xấu:     Đại không vong, Hỏa tinh, Ly sào, Ngũ quỷ, Sát chủ, Thụ tử, Tứ     
 thời đại mộ.                                                                   
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Xây dựng, Khởi công, Săn bắn, Khai trương, Yến   
 tiệc, Động thổ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh       
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Đào giếng, Lấp hố rănh, Làm    
 phúc, Làm giường, Đào ao, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi   
 tạo, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan, Cầu phúc, Chữa   
 bệnh.                                                                          
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g09. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 27/8/2020.                                                
Âm lịch:     9/7(Thiếu)/2020.                                                   
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Giác.     
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Sát cống, Thánh tâm.    
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Không pḥng, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Xích khẩu.      
Nên làm:     Tế tự, Cầu phúc, Xuất hành, Chữa bệnh, Tố tụng, Phá bỏ đồ cũ,      
 Giải oan, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu    
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn    
 bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm    
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá      
 thú, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển,  
 Chuyển nhà, Cầu tài, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g09. Huế 5g37/11g49\17g59. SG 5g43/11g52\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 28/8/2020. Ngoại giao Việt Nam-1945.                      
Âm lịch:     10/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Quư-Măo/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cang.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Sát cống, Thiên đức.                           
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Thiên lại.                                     
Nên làm:     Giá thú.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g08. Huế 5g37/11g48\17g59. SG 5g43/11g51\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 29/8/2020.                                                
Âm lịch:     11/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đê.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên tài, Trực tinh, Tục thế.      
Sao xấu:     Âm thác, Cô thần, Kim thần thất sát, Nguyệt yếm, Trùng phục.       
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài.                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g08. Huế 5g37/11g48\17g59. SG 5g43/11g51\18g00.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 30/8/2020. Khởi nghĩa Thái Nguyen-1917.                  
Âm lịch:     12/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     ất-Tỵ/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Pḥng.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Ngũ phú, Thiên phúc, U vi tinh, Yếu   
 yên.                                                                           
Sao xấu:     Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Kim thần thất sát, Lôi công, Thần      
 cách, Thổ cấm, Tiểu hồng sa, Tiểu không vong.                                  
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Đắp đê, Đào    
 giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Chuyển nhà,  
 Cầu phúc, Động thổ.                                                            
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g07. Huế 5g37/11g48\17g58. SG 5g43/11g51\17g59.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 31/8/2020.                                                
Âm lịch:     13/7(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Giáp-Thân(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tâm.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt không, Nguyệt tài, Sinh khí, Thiên mă.         
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoàng sa, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Tam nương, Thiên hỏa,   
 Thiên ngục.                                                                    
Nên làm:     Cầu tài, Sửa nhà cửa, Cầu lộc, Giao dịch, Di chuyển, Xuất hành,    
 Khai trương, Trồng cây, Làm giường, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,  
 Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào giếng, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,  
 Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải     
 oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Nhập trạch, Giá thú, Động thổ, Khởi tạo.  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 9g-11g,Tỵ. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g07. Huế 5g37/11g48\17g58. SG 5g43/11g51\17g59.    Danh sach Gio tot/xau thang 8/2020 xem tai trang web: VANSU/TT202008.HTM