Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Chủ Nhật, 1/11/2020.                                               
Âm lịch:     16/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Thân/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Hư.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Dịch mă, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên tài, Thiên xá.                  
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sào, Thiên tặc.                                       
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Tế tự, Trồng cây, Giải oan, Sửa     
 nhà cửa, Yến tiệc, Cầu phúc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu      
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Đắp đê, Mở cửa hàng, Đào giếng, Cảnh giác, Đào ao, Lấp hố rănh, Làm phúc,  
 Làm giường, Dỡ nhà cũ, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di        
 chuyển, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Xuất hành, Nhập trạch, An táng, Khởi tạo.                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 19g-21g,Tuất.                  
             Xấu: 13g-15g,Mùi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g11/11g43\17g14. Huế 5g57/11g36\17g15. SG 5g52/11g39\17g27.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 2/11/2020.                                                
Âm lịch:     17/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nguy.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường.                                                
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên     
 lại, Trùng phục, Trùng tang.                                                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, An táng, Xuất hành, Khởi công, Khởi tạo,      
 Làm bếp, Lợp nhà, Xây nhà, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Chữa bệnh, Hoàn   
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Kiện cáo, Kiện tụng,      
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Đào ao, Làm giường, Làm phúc, Đào giếng, Cảnh giác,   
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang   
 lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây    
 dựng, Xây lăng mộ, Cầu phúc, Giao dịch, Yến tiệc, Cầu lộc, Cầu tài, Khai       
 trương.                                                                        
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g12/11g43\17g14. Huế 5g58/11g36\17g15. SG 5g52/11g39\17g27.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 3/11/2020.                                                 
Âm lịch:     18/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Canh-Tuất/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Thất.    
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt ân, Sát cống, Thiên ân, Thiên mă, Thiên quư,  
 Tuế đức.                                                                       
Sao xấu:     Bạch hổ, Cửu thổ quỷ, Dương thác, Ly sàng, Qủy khốc, Tam nương,    
 Tam tang, Thổ phủ, Tiểu không vong, Tội chỉ.                                   
Nên làm:     Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc, Giao dịch, Giá thú, Yến tiệc, Xây     
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,  
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao     
 tài vật, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,  
 Chuyển nhà, Động thổ.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 6g12/11g44\17g14. Huế 5g58/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g27.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 4/11/2020. Thành lập UNESCO-1946.                          
Âm lịch:     19/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Tân-Hợi/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Bích.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Hoàng ân, Kính tâm, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Ngũ phú, Thiên     
 ân, Thiên đức hợp, Thiên quư, Thiên thành, Trực tinh.                          
Sao xấu:     Hoang vu, Kiếp sát, Xích khẩu.                                     
Nên làm:     Tang lễ, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa,  
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Tố tụng.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g12/11g44\17g14. Huế 5g58/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g27.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 5/11/2020.                                                
Âm lịch:     20/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Khuê.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Minh tinh, Nguyệt không, Phổ hộ, Thiên phú,     
 Thiên thụy.                                                                    
Sao xấu:     Hoàng sa, Ngũ quỷ, Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên ngục,      
 Thổ ôn.                                                                        
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Xây dựng, Cầu phúc, An táng, Giao dịch,      
 Cầu lộc, Tế tự, Làm phúc, Sửa nhà cửa, Làm giường, Yến tiệc, Đắp đê, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch,      
 Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Chuyển      
 nhà, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Di chuyển, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ.                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g13/11g44\17g14. Huế 5g58/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 6/11/2020. Thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam-1981.   
Âm lịch:     21/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Quư-Sửu/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Lâu.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Phúc sinh, Thiên ân.                        
Sao xấu:     Huyền vũ, Nguyệt hư, Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu hồng   
 sa, Tứ tuyệt.                                                                  
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Di chuyển, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Chuyển nhà, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Tế tự, Mở cửa hàng, An    
 táng, Kinh doanh, Giá thú.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g13/11g44\17g14. Huế 5g59/11g37\17g15. SG 5g53/11g40\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 7/11/2020. Cách mạng Tháng Mười Nga-1917.                 
Âm lịch:     22/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Dần/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vị.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Lập Đông (Đầu Đông) 06g15. Ngày Hoàng đạo.   
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên quan.                                  
Sao xấu:     Âm thác, Cửu không, Đại hao, Đại không vong, Lôi công, Nguyệt      
 yếm, Tam nương, Thụ tử.                                                        
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g13/11g44\17g14. Huế 5g59/11g37\17g15. SG 5g54/11g40\17g28.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 8/11/2020. Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
Âm lịch:     23/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     ất-Măo/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Măo.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Lục hợp, Thánh tâm.                                                
Sao xấu:     Câu trận, Hoang vu, Nguyệt kỵ.                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Chữa bệnh, Tố tụng, Tranh chấp, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,     
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá    
 thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo,     
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh,   
 Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ     
 mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Chuyển nhà, Cầu lộc, Trồng cây, Tu tạo,   
 Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Cầu tài, Tế tự, Cầu       
 phúc, Kư hợp đồng, Yến tiệc.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 6g14/11g44\17g14. Huế 5g59/11g37\17g16. SG 5g54/11g41\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 9/11/2020.                                                
Âm lịch:     24/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Bính-Th́n/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tất.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Giải thần, Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt đức, Thanh long, Thiên      
 đức.                                                                           
Sao xấu:     Kim thần thất sát, Lục bất thành, Nguyệt phá, Văng vong.           
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Giải oan, Cầu tài, Tố tụng, Khởi công, Tế    
 tự.                                                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 6g14/11g45\17g14. Huế 5g59/11g38\17g16. SG 5g54/11g41\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 10/11/2020. Ngày Thanh niên Thế giới.                      
Âm lịch:     25/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chủy.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Minh đường, Nguyệt tài, Tuế hợp, Tục thế.       
Sao xấu:     Dương công kỵ, Địa tặc, Kim thần thất sát, Nhân cách, Thiên ôn,    
 Thổ cấm, Xích khẩu.                                                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, Khởi tạo, An táng, Động      
 thổ, Đắp đê, Cầu phúc, Giao tài vật, Giải oan, Chuyển nhà, Hoàn thiện việc,    
 Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Đào ao, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư      
 hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở   
 cửa hàng, Nhập trạch, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu     
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng    
 mộ, Xây nhà, Đào giếng, Yến tiệc.                                              
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 6g14/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g54/11g41\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 11/11/2020.                                                
Âm lịch:     26/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Sâm.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Tam hợp, Thiên hỷ, Yếu yên.     
Sao xấu:     Cô thần, Không pḥng, Lỗ ban sát, Ly sào, Sát chủ, Tiểu không      
 vong.                                                                          
Nên làm:     Xây dựng, Hôn thú, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa   
 bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, An táng, Khởi công, Khai trương, Hôn    
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc, Động thổ, Đắp     
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Khởi tạo, Chuyển nhà.                        
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g15/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g55/11g41\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 12/11/2020. Công nhân Mỏ Việt Nam-1936.                   
Âm lịch:     27/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tỉnh.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngũ hợp, Sát cống, U vi tinh.                         
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Chu tước, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Nguyệt   
 h́nh, Ngũ hư, Tam nương, Trùng phục, Trùng tang, Tứ thời cô quả.               
Nên làm:     Khai trương, Xuất hành, Giá thú, Kiện cáo, Tranh chấp, Yến tiệc,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công,      
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g15/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g55/11g41\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 13/11/2020.                                               
Âm lịch:     28/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Canh-Thân/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Quỷ.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Dịch mă, Nguyệt ân, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên quư, Thiên tài,      
 Trực tinh, Tuế đức.                                                            
Sao xấu:     Napoleon, Thiên tặc.                                               
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, An táng, Trồng cây,      
 Động thổ, Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,    
 Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,     
 Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di    
 chuyển, Chữa bệnh, Khởi công.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 19g-21g,Tuất.                  
             Xấu: 13g-15g,Mùi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g15/11g45\17g14. Huế 6g00/11g38\17g16. SG 5g55/11g42\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 14/11/2020. Việt Nam gia nhập APEC-1998. Nông nghiệp Việt 
 Nam-1945.                                                                      
Âm lịch:     29/9(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Tân-Dậu/Bính-Tuất(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Liễu.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Nguyệt đức hợp, Ngũ hợp, Thiên đức hợp,        
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt tận, Phủ đầu sát,       
 Thiên địa chuyển sát, Thiên lại.                                               
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Đào ao, Thu        
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc,    
 Làm giường, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển    
 nhà, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao    
 tài vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Tố tụng, Khởi tạo, Lợp nhà,   
 Làm bếp, An táng.                                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g16/11g45\17g14. Huế 6g01/11g38\17g16. SG 5g55/11g42\17g28.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 15/11/2020.                                              
Âm lịch:     1/10(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tinh.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Ich hậu, Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh.  
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hư, Qủy khốc, Tiểu không vong, Trùng phục,        
 Trùng tang, Tứ thời cô quả.                                                    
Nên làm:     Lấp hố rănh, Xây dựng, Đắp đê, Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương,      
 Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng    
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,  
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g16/11g46\17g15. Huế 6g01/11g39\17g16. SG 5g56/11g42\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 16/11/2020.                                               
Âm lịch:     2/10(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Quư-Hợi/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Trương.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Ngũ hợp, Phúc hậu, Thiên quư, Tục thế.         
Sao xấu:     Cửu không, Dương thác, Lôi công, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Ngũ   
 quỷ, Thần cách, Thiên ôn, Thổ phủ.                                             
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Khai trương, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Tế tự, Xây nhà, An táng.          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g16/11g46\17g15. Huế 6g01/11g39\17g16. SG 5g56/11g42\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 17/11/2020. Sinh viên Quốc tế-1939.                        
Âm lịch:     3/10(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Tư/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Dực.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên mă, Thiên xá, U vi tinh, Yếu yên.      
Sao xấu:     Bạch hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Tam nương.           
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Giao dịch, Cầu tài, Giá thú, Tế tự, Giải oan,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,    
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giao   
 tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,   
 Khởi tạo, Động thổ.                                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g17/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g56/11g42\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 18/11/2020. Thành lập MTDT thống nhất Việt Nam-1930.       
Âm lịch:     4/10(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     ất-Sửu/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chẩn.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Lộc khố, Ngọc đường, Nguyệt ân, Thiên ân, Thiên đức, Thiên phú,    
 Thiên thành.                                                                   
Sao xấu:     Hỏa tinh, Nguyệt yếm, Quả tú, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn.         
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Giao dịch, Cầu lộc, Khai trương, Tế tự, Yến     
 tiệc, Giao tài vật, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng    
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn      
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Chuyển nhà,      
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, An táng, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Dỡ nhà cũ, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di   
 chuyển, Giải oan, Xuất hành, Nhập trạch, Đào giếng, Đào ao, Động thổ, Khởi     
 tạo, Giá thú, Lợp nhà, Làm bếp.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g17/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g56/11g43\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 19/11/2020.                                               
Âm lịch:     5/10(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Bính-Dần/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Giác.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Lục hợp, Minh tinh, Ngũ phú, Thiên ân.                             
Sao xấu:     Đại không vong, Hà khôi, Hoang vu, Nguyệt kỵ, Ngũ hư, Tiểu hao.    
Nên làm:     Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh     
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Di     
 chuyển, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Cầu lộc, Cầu phúc, Động thổ,      
 Đắp đê, Giá thú, Xây nhà, Cầu tài, Kinh doanh, Khởi tạo.                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g17/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g56/11g43\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 20/11/2020. Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo-1982.        
Âm lịch:     6/10(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Măo/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cang.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Âm đức, Dân nhật, Măn đức tính, Sát cống, Tam hợp, Thiên ân,       
 Thiên phúc.                                                                    
Sao xấu:     Đại hao, Huyền vũ, Nhân cách, Thiên hỏa, Thiên ngục, Xích khẩu.    
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 6g18/11g46\17g15. Huế 6g02/11g39\17g16. SG 5g57/11g43\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 21/11/2020.                                               
Âm lịch:     7/10(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đê.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Giải thần, Hoàng ân, Thiên ân, Thiên quan, Trực tinh, Tuế hợp.     
Sao xấu:     Địa tặc, Kim thần thất sát, Ly sào, Tam nương, Tội chỉ.            
Nên làm:     Tố tụng, Khởi công, Tế tự, Giải oan, Xây dựng.                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g18/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g16. SG 5g57/11g43\17g29.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 22/11/2020.                                              
Âm lịch:     8/10(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Pḥng.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Tiểu tuyết (Hanh heo) 03g40. Ngày Hắc đạo.     
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Dịch mă, Kính tâm, Nguyệt đức hợp.                                 
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt phá, Tiểu     
 hồng sa.                                                                       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, Xây nhà, Tố tụng, An táng, Xuất hành, Đào     
 ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Cầu phúc,  
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Kiện     
 cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp    
 hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Săn bắn, Sửa mồ mả,      
 Sửa nhà cửa, Tế tự, Thu hoạch, Cầu tài, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ      
 thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Cầu lộc, Di chuyển, Yến tiệc.                    
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g18/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g16. SG 5g57/11g43\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 23/11/2020. Nam Kỳ khởi nghĩa-1940. Di sản Văn hoá Việt   
 Nam-2005.                                                                      
Âm lịch:     9/10(Thiếu)/2020.                                                  
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tâm.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Nguyệt không, Phổ hộ, Thanh long, Thiên    
 đức hợp, Tuế đức.                                                              
Sao xấu:     Hoang vu, Hoàng sa, Thiên lại, Tiểu không vong.                    
Nên làm:     Giá thú, Sửa nhà cửa, Làm phúc, Làm giường, Yến tiệc, Cầu tài,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Cầu lộc, An táng, Động thổ,      
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà.        
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 6g19/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g17. SG 5g57/11g44\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 24/11/2020.                                                
Âm lịch:     10/10(Thiếu)/2020. Tết Trùng thập.                                 
Can-Chi:     Tân-Mùi/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vĩ.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Phúc sinh, Tam hợp, Thiên     
 hỷ.                                                                            
Sao xấu:     Cô thần, Văng vong.                                                
Nên làm:     Khai trương, Xuất hành, Cầu lộc, Di chuyển, Hôn thú, Giao dịch,    
 Cầu tài, Giá thú, Kiện cáo, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây    
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa     
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,   
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải    
 oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh,  
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g19/11g47\17g15. Huế 6g03/11g40\17g17. SG 5g58/11g44\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 25/11/2020.                                                
Âm lịch:     11/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cơ.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Thiên ân, Thiên quư.                      
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Không pḥng, Kiếp sát, Nguyệt hỏa,    
 Thiên cương, Thổ cấm, Thụ tử, Trùng phục, Trùng tang.                          
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Thu hoạch, Săn bắn, Yến tiệc, Đắp   
 đê, Đào giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,   
 Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm       
 giường, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,     
 Chuyển nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Động thổ, Làm bếp, Xây nhà, Lợp nhà, Xuất hành, Khởi công.     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g19/11g47\17g15. Huế 6g04/11g40\17g17. SG 5g58/11g44\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 26/11/2020.                                               
Âm lịch:     12/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Quư-Dậu/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đẩu.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Mẫu thương, Sinh khí, Thánh tâm, Thiên quư.                        
Sao xấu:     Chu tước, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Sát chủ, Xích khẩu.              
Nên làm:     Khai trương, Tế tự, Trồng cây, Cầu phúc, Sửa nhà cửa, Yến tiệc,    
 Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào ao, Mở cửa     
 hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm    
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Khởi công, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,  
 Chuyển nhà, Đắp đê, Động thổ, Khởi tạo, An táng, Nhập trạch, Cầu lộc, Cầu      
 tài.                                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: 15g-17g,Thân. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g20/11g47\17g15. Huế 6g04/11g40\17g17. SG 5g58/11g44\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 27/11/2020.                                               
Âm lịch:     13/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Ngưu.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Ich hậu, Nguyệt đức, Thiên tài.            
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Hỏa tinh, Nguyệt hư, Qủy khốc, Tam       
 nương, Tứ thời cô quả.                                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Lợp nhà, Làm bếp, Giá thú,     
 Mở cửa hàng, Tế tự, An táng, Cầu phúc, Chuyển nhà, Giải oan, Chữa bệnh, Hoàn   
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng,       
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Di chuyển, Làm giường, Làm phúc, Dỡ nhà cũ, Cảnh      
 giác, Đào ao, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,       
 Tang lễ, Đào giếng, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ      
 thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Động thổ, Yến tiệc.                     
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 6g20/11g48\17g15. Huế 6g04/11g41\17g17. SG 5g58/11g44\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 28/11/2020. Ngày sinh F.Ang-ghen-1920. Lâm nghiệp Việt    
 Nam-1959.                                                                      
Âm lịch:     14/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     ất-Hợi/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nữ.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Nguyệt ân, Phúc hậu, Thiên đức, Tục thế.       
Sao xấu:     Cửu không, Lôi công, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Nguyệt kỵ, Ngũ    
 quỷ, Thần cách, Thiên ôn, Thổ phủ.                                             
Nên làm:     Giá thú, Cầu lộc, Khai trương, Cầu tài.                            
Kiêng kỵ:    Xây dựng.                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g20/11g48\17g15. Huế 6g04/11g41\17g17. SG 5g59/11g45\17g30.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 29/11/2020.                                              
Âm lịch:     15/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Bính-Tư/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Hư.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Sát cống, Thiên mă, U vi tinh, Yếu yên.                            
Sao xấu:     Bạch hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên địa chuyển     
 sát.                                                                           
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Cầu lộc, Giao dịch, Giá thú, Yến tiệc, Xây     
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao     
 tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa       
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g21/11g48\17g15. Huế 6g05/11g41\17g17. SG 5g59/11g45\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 30/11/2020.                                               
Âm lịch:     16/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nguy.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Lộc khố, Ngọc đường, Thiên phú, Thiên phúc, Thiên thành, Trực      
 tinh.                                                                          
Sao xấu:     Nguyệt yếm, Quả tú, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn.                   
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Xây dựng, Cầu lộc, An       
 táng, Giao dịch, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,  
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Di chuyển, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 6g21/11g48\17g15. Huế 6g05/11g41\17g17. SG 5g59/11g45\17g30.    Danh sach Gio tot/xau thang 11/2020 xem tai trang web: VANSU/TT202011.HTM