Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Ba, 1/12/2020. Quốc tế chống bệnh Aids-1987.                   
Âm lịch:     17/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Mậu-Dần/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Thất.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Lục hợp, Minh tinh, Ngũ phú, Thiên thụy.                           
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Ly sào, Ngũ hư, Tiểu hao, Tiểu không vong.      
Nên làm:     Yến tiệc, Đắp đê, Đào giếng, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,   
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác,  
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Dỡ nhà cũ,   
 Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân,     
 Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc, Động thổ.             
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g29/11g55\17g21. Huế 6g14/11g48\17g23. SG 6g07/11g52\17g37.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 2/12/2020. Quan hệ ngoại giao với Cu Ba-1960.              
Âm lịch:     18/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Bích.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt đức hợp, Tam hợp, Thiên     
 ân, Thiên thụy.                                                                
Sao xấu:     Đại hao, Huyền vũ, Nhân cách, Tam nương, Thiên hỏa, Thiên ngục,    
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Yến tiệc, Kư hợp đồng, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Đào giếng, Đào ao, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,     
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ     
 nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp,      
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,      
 Động thổ, Chữa bệnh, Tranh chấp, Khởi tạo, An táng, Lợp nhà, Tố tụng, Cầu      
 tài, Xuất hành, Cầu lộc.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g29/11g55\17g22. Huế 6g14/11g48\17g24. SG 6g07/11g52\17g37.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 3/12/2020. Quốc tế về Người khuyết tật.                   
Âm lịch:     19/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Canh-Th́n/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Khuê.     
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Giải thần, Hoàng ân, Nguyệt không, Nhân chuyên, Thiên ân, Thiên    
 đức hợp, Thiên quan, Tuế đức, Tuế hợp.                                         
Sao xấu:     Địa tặc, Kim thần thất sát, Tội chỉ.                               
Nên làm:     Xây dựng, Sửa nhà cửa, Làm giường, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà,   
 Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế   
 tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh    
 doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g14/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 4/12/2020.                                                
Âm lịch:     20/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Lâu.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Dịch mă, Kính tâm, Thiên ân, Thiên thụy.                           
Sao xấu:     Câu trận, Kim thần thất sát, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt phá, Tiểu     
 hồng sa.                                                                       
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, Xây nhà.                                      
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g15/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 5/12/2020.                                                
Âm lịch:     21/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vị.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thanh long, Thiên ân, Thiên quư.   
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Hoàng sa, Thiên lại, Trùng phục, Trùng   
 tang.                                                                          
Nên làm:     Làm phúc, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Xây lăng mộ, Xây dựng,   
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa   
 bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,       
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chuyển nhà, Khai trương, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu tài, Giải oan, Cầu phúc, Cầu lộc, Động thổ,     
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Khởi công, Xây nhà, Giá thú, An táng.               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g22. Huế 6g15/11g49\17g24. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 6/12/2020.                                               
Âm lịch:     22/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Quư-Mùi/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Măo.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Đại tuyết (Khô úa) 23g10. Ngày Hoàng đạo.     
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Minh đường, Nguyệt tài, Phúc sinh, Tam hợp, Thiên ân, Thiên hỷ,    
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Cô thần, Hỏa tinh, Tam nương, Văng vong.                           
Nên làm:     Khai trương, Hôn thú, Di chuyển, Giao dịch, Yến tiệc, Xuất hành,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Cầu phúc, Lấp hố rănh, Làm    
 phúc, Làm giường, Cầu lộc, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài    
 vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh, Chuyển nhà,    
 Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g30/11g56\17g23. Huế 6g15/11g49\17g25. SG 6g08/11g53\17g38.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 7/12/2020.                                                
Âm lịch:     23/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Giáp-Thân/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tất.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Mẫu thương, Nguyệt đức.                               
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Dương công kỵ, Địa phá, Không pḥng, Kiếp      
 sát, Nguyệt hỏa, Nguyệt kỵ, Thiên cương, Thổ cấm, Thụ tử.                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xây dựng, An táng, Làm bếp, Lợp nhà, Giá thú, Dỡ nhà cũ, Đào ao,   
 Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Cầu phúc,      
 Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện tụng, Kinh       
 doanh, Kư hợp đồng, Chuyển nhà, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Chữa bệnh,  
 Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,      
 Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Di chuyển,    
 Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc.                                     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g30/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g08/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 8/12/2020.                                                 
Âm lịch:     24/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     ất-Dậu/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chủy.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt ân, Sát cống, Sinh khí, Thánh tâm, Thiên đức.   
Sao xấu:     Chu tước, Cửu thổ quỷ, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Sát chủ, Xích       
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Trồng cây, Sửa nhà cửa,   
 Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Động thổ, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng   
 mộ, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá    
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố       
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Chuyển nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,   
 Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: 15g-17g,Thân. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 9/12/2020.                                                 
Âm lịch:     25/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Bính-Tuất/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Sâm.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Ich hậu, Thiên tài, Trực tinh.             
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hư, Qủy khốc, Tiểu không vong, Tứ thời cô quả.    
Nên làm:     Xây dựng, Giá thú, Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất   
 hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, An táng, Động thổ.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g23. Huế 6g15/11g50\17g25. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 10/12/2020. Quốc tế về Quyền con người.                   
Âm lịch:     26/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tỉnh.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Phúc hậu, Thiên phúc, Tục thế.                 
Sao xấu:     Cửu không, Lôi công, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Thần     
 cách, Thiên ôn, Thổ phủ.                                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Lấp hố rănh, Đắp đê, Giá thú, Khai trương, Cầu tài, Yến   
 tiệc, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện, Tu tạo, Trồng    
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Chuyển nhà, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa     
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác,    
 Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan,   
 Giao tài vật, Giao dịch, An táng, Đào giếng, Đào ao.                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g24. Huế 6g16/11g50\17g26. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 11/12/2020. Thành lập UNICEF-1946. Quan hệ ngoại giao với 
 Aó-1972.                                                                       
Âm lịch:     27/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Mậu-Tư/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Quỷ.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Thiên mă, U vi tinh, Yếu yên.                                      
Sao xấu:     Bạch hổ, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Tam nương.   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chuyển nhà, Động thổ, Khởi tạo.                                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g31/11g57\17g24. Huế 6g16/11g50\17g26. SG 6g09/11g54\17g39.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 12/12/2020.                                               
Âm lịch:     28/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Liễu.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Lộc khố, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên, Thiên phú,       
 Thiên thành.                                                                   
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt yếm, Quả tú, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn.           
Nên làm:     Khai trương, Cầu tài, Giao dịch, An táng, Cầu lộc, Xây dựng, Yến   
 tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh      
 chấp, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,  
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di     
 chuyển, Chữa bệnh, Tố tụng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g31/11g58\17g24. Huế 6g16/11g51\17g26. SG 6g09/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 13/12/2020.                                              
Âm lịch:     29/10(Thiếu)/2020.                                                 
Can-Chi:     Canh-Dần/Đinh-Hợi(Thiếu)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tinh.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Lục hợp, Minh tinh, Nguyệt không, Ngũ phú, Thiên đức hợp, Thiên    
 thụy, Tuế đức.                                                                 
Sao xấu:     Đại không vong, Hà khôi, Hoang vu, Ngũ hư, Tiểu hao.               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Giá thú, Khởi tạo, Kinh        
 doanh, Xây nhà, An táng.                                                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g24. Huế 6g16/11g51\17g26. SG 6g10/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 14/12/2020.                                               
Âm lịch:     1/11(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Tân-Măo/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Trương.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Hoạt điệu, Ngọc đường, Thiên thành, Tuế hợp.             
Sao xấu:     Địa tặc, Hỏa tinh, Lục bất thành, Ly sào, Nguyệt h́nh, Thiên       
 cương, Thiên lại, Thụ tử, Tiểu hao.                                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà, Xuất hành, Giá thú, Chuyển nhà, Khởi tạo, Kinh   
 doanh, An táng, Động thổ, Xây dựng, Cầu tài.                                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g25. Huế 6g16/11g51\17g27. SG 6g10/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 15/12/2020.                                                
Âm lịch:     2/11(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Dực.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Minh tinh, Nguyệt đức, Tam hợp, Thánh tâm, Thiên quư.              
Sao xấu:     Đại hao, Kim thần thất sát, Tứ thời đại mộ.                        
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Tế tự, Cầu phúc.                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g32/11g58\17g25. Huế 6g16/11g51\17g27. SG 6g10/11g55\17g40.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 16/12/2020.                                                
Âm lịch:     3/11(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chẩn.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Ich hậu, Ngũ phú, Sát cống, Thiên đức, Thiên quư.                  
Sao xấu:     Huyền vũ, Kiếp sát, Kim thần thất sát, Lôi công, Ly sàng, Ly sào,  
 Tam nương, Trùng phục, Trùng tang.                                             
Nên làm:     Giá thú, Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây      
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,   
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm     
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Hôn      
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng, Chữa bệnh, Chuyển nhà.          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g25. Huế 6g17/11g52\17g27. SG 6g10/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 17/12/2020.                                               
Âm lịch:     4/11(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Giác.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt ân, Thiên quan, Trực tinh, Tục thế.              
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Đại không vong, Hoang vu, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi     
 ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thiên tặc.                                      
Nên làm:     Chữa bệnh, Giá thú, Tố tụng, Phá bỏ đồ cũ, Tế tự, Giải oan, Dỡ     
 nhà cũ, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu      
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn    
 bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm    
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giao     
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển     
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, An táng.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g25. Huế 6g17/11g52\17g27. SG 6g10/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 18/12/2020.                                               
Âm lịch:     5/11(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     ất-Mùi/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cang.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt giải, Yếu yên.                                   
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá, Ngũ quỷ,   
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Cầu tài, Giá thú, Cầu lộc, Xây nhà.                     
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g32/11g59\17g26. Huế 6g17/11g52\17g28. SG 6g10/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 19/12/2020. Toàn quốc kháng chiến-1946.                   
Âm lịch:     6/11(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Bính-Thân/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đê.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Mẫu thương, Nguyệt không, Tam hợp, Thanh    
 long, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên phúc.                                     
Sao xấu:     Cô thần, Cửu không, Thổ cấm.                                       
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Tranh chấp, Kiện cáo,  
 Hôn thú, Làm giường, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Chuyển nhà,    
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà,  
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,  
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao    
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Xây dựng, An táng.                                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g33/11g59\17g26. Huế 6g17/11g52\17g28. SG 6g11/11g56\17g41.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 20/12/2020. Thành lập MTDTGP Miền Nam Việt Nam-1960.     
Âm lịch:     7/11(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Pḥng.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Nhân chuyên,   
 U vi tinh.                                                                     
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Hà khôi, Không pḥng, Lỗ ban sát,     
 Tam nương, Thần cách, Tiểu hồng sa, Tứ ly.                                     
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Giao dịch, Thu hoạch, Di chuyển,    
 Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tranh chấp, Chữa bệnh, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,   
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,     
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tố     
 tụng, An táng, Khởi công.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g26. Huế 6g17/11g53\17g28. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 21/12/2020.                                               
Âm lịch:     8/11(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tâm.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Đông chí (Giữa Đông) 17g03. Ngày Hắc đạo.     
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Sinh khí.                                             
Sao xấu:     Hoang vu, Ly sào, Qủy khốc, Tiểu không vong, Tứ thời cô quả,       
 Văng vong.                                                                     
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây.                                            
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giá thú, Giao dịch, An táng.              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-17g,Thân. 21g-23g,Hợi.         
             Xấu: 17g-19g,Dậu. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g26. Huế 6g17/11g53\17g28. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 22/12/2020. Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam-1944.     
Âm lịch:     9/11(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vĩ.               
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Phúc hậu.                                                          
Sao xấu:     Chu tước, Tội chỉ.                                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Kiện cáo, Nhập trạch, Tế tự.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 23/12/2020.                                                
Âm lịch:     10/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Canh-Tư/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cơ.              
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Kính tâm, Măn đức tính, Quan nhật, Thiên tài, Tuế đức.             
Sao xấu:     Hỏa tinh, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát, Thiên   
 địa chính chuyển, Thổ phủ.                                                     
Nên làm:     Tang lễ, Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Yến tiệc, Xuất hành, Xây   
 nhà, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố       
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập    
 trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm phúc,    
 Làm giường, Chuyển nhà, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu      
 phúc, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao   
 tài vật, Giao dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xây dựng, Khởi tạo.    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 6g33/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g11/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 24/12/2020.                                               
Âm lịch:     11/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Tân-Sửu/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đẩu.              
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Phổ hộ.                       
Sao xấu:     Ly sào, Nhân cách, Tam tang, Thiên ôn, Xích khẩu.                  
Nên làm:     Khai trương, Làm phúc, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ,     
 Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp,     
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, An táng, Xây dựng, Khởi tạo, Chuyển nhà, Cầu lộc,      
 Cầu tài.                                                                       
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 6g34/12g00\17g27. Huế 6g18/11g53\17g29. SG 6g12/11g57\17g42.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 25/12/2020. Noel-Thiên Chúa giáng sinh.                   
Âm lịch:     12/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Ngưu.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt đức, Phúc sinh, Sát cống, Thiên mă,       
 Thiên phú, Thiên quư.                                                          
Sao xấu:     Bạch hổ, Đại không vong, Hoang vu, Hoàng sa, Quả tú, Sát chủ,      
 Thổ ôn.                                                                        
Nên làm:     Cầu tài, Tế tự, Xuất hành, Khai trương, Giao dịch, Cầu phúc, Cầu   
 lộc, An táng, Xây dựng, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,      
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Di chuyển, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g27. Huế 6g18/11g54\17g29. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 26/12/2020. Dân số Việt Nam-1977.                         
Âm lịch:     13/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Quư-Măo/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nữ.              
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Dân nhật, Hoạt điệu, Ngọc đường, Thiên quư, Thiên thành, Trực      
 tinh, Tuế hợp.                                                                 
Sao xấu:     Địa tặc, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Tam nương, Thiên cương,       
 Thiên lại, Thụ tử, Tiểu hao, Trùng phục, Trùng tang.                           
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g18/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 27/12/2020. Thành lập Quỹ Tiền tệ Quốc tế-1945.          
Âm lịch:     14/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Hư.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Minh tinh, Nguyệt ân, Tam hợp, Thánh tâm.                          
Sao xấu:     Đại hao, Kim thần thất sát, Nguyệt kỵ.                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chữa bệnh, Tố tụng, Tranh chấp, An táng, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,     
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá    
 thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo,     
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh,   
 Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ     
 mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Cầu lộc, Chuyển nhà, Trồng cây, Tu tạo,   
 Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành.                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g18/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 28/12/2020.                                               
Âm lịch:     15/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     ất-Tỵ/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nguy.              
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Ich hậu, Ngũ phú, Thiên đức.                                       
Sao xấu:     Huyền vũ, Kiếp sát, Kim thần thất sát, Lôi công, Ly sàng.          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Xuất hành, Khai trương, Xây nhà, Di chuyển,      
 Cầu lộc, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài   
 vật, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu tài, Khởi     
 tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm    
 phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ,  
 Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh     
 chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Chuyển nhà, Chữa     
 bệnh, Yến tiệc.                                                                
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 6g34/12g01\17g28. Huế 6g19/11g54\17g30. SG 6g12/11g58\17g43.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 29/12/2020. Thuỷ lợi Việt Nam-1945. Điện Biên Phủ trên     
 không tại Hà Nội-1972.                                                         
Âm lịch:     16/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Thất.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt không, Nhân chuyên, Thiên phúc, Thiên quan,      
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt phá, Ngũ hư, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục,   
 Thiên tặc, Tiểu không vong.                                                    
Nên làm:     Tố tụng, Giá thú, Tế tự, Làm giường, Sửa nhà cửa, Giải oan, Dỡ     
 nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa     
 mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi    
 tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà,    
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g28. Huế 6g19/11g55\17g30. SG 6g13/11g59\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 30/12/2020.                                                
Âm lịch:     17/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Bích.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Yếu yên.                   
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Ngũ quỷ, Xích khẩu.   
Nên làm:     Yến tiệc, Đắp đê, Đào giếng, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Đào ao, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,    
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Cảnh       
 giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chuyển nhà, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Lợp nhà, Làm bếp, Tố tụng, Mở cửa hàng, An táng, Xây nhà.                 
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g29. Huế 6g19/11g55\17g31. SG 6g13/11g59\17g44.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 31/12/2020.                                               
Âm lịch:     18/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Thân/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Khuê.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Mẫu thương, Tam hợp, Thanh long, Thiên      
 đức hợp, Thiên hỷ.                                                             
Sao xấu:     Cô thần, Cửu không, Ly sào, Tam nương, Thổ cấm.                    
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Hôn thú, Cầu tài, Kiện cáo, Tranh chấp,      
 Xây dựng, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố   
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng,       
 Xuất hành, Chuyển nhà, Giá thú.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g35/12g02\17g29. Huế 6g19/11g55\17g31. SG 6g13/11g59\17g44.    Danh sach Gio tot/xau thang 12/2020 xem tai trang web: VANSU/TT202012.HTM