Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Sáu, 1/1/2021. Tết Dương lịch.                                 
Âm lịch:     19/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Lâu.              
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nguyệt tài, U vi tinh.                     
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Cửu thổ quỷ, Địa phá, Hà khôi, Hỏa tinh,       
 Không pḥng, Lỗ ban sát, Ly sào, Thần cách, Tiểu hồng sa.                      
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương.                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà, Chuyển nhà, Xuất hành, An táng, Khởi    
 công, Tế tự, Xây dựng, Xây nhà, Khởi tạo.                                      
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g39. Huế 6g22/12g01\17g40. SG 6g17/12g04\17g52.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 2/1/2021.                                                 
Âm lịch:     20/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Canh-Tuất/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vị.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Đại hồng sa, Sinh khí, Thiên ân, Tuế đức.                          
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Qủy khốc, Tứ thời cô quả, Văng vong.     
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng     
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Đào ao, Tang   
 lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ,      
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu     
 phúc, Đắp đê, Cầu tài, Tế tự, Cầu lộc, Động thổ, Giá thú, An táng, Giao tài    
 vật, Giao dịch.                                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-17g,Thân. 21g-23g,Hợi.         
             Xấu: 17g-19g,Dậu. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g40. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g52.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 3/1/2021.                                                
Âm lịch:     21/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Tân-Hợi/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Măo.              
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Phúc hậu, Sát cống, Thiên ân.                                      
Sao xấu:     Chu tước, Dương công kỵ, Tội chỉ.                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g40. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g53.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 4/1/2021.                                                 
Âm lịch:     22/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tất.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Kính tâm, Măn đức tính, Nguyệt đức, Quan nhật, Thiên quư, Thiên    
 tài, Thiên thụy, Trực tinh.                                                    
Sao xấu:     Âm thác, Dương thác, Nguyệt kiến chuyển sát, Nguyệt yếm, Phủ đầu   
 sát, Tam nương, Thiên địa chuyển sát, Thổ phủ.                                 
Nên làm:     Khai trương, Xuất hành, Tang lễ, Giá thú, Cầu lộc, Cầu tài, Yến    
 tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh       
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm    
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,      
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Động thổ.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g40. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g53.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 5/1/2021.                                                  
Âm lịch:     23/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Quư-Sửu/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chủy.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Tiểu hàn (Chớm rét) 10g24. Ngày Hoàng đạo.    
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Âm đức, Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên quư.  
Sao xấu:     Nguyệt kỵ, Nhân cách, Tam tang, Thiên ôn, Trùng phục, Trùng tang,  
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Khai trương, Xây dựng, Làm phúc, Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao,      
 Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế   
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp,     
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Chữa bệnh, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,      
 Cầu phúc, Đắp đê, Động thổ, Xây nhà, Khởi công, Khởi tạo, Xuất hành, An táng.  
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 3g-5g,Dần.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g36/12g08\17g41. Huế 6g22/12g01\17g41. SG 6g17/12g04\17g53.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 6/1/2021.                                                  
Âm lịch:     24/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Dần/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Sâm.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Lộc khố, Nguyệt ân, Phúc sinh, Thiên mă, Thiên phú.       
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Hoàng sa, Quả tú, Sát chủ, Thổ ôn, Tiểu không   
 vong.                                                                          
Nên làm:     Xây dựng, Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài.                           
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Xuất hành, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g41. Huế 6g22/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g53.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 7/1/2021.                                                 
Âm lịch:     25/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     ất-Măo/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tỉnh.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Hoạt điệu, Ngọc đường, Nhân chuyên, Thiên thành, Tuế     
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Địa tặc, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Thiên cương, Thiên lại, Thụ   
 tử, Tiểu hao.                                                                  
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng   
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch,     
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu lộc.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g41. Huế 6g22/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g53.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 8/1/2021.                                                 
Âm lịch:     26/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Bính-Th́n/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Quỷ.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Minh tinh, Nguyệt không, Tam hợp, Thánh tâm, Thiên phúc.           
Sao xấu:     Đại hao, Kim thần thất sát.                                        
Nên làm:     An táng, Cầu phúc, Sửa nhà cửa, Làm giường, Tế tự.                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g42. Huế 6g21/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g54.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 9/1/2021. Học sinh-Sinh viên Việt Nam-1950.               
Âm lịch:     27/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Liễu.            
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Ich hậu, Nguyệt đức hợp, Ngũ phú, Thiên đức.                       
Sao xấu:     Huyền vũ, Kiếp sát, Kim thần thất sát, Lôi công, Ly sàng, Tam      
 nương.                                                                         
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Giá thú, Tố tụng, Chữa bệnh, Tranh chấp, Xây dựng, Xây    
 nhà, Xuất hành, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải     
 oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công,     
 Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc,      
 Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn    
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Chuyển nhà, Cầu lộc,   
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Di chuyển, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Đào ao.        
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g42. Huế 6g21/12g02\17g42. SG 6g17/12g05\17g54.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 10/1/2021.                                               
Âm lịch:     28/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tinh.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Giải thần, Ngũ hợp, Thiên quan, Tục thế.                           
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Hỏa tinh, Ly sào, Nguyệt phá, Ngũ hư,    
 Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thiên tặc.                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Lợp nhà, Giao dịch, Giao tài vật, Giá thú, Làm bếp,     
 Khởi tạo, Nhập trạch, Xây nhà, Chuyển nhà, Động thổ, An táng, Khai trương.     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g42. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g54.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 11/1/2021.                                                
Âm lịch:     29/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Trương.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Cát khánh, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Yếu yên.                          
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Nguyệt phá, Ngũ quỷ, Xích khẩu.   
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Yến tiệc, Động thổ, Đắp đê,    
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Đào        
 giếng, Đào ao, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,        
 Chuyển nhà, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi       
 công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan,     
 Giao tài vật, Giao dịch, Lợp nhà, Làm bếp, Mở cửa hàng, An táng.               
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Cầu tài, Giá thú, Cầu lộc.                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g43. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g54.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 12/1/2021.                                                 
Âm lịch:     30/11(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Canh-Thân/Mậu-Tư(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Dực.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Mẫu thương, Sát cống, Tam hợp, Thanh long,  
 Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Tuế đức.                                              
Sao xấu:     Cô thần, Cửu không, Nguyệt tận, Thổ cấm.                           
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Hôn thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây   
 nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao    
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g43. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g54.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 13/1/2021. Khởi nghĩa Đô Lương-1941.                       
Âm lịch:     1/12(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Tân-Dậu/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chẩn.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt ân, Ngũ hợp, Tam hợp, Thiên hỷ.                 
Sao xấu:     Câu trận, Cô thần, Lỗ ban sát, Thiên hỏa, Thiên ngục, Thụ tử.      
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Săn bắn, Xuất hành, Hôn thú, Kiện   
 cáo, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá     
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Cầu   
 phúc, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Khởi     
 tạo, An táng, Lợp nhà.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g43. Huế 6g21/12g02\17g43. SG 6g17/12g05\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 14/1/2021.                                                
Âm lịch:     2/12(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Giác.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Thanh long, Thánh tâm, Thiên quư.                     
Sao xấu:     Địa phá, Hoang vu, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Ngũ quỷ, Qủy khốc, Thiên   
 cương, Tứ thời cô quả.                                                         
Nên làm:     Thu hoạch, Cầu phúc, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa   
 bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Cầu tài, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu lộc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Khởi tạo, Xây dựng, Khởi công.            
Kiêng kỵ:    An táng.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g44. Huế 6g21/12g02\17g44. SG 6g17/12g05\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 15/1/2021.                                                
Âm lịch:     3/12(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Quư-Hợi/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cang.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Âm đức, Dịch mă, Ich hậu, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Phúc    
 hậu, Sinh khí, Thiên quư.                                                      
Sao xấu:     Âm thác, Đại không vong, Nguyệt yếm, Nhân cách, Tam nương, Thiên   
 tặc.                                                                           
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Di chuyển, Sửa nhà cửa, Trồng cây,  
 Yến tiệc, Cầu phúc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh    
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Đắp đê, Mở cửa hàng, Đào giếng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Đào ao,     
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan, Chữa       
 bệnh, Chuyển nhà, Nhập trạch, Giá thú, Động thổ, Khởi tạo, An táng, Giao       
 dịch, Xuất hành, Giao tài vật.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 21g-23g,Hợi.          
             Xấu: 19g-21g,Tuất. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g35/12g09\17g44. Huế 6g21/12g02\17g44. SG 6g17/12g05\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 16/1/2021.                                                
Âm lịch:     4/12(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Tư/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đê.              
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Nguyệt không, Thiên ân, Thiên xá, Tục thế.     
Sao xấu:     Hoàng sa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên lại, Xích     
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp     
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương,     
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Cầu phúc, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Khởi tạo, Động thổ.              
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g44. Huế 6g21/12g03\17g44. SG 6g16/12g06\17g55.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 17/1/2021.                                               
Âm lịch:     5/12(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     ất-Sửu/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Pḥng.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Sát cống, Thiên ân, Thiên đức hợp, Yếu yên.        
Sao xấu:     Chu tước, Không pḥng, Nguyệt kỵ, Tam tang, Thổ phủ, Tiểu hồng     
 sa, Văng vong.                                                                 
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,     
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, An táng,    
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Tố tụng, Động thổ.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g44. Huế 6g21/12g03\17g44. SG 6g16/12g06\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 18/1/2021. Quan hệ ngoại giao với Trung Quốc-1950.        
Âm lịch:     6/12(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Bính-Dần/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tâm.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Thiên ân, Thiên tài, Trực tinh, Tuế hợp, U vi tinh.                
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát.                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g45. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g55.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 19/1/2021.                                                 
Âm lịch:     7/12(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Măo/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vĩ.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Dân nhật, Địa tài, Kim đường, Lộc khố, Thiên ân, Thiên phú.        
Sao xấu:     Phi ma sát, Quả tú, Tam nương, Thiên ôn, Thổ ôn, Tiểu không vong.  
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Cầu phúc, An táng, Tế tự, Yến       
 tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây lăng mộ, Động thổ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,  
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Đắp đê, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố       
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển      
 nhà, Giải oan, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Xây dựng, Nhập trạch, Đào giếng, Giá thú.    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g45. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g56.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 20/1/2021.                                                 
Âm lịch:     8/12(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cơ.             
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Đại hàn (Giá rét) 03g41. Ngày Hắc đạo.        
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Thiên ân, Thiên mă.                                                
Sao xấu:     Bạch hổ, Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Kim thần thất sát, Ly sào,   
 Nguyệt hư, Sát chủ, Tiểu hao.                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, An táng, Kinh doanh, Mở cửa hàng, Xây nhà,    
 Xuất hành, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Cầu    
 tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo,     
 Kiện cáo, Kiện tụng, Cầu phúc, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc,     
 Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Chữa bệnh, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn      
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,   
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,      
 Yến tiệc, Cầu lộc, Giao dịch.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g45. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g56.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 21/1/2021.                                                
Âm lịch:     9/12(Đủ)/2020.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đẩu.               
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Măn đức tính, Ngọc đường, Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên thành.       
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Kim thần thất sát, Ly sàng, Ly sào, Tội chỉ,   
 Trùng phục, Trùng tang.                                                        
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế     
 tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở     
 cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng.      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g46. Huế 6g21/12g03\17g45. SG 6g16/12g06\17g56.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 22/1/2021.                                                
Âm lịch:     10/12(Đủ)/2020. Hội Côn Sơn ở Hải Dương.                           
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Ngưu.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Giải thần, Kính tâm, Minh tinh, Nguyệt đức, Thiên đức, Tuế đức.    
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hỏa, Xích khẩu.                                   
Nên làm:     Tế tự, Tang lễ, Khởi công, Tố tụng, Xây dựng, Giải oan.            
Kiêng kỵ:    Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g46. Huế 6g21/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g56.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 23/1/2021.                                                
Âm lịch:     11/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Tân-Mùi/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nữ.               
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Hoàng ân, Nguyệt ân, Nguyệt giải, Phổ hộ.                          
Sao xấu:     Đại không vong, Huyền vũ, Lục bất thành, Nguyệt phá, Thần cách.    
Nên làm:     Giá thú, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Làm phúc, Yến tiệc,   
 Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Chuyển nhà, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,    
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Cầu      
 phúc, Cầu lộc, Động thổ, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật.                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g46. Huế 6g21/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g56.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 24/1/2021.                                               
Âm lịch:     12/12(Đủ)/2020. Hội Đống Đa ở Tây Sơn, B́nh Định.                  
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Hư.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoạt điệu, Mẫu thương, Ngũ phú, Phúc sinh, Thiên ân,  
 Thiên quan, Thiên quư.                                                         
Sao xấu:     Hỏa tinh, Lôi công, Thổ cấm.                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Dỡ nhà cũ,     
 Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,      
 Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm    
 phúc, Làm giường, Cầu phúc, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,      
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,    
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Xây nhà, Xây     
 dựng, An táng, Làm bếp, Lợp nhà.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g47. Huế 6g20/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g57.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 25/1/2021.                                                
Âm lịch:     13/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Quư-Dậu/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nguy.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên quư.                          
Sao xấu:     Câu trận, Cô thần, Lỗ ban sát, Tam nương, Thiên hỏa, Thiên ngục,   
 Thụ tử.                                                                        
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Săn bắn, Xuất hành, Hôn thú, Kiện   
 cáo, Tranh chấp.                                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g34/12g10\17g47. Huế 6g20/12g03\17g46. SG 6g16/12g06\17g57.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 26/1/2021.                                                 
Âm lịch:     14/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Thất.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt không, Sát cống, Thanh long, Thánh tâm.        
Sao xấu:     Địa phá, Hoang vu, Nguyệt h́nh, Nguyệt kỵ, Ngũ hư, Ngũ quỷ, Qủy    
 khốc, Thiên cương, Tứ thời cô quả.                                             
Nên làm:     Thu hoạch, Tế tự, Cầu phúc, Sửa nhà cửa, Làm giường, Yến tiệc,     
 Chuyển nhà, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,       
 Tranh chấp, Tố tụng, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,    
 Mở cửa hàng, Cầu tài, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư   
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Khai trương,     
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Xuất hành, An táng, Khởi công.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g47. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g57.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 27/1/2021.                                                 
Âm lịch:     15/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     ất-Hợi/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Bích.             
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Âm đức, Dịch mă, Ich hậu, Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài,  
 Phúc hậu, Sinh khí, Thiên đức hợp, Trực tinh.                                  
Sao xấu:     Nguyệt yếm, Nhân cách, Thiên tặc, Tiểu không vong.                 
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Khai trương, Cầu lộc, Giao dịch, Trồng cây,    
 Di chuyển, Sửa nhà cửa, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Chữa bệnh, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ     
 mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác,     
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,  
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giải oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tố     
 tụng, Động thổ, An táng.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 21g-23g,Hợi.          
             Xấu: 19g-21g,Tuất. Giờ con nước: Không có.                         
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g48. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g57.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 28/1/2021.                                                
Âm lịch:     16/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Bính-Tư/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Khuê.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Tục thế.                                       
Sao xấu:     Hoàng sa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên địa chuyển    
 sát, Thiên lại, Xích khẩu.                                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc, Giá thú, Động thổ, Khởi tạo, Di       
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Cầu phúc, Giao dịch, Giao tài vật,       
 Giải oan, An táng, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi       
 công, Chuyển nhà, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm   
 giường, Làm phúc, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ,   
 Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh     
 chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chữa bệnh, Yến tiệc.  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g48. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g57.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 29/1/2021.                                                
Âm lịch:     17/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Lâu.            
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Yếu yên.                                                           
Sao xấu:     Chu tước, Cửu thổ quỷ, Không pḥng, Tam tang, Thổ phủ, Tiểu hồng   
 sa, Văng vong.                                                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ.                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g48. Huế 6g20/12g04\17g47. SG 6g16/12g07\17g58.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 30/1/2021. Quan hệ ngoại giao với Nga-1950.               
Âm lịch:     18/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Mậu-Dần/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vị.              
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Nhân chuyên, Thiên tài, Thiên thụy, Tuế hợp, U vi tinh.            
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát, Ly sào, Tam nương.                    
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g49. Huế 6g20/12g04\17g48. SG 6g16/12g07\17g58.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 31/1/2021.                                               
Âm lịch:     19/12(Đủ)/2020.                                                    
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Kỷ-Sửu(Đủ)/Canh-Tư. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Măo.              
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Địa tài, Kim đường, Lộc khố, Thiên ân, Thiên phú,        
 Thiên thụy.                                                                    
Sao xấu:     Dương công kỵ, Đại không vong, Phi ma sát, Quả tú, Thiên ôn, Thổ   
 ôn, Trùng phục, Trùng tang.                                                    
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Cầu phúc, Tế tự, Yến tiệc, Giải     
 oan, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh     
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Động thổ, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm     
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà.           
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Giá thú, Xuất hành.                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 6g33/12g11\17g49. Huế 6g20/12g04\17g48. SG 6g16/12g07\17g58.    Danh sach Gio tot/xau thang 1/2021 xem tai trang web: VANSU/TT202101.HTM