Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Chủ Nhật, 1/8/2021. Văn hoá-Tư tưởng Việt Nam-1930.                
Âm lịch:     23/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Tân-Tỵ/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Pḥng.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Dịch mă, Đại hồng sa, Ngọc đường, Nguyệt ân, Phúc hậu, Phúc sinh,  
 Sinh khí, Thiên ân, Thiên thành, Thiên thụy.                                   
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sào, Nguyệt kỵ, Nguyệt yếm, Thiên tặc.                
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Cầu phúc,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu     
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đắp đê, Mở cửa hàng,  
 Đào giếng, Cảnh giác, Đào ao, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Dỡ nhà cũ,    
 Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Khởi công, Khai       
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Khởi tạo, Nhập trạch, Xuất hành, An táng, Động thổ, Chuyển     
 nhà, Giá thú, Lợp nhà, Làm bếp.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.                 
             Xấu: 7g-9g,Th́n. Giờ con nước: Không có.                           
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g20. Huế 5g35/11g52\18g09. SG 5g44/11g56\18g08.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 2/8/2021.                                                 
Âm lịch:     24/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tâm.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Minh tinh, Thiên ân.                           
Sao xấu:     Đại không vong, Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên lại, Thụ    
 tử, Văng vong.                                                                 
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú.                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g19. Huế 5g35/11g52\18g08. SG 5g44/11g56\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 3/8/2021.                                                  
Âm lịch:     25/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Quư-Mùi/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vĩ.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Sát cống, Thánh tâm, Thiên ân.                                     
Sao xấu:     Huyền vũ, Không pḥng, Phủ đầu sát, Tam tang, Thần cách, Thổ phủ.  
Nên làm:     Cầu phúc, Xuất hành, Tế tự, Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng   
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch,     
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,     
 Chuyển nhà, Cầu tài, Động thổ.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g19. Huế 5g35/11g52\18g08. SG 5g44/11g56\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 4/8/2021.                                                  
Âm lịch:     26/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Thân/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cơ.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Ich hậu, Nguyệt đức, Thiên đức, Thiên quan, Trực tinh, Tuế hợp,    
 U vi tinh.                                                                     
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát, Ngũ quỷ.                              
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g18. Huế 5g35/11g51\18g08. SG 5g44/11g55\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 5/8/2021. Hải quân Việt Nam-1964.                         
Âm lịch:     27/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     ất-Dậu/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đẩu.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Thiên phú, Tục thế.                             
Sao xấu:     Câu trận, Phi ma sát, Quả tú, Tam nương, Thổ ôn.                   
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Giao dịch, Cầu lộc, Tế tự, Yến     
 tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,  
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh,  
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Chuyển nhà, An táng.                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g18. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g07.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 6/8/2021. Thế giới chống Vũ khí nguyên tử-1945.           
Âm lịch:     28/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Bính-Tuất/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Ngưu.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Nguyệt giải, Thanh long, Thiên quư, Tuế đức, Yếu yên.              
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Nguyệt hư, Qủy khốc, Sát chủ, Tiểu    
 hao, Tứ thời đại mộ, Tứ tuyệt, Xích khẩu.                                      
Nên làm:     Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Sửa nhà    
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Di chuyển, Chữa bệnh,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Chuyển nhà, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê.                                                                   
Kiêng kỵ:    Cầu tài, Cầu lộc, Giá thú, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 7/8/2021.                                                 
Âm lịch:     29/6(Thiếu)/2021.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Hợi/ất-Mùi(Thiếu)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nữ.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Lập Thu (Đầu Thu) 13g55. Ngày Hoàng đạo.      
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Âm đức, Măn đức tính, Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Tam     
 hợp, Thiên quư.                                                                
Sao xấu:     Đại hao, Lôi công, Nguyệt tận, Nhân cách, Tiểu không vong.         
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Khai trương, Cầu lộc, Di chuyển, Giao dịch,    
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g06.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 8/8/2021. Thành lập ASEAN-1967.                          
Âm lịch:     1/7(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Mậu-Tư/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Hư.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Phúc sinh, Tam hợp, Thanh long, Thiên đức      
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Đại hao, Kim thần thất sát, Ly sào.                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chuyển nhà, Giá thú, Xuất hành.                                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g36/11g51\18g06. SG 5g44/11g55\18g06.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 9/8/2021.                                                 
Âm lịch:     2/7(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nguy.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Nhân chuyên.                               
Sao xấu:     Dương công kỵ, Kim thần thất sát, Ly sào, Ngũ quỷ, Sát chủ, Thụ    
 tử.                                                                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Di chuyển, Xuất hành, Chuyển nhà, Chữa bệnh, An táng, Dỡ nhà cũ,   
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá    
 thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh   
 doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà,       
 Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa      
 nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo,    
 Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Cầu phúc, Yến tiệc, Khai trương, Xây dựng,     
 Khởi công, Cầu tài, Cầu lộc.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g16. Huế 5g36/11g51\18g06. SG 5g44/11g55\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 10/8/2021. V́ nạn nhân chất độc mầu da cam-2004.           
Âm lịch:     3/7(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Canh-Dần/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Thất.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Thánh tâm, Thiên quư, Thiên thụy.              
Sao xấu:     Không pḥng, Kim thần thất sát, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Tam       
 nương, Trùng tang, Xích khẩu.                                                  
Nên làm:     Tế tự.                                                             
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành, Xây nhà.                     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g16. Huế 5g36/11g51\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 11/8/2021.                                                 
Âm lịch:     4/7(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Tân-Măo/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Bích.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Thiên quư.                                     
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Kim thần thất sát, Ly sào, Thiên lại, Tiểu     
 không vong.                                                                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Chuyển nhà, Khai trương,       
 Nhập trạch, Giá thú, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Cầu lộc,  
 Cầu phúc, Giải oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, An táng,      
 Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Chữa       
 bệnh, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu       
 hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng    
 mộ, Xây nhà, Di chuyển, Yến tiệc.                                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g15. Huế 5g36/11g51\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 12/8/2021.                                                
Âm lịch:     5/7(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Khuê.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                             
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên tài,   
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Cô thần, Hỏa tinh, Nguyệt kỵ, Nguyệt yếm.                          
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Xây dựng, Hôn thú, Tranh chấp,      
 Kiện cáo, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu phúc, Lấp    
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, An táng, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh.                                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g15. Huế 5g36/11g50\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 13/8/2021.                                                
Âm lịch:     6/7(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Lâu.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Ngũ phú, Thiên đức, U vi tinh, Yếu    
 yên.                                                                           
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Lôi công, Ly sào,         
 Napoleon, Thần cách, Thổ cấm, Tiểu hồng sa.                                    
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Đắp đê, Đào    
 giếng, Xây lăng mộ, Đào ao, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng,  
 Dỡ nhà cũ, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Khởi công, Tế tự.                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g15. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 14/8/2021.                                                
Âm lịch:     7/7(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vị.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt tài, Sát cống, Sinh khí, Thiên mă.             
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoàng sa, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Tam nương, Thiên hỏa,   
 Thiên ngục, Trùng phục.                                                        
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Cầu lộc, Giao dịch, Di chuyển, Sửa nhà cửa,    
 Trồng cây, Khai trương, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,    
 Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn,    
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp     
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Động thổ, An táng.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 9g-11g,Tỵ. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g14. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 15/8/2021. Chiến thắng Phát xít Nhật-1945. Bưu điện Việt 
 Nam-1945.                                                                      
Âm lịch:     8/7(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     ất-Mùi/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Măo.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Thiên phúc, Thiên thành, Trực tinh, Tuế   
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Đại không vong, Địa tặc, Hoang vu, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả.      
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,      
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g14. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 16/8/2021.                                                
Âm lịch:     9/7(Đủ)/2021.                                                      
Can-Chi:     Bính-Thân/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tất.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Nguyệt không, Phúc hậu, Tuế đức.          
Sao xấu:     Lục bất thành, Thổ phủ, Xích khẩu.                                 
Nên làm:     Khai trương, Sửa nhà cửa, Làm giường, Yến tiệc, Di chuyển, Xây     
 nhà, Xây lăng mộ, Chữa bệnh, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố       
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Động thổ, Xây dựng.      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g13. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 17/8/2021.                                                 
Âm lịch:     10/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chủy.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Âm đức, Nguyệt đức hợp.                                            
Sao xấu:     Cửu không, Huyền vũ, Nguyệt kiến chuyển sát, Nhân cách, Phủ đầu    
 sát, Thiên địa chính chuyển, Thiên ôn, Tội chỉ, Văng vong.                     
Nên làm:     Xây dựng.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g13. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 18/8/2021.                                                 
Âm lịch:     11/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Sâm.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Nhân chuyên, Thiên đức hợp, Thiên phú, Thiên    
 quan.                                                                          
Sao xấu:     Ly sàng, Ly sào, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn.    
Nên làm:     Xây dựng, Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Khai trương.                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g12. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 19/8/2021. Cách mạng Tháng Tám-1945. Thành lập Lực lượng  
 CAND-1945.                                                                     
Âm lịch:     12/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tỉnh.          
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ.                                    
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Hoang vu, Nguyệt hỏa, Ngũ hư,        
 Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu không vong.                                        
Nên làm:     Làm phúc.                                                          
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành.                                
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g12. Huế 5g36/11g50\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 20/8/2021.                                                
Âm lịch:     13/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Canh-Tư/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Quỷ.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Phúc sinh, Tam hợp, Thanh long, Thiên quư.     
Sao xấu:     Đại hao, Kim thần thất sát, Tam nương, Trùng tang.                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chữa bệnh, Giá thú, Khởi công, Tố tụng, Tranh chấp, Xây nhà.       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g12. Huế 5g36/11g49\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 21/8/2021.                                                
Âm lịch:     14/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Tân-Sửu/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Liễu.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Thiên quư.                                 
Sao xấu:     Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Ly sào, Nguyệt kỵ, Ngũ quỷ, Sát chủ,  
 Thụ tử, Tứ thời đại mộ.                                                        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Lợp nhà, Làm bếp, Giá thú, Chuyển nhà, An táng, Di      
 chuyển, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Chữa   
 bệnh, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng,       
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Cầu phúc, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Dỡ nhà   
 cũ, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,  
 Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,   
 Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào ao, Yến tiệc, Khởi công, Săn bắn, Khai trương, Xây   
 dựng, Cầu tài, Cầu lộc.                                                        
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g11. Huế 5g36/11g49\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 22/8/2021.                                               
Âm lịch:     15/7(Đủ)/2021. Lễ Vu Lan.                                          
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tinh.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Sát cống, Thánh tâm.    
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Không pḥng, Kim thần thất sát, Nguyệt h́nh, Nguyệt   
 phá, Xích khẩu.                                                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g11. Huế 5g36/11g49\18g01. SG 5g43/11g52\18g02.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 23/8/2021.                                                
Âm lịch:     16/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Quư-Măo/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Trương.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Xử thử (Mưa ngâu) 04g36. Ngày Hắc đạo.        
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Sát cống, Thiên đức.                           
Sao xấu:     Chu tước, Đại không vong, Hoang vu, Kim thần thất sát, Thiên lại.  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu lộc, Cầu phúc, Cầu tài, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di     
 chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài    
 vật, Giải oan, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công,     
 Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường,   
 Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ     
 đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng,    
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà,       
 Xuất hành, Yến tiệc, Giá thú.                                                  
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g36/11g49\18g01. SG 5g43/11g52\18g01.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 24/8/2021. Bộ đội xăng dầu Việt Nam-1968.                  
Âm lịch:     17/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Dực.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên tài, Trực tinh, Tục thế.      
Sao xấu:     Âm thác, Cô thần, Nguyệt yếm, Trùng phục.                          
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Hôn thú, Xuất hành,        
 Tranh chấp, Kiện cáo, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật,  
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g01.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 25/8/2021.                                                 
Âm lịch:     18/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     ất-Tỵ/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chẩn.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Ngũ phú, Thiên phúc, U vi tinh, Yếu   
 yên.                                                                           
Sao xấu:     Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Lôi công, Tam nương, Thần cách, Thổ    
 cấm, Tiểu hồng sa.                                                             
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ     
 nhà cũ, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,       
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,     
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Khởi công, Tế tự, Xuất   
 hành, Xây nhà, Xây dựng, An táng.                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g01.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 26/8/2021. Việt Nam tham gia PT không liên kết-1975.      
Âm lịch:     19/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Giác.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt không, Nguyệt tài, Sinh khí, Thiên mă, Tuế     
 đức.                                                                           
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoàng sa, Lỗ ban sát, Phi ma sát, Thiên hỏa, Thiên ngục.  
Nên làm:     Cầu tài, Sửa nhà cửa, Cầu lộc, Giao dịch, Di chuyển, Xuất hành,    
 Khai trương, Trồng cây, Làm giường, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,  
 Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Đào giếng, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,  
 Chữa bệnh, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải     
 oan, Giao tài vật, Cầu phúc, Đắp đê, Nhập trạch, Giá thú, Động thổ, Khởi tạo,  
 Lợp nhà, An táng.                                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 9g-11g,Tỵ. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g09. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 27/8/2021.                                                
Âm lịch:     20/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cang.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên, Thiên        
 thành, Tuế hợp.                                                                
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Nguyệt hư, Tiểu không vong, Tứ thời cô quả.     
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự,  
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,      
 Cầu tài, Cầu phúc, Tố tụng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g09. Huế 5g37/11g49\17g59. SG 5g43/11g52\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 28/8/2021. Ngoại giao Việt Nam-1945.                      
Âm lịch:     21/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Thân/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đê.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Phúc hậu, Thiên đức hợp, Thiên xá.        
Sao xấu:     Lục bất thành, Ly sào, Thổ phủ, Xích khẩu.                         
Nên làm:     Khai trương, Giải oan, Tế tự, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây    
 lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm         
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giao tài vật, Giao    
 dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao.                                      
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g08. Huế 5g37/11g48\17g59. SG 5g43/11g51\18g00.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 29/8/2021.                                               
Âm lịch:     22/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Pḥng.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Âm đức.                                                            
Sao xấu:     Cửu không, Huyền vũ, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Nhân cách,    
 Phủ đầu sát, Tam nương, Thiên ôn, Tội chỉ, Văng vong.                          
Nên làm:     Yến tiệc, Giao dịch, Xây nhà, Xây lăng mộ, Cầu phúc, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Đắp đê, Tang lễ, Sửa nhà    
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào giếng,     
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Khởi công, Di chuyển, Hôn thú, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài vật.                      
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g08. Huế 5g37/11g48\17g59. SG 5g43/11g51\18g00.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 30/8/2021. Khởi nghĩa Thái Nguyen-1917.                   
Âm lịch:     23/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Canh-Tuất/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tâm.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Thiên ân, Thiên phú, Thiên quan, Thiên quư.     
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sàng, Nguyệt kỵ, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang, Thiên    
 tặc, Thổ ôn, Trùng tang.                                                       
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tang lễ, Cầu lộc, Khai trương, Giao dịch, Yến   
 tiệc, Xuất hành, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,   
 Phá bỏ đồ cũ, Giải oan, Mở cửa hàng, Giao tài vật, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp   
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Đắp đê, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,     
 Kiện cáo, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Xây nhà,  
 Nhập trạch, Khởi công, Đào ao, Động thổ, Đào giếng.                            
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g07. Huế 5g37/11g48\17g58. SG 5g43/11g51\17g59.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 31/8/2021.                                                 
Âm lịch:     24/7(Đủ)/2021.                                                     
Can-Chi:     Tân-Hợi/Bính-Thân(Đủ)/Tân-Sửu. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vĩ.            
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên quư.               
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Đại không vong, Hoang vu, Nguyệt     
 hỏa, Ngũ hư, Thiên cương, Tiểu hao.                                            
Nên làm:     Làm phúc, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào    
 ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm giường, Di chuyển, Kư hợp đồng,     
 Chữa bệnh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu lộc, Cầu phúc, Động thổ,     
 Đắp đê, Khởi tạo, Cầu tài, Lợp nhà, Làm bếp, Kinh doanh, An táng, Xuất hành.   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g07. Huế 5g37/11g48\17g58. SG 5g43/11g51\17g59.    Danh sach Gio tot/xau thang 8/2021 xem tai trang web: VANSU/TT202108.HTM