Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Sáu, 1/7/2022. Hồng Kông về vói Trung Quốc-1997. Kiến trúc Thế 
 giới.                                                                          
Âm lịch:     3/6(Đủ)/2022.                                                      
Can-Chi:     ất-Măo/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cang.          
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Địa tài, Hoàng ân, Kim đường, Kính tâm, Mẫu thương, Tam hợp,       
 Thiên hỷ.                                                                      
Sao xấu:     Cô thần, Dương công kỵ, Lỗ ban sát, Tam nương, Thiên hỏa, Thiên    
 ngục.                                                                          
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương.                                     
Kiêng kỵ:    Lợp nhà, Giá thú, Khởi công, Khởi tạo, An táng, Xuất hành.         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g27/12g03\18g39. Huế 5g28/11g56\18g25. SG 5g40/12g00\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 2/7/2022. Sài G̣n có tên TPHCM, nước có tên 
Âm lịch:     4/6(Đủ)/2022.                                                      
Can-Chi:     Bính-Th́n/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đê.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phổ hộ, Thiên mă, Thiên quư.                          
Sao xấu:     Bạch hổ, Địa phá, Hoang vu, Ngũ hư, Thiên cương, Tứ thời cô quả,   
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Giao dịch, Làm phúc, Yến tiệc, Đào ao, Xây nhà, Xây lăng mộ, Dỡ    
 nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,    
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư      
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Khởi công, Khai trương,  
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Cầu    
 phúc, Đắp đê, Đào giếng.                                                       
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu lộc, Cầu tài, An táng.                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g27/12g03\18g39. Huế 5g28/11g56\18g25. SG 5g40/12g00\18g19.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 3/7/2022.                                                
Âm lịch:     5/6(Đủ)/2022.                                                      
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Pḥng.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Dịch mă, Đại hồng sa, Ngọc đường, Phúc hậu, Phúc sinh, Sinh khí,   
 Thiên quư, Thiên thành.                                                        
Sao xấu:     Âm thác, Nguyệt kỵ, Nguyệt yếm, Thiên tặc, Tiểu không vong.        
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Cầu tài, Cầu lộc, Sửa nhà cửa, Trồng cây,     
 Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Đào ao, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường,      
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Khởi công,   
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Chuyển   
 nhà, Cầu phúc, Động thổ, Khởi tạo, Nhập trạch, An táng, Giá thú, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Xuất hành.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.                 
             Xấu: 7g-9g,Th́n. Giờ con nước: Không có.                           
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g28/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g19.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 4/7/2022. Hợp tác Quốc tế.                                
Âm lịch:     6/6(Đủ)/2022.                                                      
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tâm.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Minh tinh, Ngũ hợp.                            
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Ly sàng, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên địa    
 chuyển sát, Thiên lại, Thụ tử, Văng vong.                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Giá thú, Chuyển nhà, Xuất hành.                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 5/7/2022.                                                  
Âm lịch:     7/6(Đủ)/2022.                                                      
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vĩ.            
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Ngũ hợp, Sát cống, Thánh tâm, Thiên đức hợp.       
Sao xấu:     Huyền vũ, Không pḥng, Phủ đầu sát, Tam nương, Tam tang, Thần      
 cách, Thổ phủ, Trùng phục, Trùng tang.                                         
Nên làm:     Cầu phúc, Tế tự, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây    
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu hoạch, Tang lễ,    
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển   
 nhà, Cầu tài, Tố tụng.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g40/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 6/7/2022. Hà Nội là TP v́ hoà b́nh-1999.                   
Âm lịch:     8/6(Đủ)/2022.                                                      
Can-Chi:     Canh-Thân/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cơ.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Ich hậu, Nguyệt không, Thiên quan, Trực tinh, Tuế hợp, U vi tinh.  
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Kiếp sát, Ngũ quỷ.                              
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Sửa nhà cửa, Làm giường, Giá thú, Yến    
 tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,  
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,     
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,    
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật,       
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu lộc.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g38. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 7/7/2022.                                                 
Âm lịch:     9/6(Đủ)/2022.                                                      
Can-Chi:     Tân-Dậu/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Đẩu.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Tiểu thử (Nắng oi) 09g39. Ngày Hắc đạo.        
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Nguyệt ân, Ngũ hợp, Thiên phú, Tục thế.         
Sao xấu:     Câu trận, Phi ma sát, Quả tú, Thổ ôn.                              
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Giao dịch, Cầu lộc, Tế tự, Yến     
 tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,  
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh,  
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Chuyển nhà, An táng, Nhập trạch,     
 Đào ao, Giá thú, Đào giếng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g28/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g24. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 8/7/2022.                                                 
Âm lịch:     10/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Ngưu.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Nguyệt giải, Thanh long, Tuế đức, Yếu yên.                         
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Kim thần thất sát, Nguyệt hư, Qủy     
 khốc, Sát chủ, Tiểu hao, Xích khẩu.                                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Cầu tài, Cầu lộc, Giá thú, Xuất hành, Kinh doanh, Mở cửa hàng,     
 Tế tự, Xây nhà, An táng, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài      
 vật, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương,      
 Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Chuyển nhà, Kư hợp đồng, Làm bếp,    
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Chữa bệnh, Nhập trạch,  
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Di chuyển, Thu hoạch,  
 Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Dỡ    
 nhà cũ, Đào ao, Yến tiệc.                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 9/7/2022. Du lịch Việt Nam-1960.                          
Âm lịch:     11/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Quư-Hợi/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Nữ.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Âm đức, Măn đức tính, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Tam hợp.    
Sao xấu:     Đại hao, Kim thần thất sát, Lôi công, Nhân cách.                   
Nên làm:     Cầu tài.                                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 10/7/2022.                                               
Âm lịch:     12/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Tư/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Hư.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt đức, Thiên ân, Thiên đức.                        
Sao xấu:     Cửu không, Hoang vu, Hoàng sa, Nguyệt hỏa, Thiên ôn.               
Nên làm:     Giải oan, Tố tụng, Khởi công, Tế tự.                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 11/7/2022. Dân số Thế giới.                               
Âm lịch:     13/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     ất-Sửu/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nguy.          
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Sát cống, Thiên ân.                                                
Sao xấu:     Chu tước, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Tam nương,       
 Tiểu hồng sa, Tiểu không vong.                                                 
Nên làm:     Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh.                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g37. Huế 5g29/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g18.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 12/7/2022. Lực lượng An ninh nhân dân-1946.                
Âm lịch:     14/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Bính-Dần/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Thất.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Ngũ phú, Thiên ân, Thiên quư, Thiên tài,    
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt kỵ, Thổ cấm, Tội chỉ.                              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g29/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g23. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 13/7/2022.                                                 
Âm lịch:     15/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Măo/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Bích.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Địa tài, Hoàng ân, Kim đường, Kính tâm, Mẫu thương, Tam hợp,       
 Thiên ân, Thiên hỷ, Thiên quư.                                                 
Sao xấu:     Cô thần, Lỗ ban sát, Thiên hỏa, Thiên ngục.                        
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Tang lễ, Xuất hành, Kiện cáo, Hôn   
 thú, Tranh chấp, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,   
 Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá     
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu phúc, Lấp hố     
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, An    
 táng, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Khởi tạo, Lợp nhà.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 14/7/2022. Quan hệ ngoại giao với Tajikixtan,             
 Armênia-1992.                                                                  
Âm lịch:     16/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Khuê.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Đại hồng sa, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên mă.                           
Sao xấu:     Bạch hổ, Địa phá, Hoang vu, Ly sào, Ngũ hư, Thiên cương, Tứ thời   
 cô quả, Xích khẩu.                                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu lộc, Cầu tài, An táng, Chuyển nhà, Khởi    
 tạo, Khởi công.                                                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 15/7/2022. Thanh niên xung phong.                         
Âm lịch:     17/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Lâu.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Dịch mă, Đại hồng sa, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên,     
 Phúc hậu, Phúc sinh, Sinh khí, Thiên đức hợp, Thiên thành.                     
Sao xấu:     Đại không vong, Ly sào, Nguyệt yếm, Thiên tặc, Trùng phục, Trùng   
 tang.                                                                          
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Trồng cây, Cầu tài, Sửa nhà cửa, Khai trương,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Chữa   
 bệnh, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Tố tụng, Động thổ, An táng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.                 
             Xấu: 7g-9g,Th́n. Giờ con nước: Không có.                           
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g30/12g03\18g36. Huế 5g30/11g56\18g22. SG 5g41/12g00\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 16/7/2022.                                                
Âm lịch:     18/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Vị.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Minh tinh, Nguyệt không.                       
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Tam nương, Thiên lại, Thụ tử,     
 Văng vong.                                                                     
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 17/7/2022.                                               
Âm lịch:     19/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Tân-Mùi/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Măo.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Nguyệt ân, Thánh tâm.                                              
Sao xấu:     Huyền vũ, Không pḥng, Phủ đầu sát, Tam tang, Thần cách, Thổ phủ.  
Nên làm:     Cầu phúc, Xuất hành.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 18/7/2022. Kư Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác với Lào-1977. 
Âm lịch:     20/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tất.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Ich hậu, Thiên ân, Thiên quan, Tuế đức, Tuế hợp, U vi tinh.        
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Kiếp sát, Ngũ quỷ.                    
Nên làm:     Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện,    
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh,     
 Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Cầu tài, Kư hợp      
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu phúc, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Khởi tạo, Xây dựng, Động thổ, An táng,     
 Xuất hành, Làm bếp, Lợp nhà.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g30/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g22. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 19/7/2022.                                                 
Âm lịch:     21/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Quư-Dậu/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chủy.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Thiên phú, Tục thế.                             
Sao xấu:     Câu trận, Phi ma sát, Quả tú, Thổ ôn, Tiểu không vong.             
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Xây dựng, Cầu phúc.                          
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Xuất hành, Giao dịch.                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 23g-1g,Tư.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g35. Huế 5g30/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g17.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 20/7/2022. Lực lượng Cảnh sát-1962. Hiệp định Genève-1954. 
Âm lịch:     22/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Sâm.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Nguyệt đức, Nguyệt giải, Sát cống, Thanh long, Thiên đức, Yếu      
 yên.                                                                           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Kim thần thất sát, Nguyệt hư, Qủy     
 khốc, Sát chủ, Tam nương, Tiểu hao, Xích khẩu.                                 
Nên làm:     Xây dựng.                                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 21/7/2022.                                                
Âm lịch:     23/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     ất-Hợi/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tỉnh.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Âm đức, Măn đức tính, Minh đường, Nguyệt tài, Tam hợp, Trực tinh.  
Sao xấu:     Đại hao, Kim thần thất sát, Lôi công, Nguyệt kỵ, Nhân cách.        
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Xuất hành, Di chuyển, Khai trương, Giao dịch,   
 Cầu lộc, Kư hợp đồng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,        
 Trồng cây, An táng, Chuyển nhà, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa    
 mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác,    
 Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ.        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 22/7/2022. Việt Nam gia nhập ASEAN-1992.                  
Âm lịch:     24/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Bính-Tư/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Quỷ.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Giải thần, Thiên quư.                                              
Sao xấu:     Cửu không, Đại không vong, Hoang vu, Hoàng sa, Nguyệt hỏa, Thiên   
 ôn.                                                                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Khai trương, Làm bếp, Lợp      
 nhà, Xây dựng, Cầu tài.                                                        
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 23/7/2022.                                                
Âm lịch:     25/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Liễu.        
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Đại thử (Nóng nực) 03g08. Ngày Hắc đạo.       
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Thiên quư.                                                         
Sao xấu:     Chu tước, Cửu thổ quỷ, Lục bất thành, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá,     
 Tiểu hồng sa.                                                                  
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xây nhà, Nhập trạch, Xây dựng, Khai trương, Chuyển nhà, Di         
 chuyển, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải     
 oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, An táng, Khởi công, Khởi     
 tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm    
 phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Săn bắn, Sửa mồ   
 mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,    
 Tu tạo, Từ thiện, Cầu phúc, Xây lăng mộ, Cầu tài, Xuất hành, Yến tiệc.         
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g31/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g21. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 24/7/2022.                                               
Âm lịch:     26/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Dần/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tinh.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Ngũ phú, Nhân chuyên, Thiên tài, Thiên      
 thụy.                                                                          
Sao xấu:     Ly sàng, Ly sào, Thổ cấm, Tội chỉ.                                 
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Xây dựng.                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g34. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 25/7/2022. Thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam-1948.          
Âm lịch:     27/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Trương.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Địa tài, Hoàng ân, Kim đường, Kính tâm, Mẫu thương, Nguyệt đức     
 hợp, Tam hợp, Thiên ân, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Thiên thụy.                   
Sao xấu:     Cô thần, Lỗ ban sát, Tam nương, Thiên hỏa, Thiên ngục, Trùng       
 phục, Trùng tang.                                                              
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Tang lễ, Xuất hành, Kiện cáo, Hôn   
 thú, Tranh chấp, Yến tiệc, Đào giếng, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu      
 tạo, Trồng cây, Đào ao, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Di chuyển, Lấp    
 hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,    
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao     
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Xây nhà, Tố tụng, Khởi tạo, Khởi công,   
 An táng, Lợp nhà, Giá thú.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g42/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 26/7/2022.                                                 
Âm lịch:     28/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Canh-Th́n/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Dực.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt không, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên mă.             
Sao xấu:     Bạch hổ, Địa phá, Hoang vu, Ngũ hư, Thiên cương, Tứ thời cô quả,   
 Xích khẩu.                                                                     
Nên làm:     Thu hoạch, Làm giường, Giao dịch, Sửa nhà cửa, Làm phúc.           
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành, An táng.                     
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 27/7/2022. Thương binh Liệt sỹ-1947.                       
Âm lịch:     29/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Chẩn.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Dịch mă, Đại hồng sa, Ngọc đường, Nguyệt ân, Phúc hậu, Phúc sinh,  
 Sinh khí, Thiên ân, Thiên thành, Thiên thụy.                                   
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sào, Nguyệt tận, Nguyệt yếm, Thiên tặc, Tiểu không    
 vong.                                                                          
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Yến tiệc, Di chuyển,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu     
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa     
 hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Đắp đê, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Đào      
 giếng, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Đào ao, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Giải oan, Khởi tạo,     
 Nhập trạch, An táng, Động thổ, Chuyển nhà, Làm bếp, Giá thú, Lợp nhà, Giao     
 tài vật, Giao dịch, Xuất hành.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.                 
             Xấu: 7g-9g,Th́n. Giờ con nước: Không có.                           
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g31/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g16.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 28/7/2022. Thành lập Công đoàn Việt Nam-1929.             
Âm lịch:     30/6(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Đinh-Mùi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Giác.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Cát khánh, Lục hợp, Minh tinh, Thiên ân, Tuế đức.                  
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên lại, Thụ tử, Văng vong.     
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê, Săn bắn, Yến tiệc, Di chuyển, Xây nhà, Xây    
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở    
 cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Cầu phúc, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc,     
 Động thổ, An táng.                                                             
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g32/12g02\18g33. Huế 5g32/11g55\18g20. SG 5g43/11g59\18g15.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 29/7/2022. Quan hệ ngoại giao với Tuốcmênixtan-199.       
Âm lịch:     1/7(Thiếu)/2022.                                                   
Can-Chi:     Quư-Mùi/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Cang.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Thiên ân, Thiên đức, Thiên thành, Tuế     
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả.            
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,       
 Cảnh giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chuyển nhà, Kư hợp    
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu tài, Khởi công, Khai trương, Hôn    
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,   
 Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Mở cửa hàng, Khởi tạo, Giá thú, An táng,   
 Động thổ, Làm bếp, Lợp nhà.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 30/7/2022.                                                
Âm lịch:     2/7(Thiếu)/2022.                                                   
Can-Chi:     Giáp-Thân/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Đê.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Phúc hậu.                                 
Sao xấu:     Dương công kỵ, Lục bất thành, Thổ phủ, Trùng phục.                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xây dựng.                                                          
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 31/7/2022. Thành lập Hội Hữu nghị Nga-Việt-1958.         
Âm lịch:     3/7(Thiếu)/2022.                                                   
Can-Chi:     ất-Dậu/Mậu-Thân(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Pḥng.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Âm đức, Sát cống, Thiên phúc.                                      
Sao xấu:     Cửu không, Huyền vũ, Nguyệt kiến chuyển sát, Nhân cách, Phủ đầu    
 sát, Tam nương, Thiên ôn, Tội chỉ, Văng vong, Xích khẩu.                       
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng   
 mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch,     
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu lộc.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g33/12g02\18g32. Huế 5g32/11g55\18g19. SG 5g43/11g59\18g15.    Danh sach Gio tot/xau thang 7/2022 xem tai trang web: VANSU/TT202207.HTM