Lich Van su 1802-2100, v2.74, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 1/10/2022. Quốc tế Người cao tuổi.                        
Âm lịch:     6/9(Thiếu)/2022.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nữ.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Hoàng ân, Kính tâm, Ngọc đường, Ngũ phú, Nhân chuyên, Thiên        
 thành.                                                                         
Sao xấu:     Đại không vong, Hoang vu, Kiếp sát, Kim thần thất sát.             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Cầu lộc, Chuyển nhà, Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,     
 Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá    
 thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo,     
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc,   
 Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn    
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu     
 tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Tang lễ,   
 Tế tự, Cầu tài, Cầu phúc.                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g55/11g41\17g27. Huế 5g44/11g34\17g24. SG 5g43/11g38\17g32.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 2/10/2022. Am nhạc Quốc tế. Ngày Khuyến học Việt         
 Nam-2008.                                                                      
Âm lịch:     7/9(Thiếu)/2022.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Tư/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Hư.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Minh tinh, Phổ hộ, Thiên phú.                   
Sao xấu:     Hoàng sa, Ly sào, Ngũ quỷ, Phi ma sát, Quả tú, Tam nương, Thiên    
 hỏa, Thiên ngục, Thổ ôn, Xích khẩu.                                            
Nên làm:     Khai trương, Giao dịch, An táng, Làm phúc, Yến tiệc, Động thổ,     
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Thu hoạch, Đắp đê, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ   
 cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm   
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan, Giao tài   
 vật, Đào giếng, Tế tự, Nhập trạch, Đào ao.                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g55/11g41\17g26. Huế 5g44/11g34\17g24. SG 5g43/11g38\17g32.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 3/10/2022.                                                
Âm lịch:     8/9(Thiếu)/2022.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nguy.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Phúc sinh.                                  
Sao xấu:     Huyền vũ, Ly sào, Nguyệt hư, Thần cách, Thiên cương, Tiểu hao,     
 Tiểu hồng sa, Trùng phục, Trùng tang.                                          
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương.                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, An táng, Chuyển nhà, Xuất hành.                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g44/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g32.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 4/10/2022. Pḥng cháy chữa cháy.                           
Âm lịch:     9/9(Thiếu)/2022. Tết Trùng cửu.                                    
Can-Chi:     Canh-Dần/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Thất.    
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên quan, Thiên quư, Thiên thụy.             
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Hỏa tinh, Lôi công, Nguyệt yếm, Thụ tử.        
Nên làm:     Khởi công, Xây dựng, Săn bắn, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xây     
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,   
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu    
 lộc, Cảnh giác, Chữa bệnh, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Chuyển nhà, Kư   
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, An táng, Hôn thú, Hôn     
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,  
 Đắp đê, Đào giếng, Di chuyển, Xây nhà, Cầu tài, Giá thú, Khai trương, Xuất     
 hành, Làm bếp, Lợp nhà.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 5/10/2022. Địa chất Việt Nam-1955. Tăng thiết giáp Việt    
 Nam-1959.                                                                      
Âm lịch:     10/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Tân-Măo/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Bích.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Lục hợp, Nguyệt đức hợp, Thánh tâm, Thiên đức hợp, Thiên quư.      
Sao xấu:     Câu trận, Hoang vu, Ly sào, Tiểu không vong.                       
Nên làm:     Chữa bệnh, Tế tự, Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Cầu phúc, Yến tiệc,     
 Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh     
 chấp, Đào giếng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm     
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải    
 oan, Cầu lộc, Cầu tài, Động thổ, An táng, Tố tụng, Giá thú, Chuyển nhà.        
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g26. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g43/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 6/10/2022.                                                
Âm lịch:     11/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Khuê.   
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Giải thần, Ich hậu, Mẫu thương, Nguyệt không, Sát cống, Thanh      
 long, Tuế đức.                                                                 
Sao xấu:     Lục bất thành, Nguyệt phá, Văng vong.                              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Xây dựng, Làm giường, Giá thú,      
 Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,      
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn      
 bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp   
 hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,      
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài    
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g56/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g23. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 7/10/2022.                                                
Âm lịch:     12/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Lâu.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                             
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Minh đường, Nguyệt tài, Trực tinh, Tuế hợp,     
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Địa tặc, Ly sào, Nhân cách, Thiên ôn, Thổ cấm.                     
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Khai trương, Giao dịch, Tranh chấp, Kiện cáo,  
 Cầu tài, Cầu lộc, Di chuyển, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ      
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa,     
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh   
 doanh, Kiện tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,     
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 8/10/2022. Sư phạm Việt Nam-1941.                         
Âm lịch:     13/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Vị.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thành. Hàn lộ (Mát mẻ) 14g23. Ngày Hắc đạo.         
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt giải, Tam hợp, Thiên hỷ, Yếu yên.              
Sao xấu:     Cô thần, Không pḥng, Lỗ ban sát, Sát chủ, Tam nương, Xích khẩu.   
Nên làm:     Tranh chấp, Khai trương, Hôn thú, Kiện cáo, Yến tiệc, Chữa bệnh,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, An táng, Khởi công,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Khởi tạo, Xuất hành.     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g25. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 9/10/2022. Bưu chính Quốc tế.                            
Âm lịch:     14/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     ất-Mùi/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Măo.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, U vi tinh.                                            
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Chu tước, Đại không vong, Địa phá, Hà khôi,    
 Hoang vu, Nguyệt h́nh, Nguyệt kỵ, Ngũ hư, Tứ thời cô quả.                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, An táng, Khởi công,   
 Khởi tạo, Nhập trạch, Xây dựng, Xây nhà, Khai trương, Động thổ, Cầu lộc, Cầu   
 phúc, Giải oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chuyển nhà,       
 Chữa bệnh, Di chuyển, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,   
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Dỡ nhà     
 cũ, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố tụng,    
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Đào ao, Xây lăng mộ, Đào giếng, Đắp   
 đê, Yến tiệc, Thu hoạch.                                                       
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g45/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 10/10/2022. Giải phóng Thủ đô-1954. In, Xuất bản và Phát  
 hành sách-1952.                                                                
Âm lịch:     15/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Bính-Thân/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tất.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư.                                                                
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Dần, Giáp-Dần, Nhâm-Tuất.               
Sao tốt:     Dịch mă, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên đức,   
 Thiên tài.                                                                     
Sao xấu:     Thiên tặc.                                                         
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Trồng cây, Xuất hành, Sửa nhà cửa,  
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh chấp, Tố     
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập        
 trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Động thổ, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 19g-21g,Tuất.                  
             Xấu: 13g-15g,Mùi. Giờ con nước: Không có.                          
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 11/10/2022. Ngày quốc tế các bé gái-2012.                  
Âm lịch:     16/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chủy.    
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường.                                                
Sao xấu:     Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên địa chính   
 chuyển, Thiên lại.                                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Động thổ, Khởi tạo, Làm bếp, Lợp nhà, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào    
 ao, Đào giếng, An táng, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Giá thú, Hoàn       
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Cầu phúc, Kiện cáo, Kiện tụng,       
 Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chuyển nhà, Làm giường, Làm phúc, Chữa bệnh, Cảnh     
 giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa,  
 Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện,   
 Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài,      
 Lấp hố rănh, Xây dựng, Đắp đê.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g57/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g22. SG 5g44/11g38\17g31.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 12/10/2022. Quốc tế giảm thiên tai.                        
Âm lịch:     17/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Sâm.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Măn đức tính, Thiên mă.                                            
Sao xấu:     Bạch hổ, Kim thần thất sát, Ly sàng, Ly sào, Qủy khốc, Tam tang,   
 Thổ phủ, Tội chỉ.                                                              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, An táng, Động thổ, Chuyển nhà, Tế tự, Kiện cáo, Khởi      
 tạo, Đào giếng, Đắp đê, Cầu phúc, Giao tài vật, Giải oan, Chữa bệnh, Hoàn      
 thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Di chuyển, Dỡ nhà cũ,   
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố      
 rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,      
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Đào ao, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,       
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến tiệc, Cầu    
 lộc, Cầu tài, Giao dịch, Xây dựng.                                             
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g24. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 13/10/2022. Doanh nhân Việt Nam-2004.                     
Âm lịch:     18/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tỉnh.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Hoàng ân, Kính tâm, Ngọc đường, Ngũ phú, Thiên thành.              
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Kiếp sát, Kim thần thất sát, Tam nương, Tiểu   
 không vong, Trùng phục, Trùng tang.                                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà,     
 An táng, Xây dựng, Xây nhà, Khởi công, Đắp đê, Động thổ, Cầu lộc, Cầu phúc,    
 Giải oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Chuyển     
 nhà, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Chữa bệnh, Làm    
 giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Di chuyển, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch,  
 Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng,      
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Đào ao, Đào   
 giếng, Yến tiệc, Tang lễ.                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 14/10/2022. Tiêu chuẩn hoá Quốc tế. Thành lập Hội Nông    
 dân Việt Nam-1930.                                                             
Âm lịch:     19/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Canh-Tư/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Quỷ.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Minh tinh, Nguyệt ân, Phổ hộ, Thiên phú,        
 Thiên quư.                                                                     
Sao xấu:     Hoàng sa, Ngũ quỷ, Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa, Thiên ngục,      
 Thổ ôn, Xích khẩu.                                                             
Nên làm:     An táng, Khai trương, Cầu phúc, Giao dịch, Làm phúc, Tế tự, Yến    
 tiệc, Đắp đê, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,     
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Chữa bệnh, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp    
 hố rănh, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,    
 Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Giải oan,  
 Giao tài vật, Động thổ, Đào giếng, Nhập trạch, Đào ao.                         
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 15/10/2022. Thành lập Hội LH Thanh niên Niệt Nam-1949.    
Âm lịch:     20/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Tân-Sửu/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Liễu.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Hoạt điệu, Mẫu thương, Nguyệt đức hợp, Phúc sinh, Sát cống,        
 Thiên đức hợp, Thiên quư.                                                      
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Huyền vũ, Ly sào, Nguyệt hư, Thần cách, Thiên cương,  
 Tiểu hao, Tiểu hồng sa, Tứ thời đại mộ.                                        
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu phúc, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Tố tụng.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g58/11g41\17g23. Huế 5g46/11g34\17g21. SG 5g44/11g38\17g30.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 16/10/2022. Lương thực và Nông nghiệp Thế giới-1945.     
Âm lịch:     21/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tinh.    
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Nguyệt không, Tam hợp, Thiên quan, Trực tinh, Tuế đức.             
Sao xấu:     Cửu không, Đại hao, Lôi công, Nguyệt yếm, Thụ tử.                  
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Kư hợp đồng, Làm giường, Cầu tài, Sửa nhà      
 cửa, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển      
 nhà, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,    
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 17/10/2022. Thế giới v́ Người nghèo.                      
Âm lịch:     22/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Quư-Măo/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Trương.   
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Lục hợp, Thánh tâm.                                                
Sao xấu:     Câu trận, Đại không vong, Hoang vu, Tam nương.                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Di chuyển, Khai trương, An     
 táng, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Cầu tài, Chuyển nhà,     
 Giải oan, Giá thú, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chữa bệnh, Khởi tạo,    
 Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc,   
 Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn    
 bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng    
 cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Cầu lộc, Yến tiệc, Cầu phúc,      
 Khởi công, Tế tự, Xây dựng.                                                    
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 18/10/2022.                                                
Âm lịch:     23/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Dực.    
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Giải thần, Ich hậu, Mẫu thương, Thanh long.                        
Sao xấu:     Lục bất thành, Nguyệt kỵ, Nguyệt phá, Văng vong.                   
Nên làm:     Khai trương, Phá bỏ đồ cũ, Tố tụng, Chữa bệnh, Tế tự, Cầu lộc,     
 Dỡ nhà cũ, Cầu tài, Giải oan.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g22. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 19/10/2022.                                                
Âm lịch:     24/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     ất-Tỵ/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chẩn.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Âm đức, Cát khánh, Minh đường, Nguyệt tài, Nhân chuyên, Tuế hợp,   
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Địa tặc, Nhân cách, Thiên ôn, Thổ cấm.                             
Nên làm:     Cầu lộc, Xuất hành, Khai trương, Di chuyển, Giao dịch, Cầu tài,    
 Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,       
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa   
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g59/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g20. SG 5g45/11g37\17g30.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 20/10/2022. Thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam-1930.           
Âm lịch:     25/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Giác.     
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hắc đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt đức, Nguyệt giải, Tam hợp, Thiên đức, Thiên    
 hỷ, Yếu yên.                                                                   
Sao xấu:     Cô thần, Dương công kỵ, Không pḥng, Lỗ ban sát, Sát chủ, Xích     
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Tranh chấp, Khai trương, Hôn thú, Kiện cáo, Yến tiệc, Di chuyển,   
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Chuyển nhà, Khởi      
 công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,  
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Khởi tạo, An táng, Xuất hành,  
 Cầu lộc, Giá thú, Cầu tài.                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 21/10/2022. Quốc tế chống Chiến tranh.                    
Âm lịch:     26/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cang.    
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, U vi tinh.                                            
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Chu tước, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Nguyệt   
 h́nh, Ngũ hư, Tiểu không vong, Tứ thời cô quả.                                 
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, An táng, Khởi công,   
 Khởi tạo, Nhập trạch, Xây dựng, Xây nhà, Khai trương, Động thổ, Cầu lộc, Cầu   
 phúc, Giải oan, Cầu tài, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Chuyển nhà,       
 Chữa bệnh, Di chuyển, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp,   
 Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Dỡ nhà     
 cũ, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Tố tụng,    
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Đào ao, Xây lăng mộ, Đào giếng, Đắp   
 đê, Yến tiệc, Thu hoạch.                                                       
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g47/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 22/10/2022.                                               
Âm lịch:     27/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Thân/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đê.      
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Dịch mă, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên tài, Thiên xá.                  
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sào, Tam nương, Thiên tặc.                            
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Tế tự, Trồng cây, Giải oan, Sửa     
 nhà cửa, Yến tiệc, Cầu phúc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu      
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Đắp đê, Mở cửa hàng, Đào giếng, Cảnh giác, Đào ao, Lấp hố rănh, Làm phúc,  
 Làm giường, Dỡ nhà cũ, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di        
 chuyển, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giao tài     
 vật, Giao dịch.                                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 19g-21g,Tuất.                  
             Xấu: 13g-15g,Mùi. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                      
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g21. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 23/10/2022.                                              
Âm lịch:     28/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Pḥng.     
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Bế. Sương giáng (Sương sa) 17g36. Ngày Hoàng đạo.   
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường.                                                
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên     
 lại, Trùng phục, Trùng tang.                                                   
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Chuyển nhà, An táng, Xuất hành, Khởi công, Khởi tạo,      
 Làm bếp, Lợp nhà, Xây nhà, Động thổ.                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 24/10/2022. Thành lập Liên hợp quốc-1945.                 
Âm lịch:     29/9(Thiếu)/2022.                                                  
Can-Chi:     Canh-Tuất/Canh-Tuất(Thiếu)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tâm.    
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Măn đức tính, Nguyệt ân, Sát cống, Thiên ân, Thiên mă, Thiên quư.  
Sao xấu:     Bạch hổ, Cửu thổ quỷ, Dương thác, Kim thần thất sát, Ly sàng,      
 Nguyệt tận, Qủy khốc, Tam tang, Thổ phủ, Tội chỉ.                              
Nên làm:     Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc, Giao dịch, Giá thú.                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 6g00/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g19. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Ba, 25/10/2022.                                                
Âm lịch:     1/10(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Tân-Hợi/Tân-Hợi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vĩ.             
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Phúc hậu, Thiên ân, Tục thế.                   
Sao xấu:     Cửu không, Kim thần thất sát, Lôi công, Lục bất thành, Nguyệt      
 h́nh, Ngũ quỷ, Thần cách, Thiên ôn, Thổ phủ, Tiểu không vong.                  
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Khai trương.                            
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Xây dựng.                      
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g20. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g45/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Tư, 26/10/2022. Việt Nam kư Công ước Bern-2004.                
Âm lịch:     2/10(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Tân-Hợi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cơ.            
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Thiên mă, Thiên quư, Thiên thụy, Tuế đức, U vi tinh, Yếu yên.      
Sao xấu:     Bạch hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu sát, Thiên địa chuyển     
 sát, Trùng phục, Trùng tang.                                                   
Nên làm:     Cầu tài, Cầu phúc, Tế tự, Cầu lộc, Xuất hành, Giao dịch, Yến       
 tiệc, Đào giếng, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh     
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào ao, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm   
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Dỡ    
 nhà cũ, Di chuyển, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa       
 bệnh, Giải oan, Giao tài vật, Chuyển nhà, Đắp đê, Xây nhà, Giá thú, Khởi tạo,  
 Khởi công, An táng, Động thổ.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Năm, 27/10/2022.                                               
Âm lịch:     3/10(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Quư-Sửu/Tân-Hợi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đẩu.           
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Lộc khố, Ngọc đường, Thiên ân, Thiên phú, Thiên quư, Thiên thành,  
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Âm thác, Nguyệt yếm, Quả tú, Tam nương, Tam tang, Thiên tặc, Thổ   
 ôn.                                                                            
Nên làm:     Khai trương, Cầu tài, Giao dịch, An táng, Cầu lộc, Xây dựng, Yến   
 tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh      
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,     
 Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú,    
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di     
 chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà.                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g48/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g29.    


Dương lịch:  Thứ Sáu, 28/10/2022.                                               
Âm lịch:     4/10(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Dần/Tân-Hợi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Ngưu.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Lục hợp, Minh tinh, Nguyệt đức, Ngũ phú.                           
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Ngũ hư, Tiểu hao.                               
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    An táng, Chữa bệnh, Giá thú, Khởi tạo, Kinh doanh, Tố tụng,        
 Tranh chấp, Xây nhà.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 6g01/11g40\17g19. Huế 5g49/11g33\17g18. SG 5g46/11g37\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Bẩy, 29/10/2022.                                               
Âm lịch:     5/10(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     ất-Măo/Tân-Hợi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nữ.             
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Chấp. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Âm đức, Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt ân, Tam hợp, Thiên đức.     
Sao xấu:     Đại hao, Đại không vong, Huyền vũ, Nguyệt kỵ, Nhân cách, Thiên     
 hỏa, Thiên ngục.                                                               
Nên làm:     Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào    
 ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu lộc, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn nhân,  
 Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Cầu tài, Cầu phúc, Động thổ, Đắp đê,    
 Giá thú, Di chuyển, An táng, Khởi tạo, Khai trương.                            
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g19. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    


Dương lịch:  Chủ Nhật, 30/10/2022. Thành lập VietComBank-1962.                  
Âm lịch:     6/10(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Bính-Th́n/Tân-Hợi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Hư.           
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Giải thần, Hoàng ân, Nhân chuyên, Thiên quan, Tuế hợp.             
Sao xấu:     Địa tặc, Tội chỉ, Xích khẩu.                                       
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh, Tố tụng, Giải oan, Tế tự,      
 Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng   
 cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển     
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g18. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    


Dương lịch:  Thứ Hai, 31/10/2022.                                               
Âm lịch:     7/10(Đủ)/2022.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Tân-Hợi(Đủ)/Nhâm-Dần. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nguy.          
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Dịch mă, Kính tâm, Thiên phúc.                                     
Sao xấu:     Câu trận, Ly sàng, Nguyệt phá, Tam nương, Tiểu hồng sa.            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xây nhà, An táng.                                         
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 6g02/11g40\17g18. Huế 5g49/11g33\17g17. SG 5g46/11g37\17g28.    Danh sach Gio tot/xau thang 10/2022 xem tai trang web: VANSU/TT202210.HTM