Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Tư, 1/5/2024. Quốc tế Lao động-1886. Hàng không dân dụng Việt  
 Nam-1959.                                                                      
Âm lịch:     23/3(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     ất-Sửu/Mậu-Th́n(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chẩn.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ich hậu, Sát cống, Thiên ân, Thiên quư, U vi tinh.    
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Địa phá, Hà khôi, Hoang vu, Huyền vũ, Nguyệt   
 kỵ, Ngũ hư, Thần cách, Tiểu hồng sa, Tứ thời cô quả.                           
Nên làm:     Thu hoạch, Giá thú, Yến tiệc, Cầu tài, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây   
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Tế tự, Tang lễ, Sửa    
 nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc,  
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Cầu lộc, Khai trương, Hôn thú,      
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp    
 đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Xuất       
 hành, An táng, Khởi công.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g30. Huế 5g18/11g46\18g15. SG 5g30/11g50\18g10.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 2/5/2024.                                                 
Âm lịch:     24/3(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Bính-Dần/Mậu-Th́n(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Giác.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Dịch mă, Hoàng ân, Nguyệt không, Phúc hậu, Sinh khí, Thiên ân,     
 Thiên quan, Trực tinh, Tục thế.                                                
Sao xấu:     Thiên tặc, Tiểu không vong.                                        
Nên làm:     Sửa nhà cửa, Trồng cây, Xuất hành, Làm giường, Giá thú, Cầu lộc,   
 Cầu tài, Khai trương, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu   
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá   
 bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố      
 rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi    
 tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật,    
 Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Động thổ, An táng.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.         
             Xấu: 1g-3g,Sửu. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g30. Huế 5g18/11g46\18g15. SG 5g30/11g50\18g10.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 3/5/2024. Quốc tế tự do báo chí-1948.                     
Âm lịch:     25/3(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Đinh-Măo/Mậu-Th́n(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cang.    
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hắc đạo.                                   
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Nguyệt đức hợp, Thiên ân, Thiên đức hợp, Yếu yên.                  
Sao xấu:     Câu trận, Nguyệt hỏa, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên lại, Xích      
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Cầu lộc, Cầu tài, Xuất hành, Giá thú.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g15. SG 5g30/11g50\18g10.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 4/5/2024.                                                 
Âm lịch:     26/3(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Mậu-Th́n/Mậu-Th́n(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đê.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Tuất, Canh-Tuất, Bính-Th́n.                        
Sao tốt:     Măn đức tính, Thanh long, Thiên ân.                                
Sao xấu:     Ly sào, Nguyệt h́nh, Ngũ quỷ, Phủ đầu sát, Tam tang, Thiên ôn,     
 Thổ phủ, Tứ tuyệt.                                                             
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 5/5/2024. Ngày sinh K.Marx-1818. Bộ đội Trường Sơn-1959. 
Âm lịch:     27/3(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Kỷ-Tỵ/Mậu-Th́n(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Pḥng.      
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Lập Hạ (Đầu Hè) 07g11. Ngày Hoàng đạo.        
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Hợi, Tân-Hợi.                                                 
Sao tốt:     Âm đức, Minh đường, Nguyệt tài, Ngũ phú, Nhân chuyên.              
Sao xấu:     Hoang vu, Kiếp sát, Lôi công, Ly sào, Nhân cách, Tam nương,        
 Trùng phục, Trùng tang.                                                        
Nên làm:     Xuất hành, Cầu lộc, Khai trương, Di chuyển, Giao dịch, Cầu tài,    
 Giá thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,   
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà,  
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,       
 Giải oan, Giao tài vật, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Chữa    
 bệnh, Chuyển nhà, Động thổ.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 19g-21g,Tuất.                         
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g17/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 6/5/2024. Thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-1951.     
Âm lịch:     28/3(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Canh-Ngọ/Mậu-Th́n(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tâm.     
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Bính-Tư, Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Nhâm-Tư, Giáp-Dần.         
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Nguyệt ân, Thiên phú.                           
Sao xấu:     Đại không vong, Kim thần thất sát, Phi ma sát, Quả tú, Thiên hỏa,  
 Thiên ngục, Thổ ôn.                                                            
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao tài vật, Xuất hành, Giao dịch, Lợp nhà, Giá thú, Đào giếng,   
 Nhập trạch, Tế tự, Đào ao.                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                   
Mặt trời:    HN 5g16/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 7/5/2024. Giải phóng Điện Biên Phủ-1954.                   
Âm lịch:     29/3(Thiếu)/2024. Hội chùa Hương ở Mỹ Đức, Hà Nội. Hội Đâm trâu ở  
 Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.                                                        
Can-Chi:     Tân-Mùi/Mậu-Th́n(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vĩ.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Sửu, ất-Dậu, Quư-Sửu, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Hoạt điệu.                                                         
Sao xấu:     Chu tước, Kim thần thất sát, Nguyệt hư, Nguyệt tận, Sát chủ,       
 Thiên cương, Tiểu hao, Tội chỉ.                                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Khai trương, Kiện cáo, Kinh doanh, Mở cửa hàng, Nhập      
 trạch, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải      
 oan, An táng, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu lộc, Khởi công, Khởi     
 tạo, Chuyển nhà, Kiện tụng, Chữa bệnh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm   
 phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ,     
 Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp,      
 Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Xuất hành, Yến    
 tiệc, Tế tự, Cầu tài, Cầu phúc.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Không có. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g16/11g53\18g31. Huế 5g18/11g46\18g16. SG 5g30/11g50\18g11.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 8/5/2024.                                                  
Âm lịch:     1/4(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Nhâm-Thân/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Cơ.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Th́n.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Dần, Bính-Thân.                                     
Sao tốt:     Lục hợp, Ngũ phú, Thiên ân, Thiên phúc, Tục thế.                   
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Lôi công, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Tiểu hao,        
 Trùng phục.                                                                    
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Di chuyển, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,   
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh,     
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Chuyển nhà, Kiện tụng, Kiện cáo, Cầu lộc, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,     
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động   
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Giá thú, Cầu tài, Kinh doanh,       
 Khởi tạo, Xây nhà, An táng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g16. SG 5g30/11g51\18g11.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 9/5/2024. Chiến thắng Phát xít Đức-1945.                  
Âm lịch:     2/4(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Quư-Dậu/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Đẩu.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Măo, Đinh-Dậu.                                       
Sao tốt:     Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt giải, Tam hợp, Yếu yên.             
Sao xấu:     Chu tước, Đại hao, Ngũ quỷ, Thiên hỏa, Thiên ngục.                 
Nên làm:     Yến tiệc, Giá thú, Kư hợp đồng, Cầu tài, Đào ao, Xây nhà, Xây      
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Thu      
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, An       
 táng, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Cầu phúc, Lấp hố rănh, Làm phúc,     
 Làm giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,     
 Cầu lộc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao      
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Xuất hành, Tranh chấp, Tố tụng, Nhập        
 trạch, Khai trương, Chữa bệnh, Lợp nhà.                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g16. SG 5g30/11g51\18g11.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 10/5/2024.                                                
Âm lịch:     3/4(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Giáp-Tuất/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Ngưu.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất.                                   
Sao tốt:     Giải thần, Nguyệt không, Thiên tài, Tuế đức, Tuế hợp.              
Sao xấu:     Đại không vong, Địa tặc, Hỏa tinh, Không pḥng, Qủy khốc, Tam      
 nương.                                                                         
Nên làm:     Tố tụng, Giải oan, Làm giường, Cầu tài, Xây dựng, Sửa nhà cửa,     
 Khởi công, Khai trương, Cầu lộc, Yến tiệc, Cầu phúc, Xây nhà, Xây lăng mộ,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ     
 mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đắp đê, Cảnh giác, Đào     
 giếng, Lấp hố rănh, Làm phúc, Đào ao, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,      
 Kiện cáo, Dỡ nhà cũ, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Di chuyển, Chữa       
 bệnh, Chuyển nhà, Động thổ, Khởi tạo, Giá thú.                                 
Kiêng kỵ:    Xuất hành.                                                         
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                             
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g11.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 11/5/2024.                                                
Âm lịch:     4/4(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     ất-Hợi/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Nữ.           
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Quư-Tỵ, Tân-Hợi.                                           
Sao tốt:     Dịch mă, Địa tài, Kim đường, Nguyệt đức hợp.                       
Sao xấu:     Nguyệt phá, Thần cách, Văng vong.                                  
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Khai trương, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Xuất    
 hành, Chuyển nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh    
 chấp, Cầu tài, Thu hoạch, Cầu phúc, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển.                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g11.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 12/5/2024.                                               
Âm lịch:     5/4(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Bính-Tư/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Hư.           
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Ngọ.                                                 
Sao tốt:     Hoạt điệu, Sát cống, Thiên đức hợp, Thiên mă, Thiên quư.           
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Nguyệt kỵ, Thiên lại, Trùng tang.               
Nên làm:     Cầu tài, Xuất hành, Cầu lộc, Giao dịch, Yến tiệc, Xây nhà, Xây     
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải      
 oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,  
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Tây-Nam.                                           
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g32. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 13/5/2024.                                                
Âm lịch:     6/4(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Đinh-Sửu/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nguy.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                             
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Kỷ-Mùi.                                                   
Sao tốt:     Ngọc đường, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên quư, Thiên thành, Trực tinh.  
Sao xấu:     Cô thần, Tội chỉ, Xích khẩu.                                       
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Khai trương, Tranh chấp, Kiện cáo, Hôn thú,    
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố      
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm     
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,       
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển   
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây.                                          
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 14/5/2024.                                                 
Âm lịch:     7/4(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Mậu-Dần/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Thất.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Thân, Canh-Thân.                                              
Sao tốt:     Kính tâm, Mẫu thương, Minh tinh, Thiên thụy.                       
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Dương công kỵ, Địa phá, Kiếp sát, Ly sàng,     
 Ly sào, Nguyệt hỏa, Tam nương, Thiên cương, Thiên ôn, Thổ cấm, Tiểu không      
 vong.                                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giá thú, Giao dịch, Xây dựng, Giao tài vật, An táng,    
 Chuyển nhà, Lợp nhà, Khởi công, Làm bếp, Cầu phúc, Chữa bệnh, Giải oan, Di     
 chuyển, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Dỡ nhà cũ, Khởi tạo, Kiện cáo,     
 Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Đào ao, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố       
 rănh, Đào giếng, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn,    
 Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tế tự, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ      
 thiện, Đắp đê, Xây lăng mộ, Xây nhà, Động thổ, Yến tiệc.                       
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 15/5/2024. Thành lập Đội TNTPHCM-1931.                     
Âm lịch:     8/4(Thiếu)/2024.                                                   
Can-Chi:     Kỷ-Măo/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Bích.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất, Hợi.                                               
Tuổi xung:   ất-Dậu, Tân-Dậu.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Mẫu thương, Nguyệt ân, Phổ hộ, Sinh khí, Thiên ân, Thiên   
 thụy.                                                                          
Sao xấu:     Huyền vũ, Lỗ ban sát, Nhân cách, Phi ma sát, Sát chủ.              
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Trồng cây, Xuất hành, Làm phúc,     
 Sửa nhà cửa, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo,       
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ     
 đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,     
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh,  
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao      
 tài vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Nhập trạch, Giá thú,  
 Động thổ, Khởi tạo, An táng.                                                   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 5g-7g,Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.           
             Xấu: 3g-5g,Dần. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Tây.                                      
Mặt trời:    HN 5g16/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g17. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 16/5/2024.                                                
Âm lịch:     9/4(Thiếu)/2024. Hội Gióng ở Sóc Sơn, Hà Nội.                      
Can-Chi:     Canh-Th́n/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Khuê.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Giáp-Tuất, Mậu-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Nguyệt đức, Nhân chuyên, Phúc sinh,        
 Thiên ân, Thiên quan.                                                          
Sao xấu:     Hoang vu, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả.                               
Nên làm:     Lấp hố rănh, Xây dựng, Đắp đê, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự,   
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp       
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,    
 Động thổ, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,      
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Tây.                                   
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 17/5/2024. Viễn thông Quốc tế.                            
Âm lịch:     10/4(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Tân-Tỵ/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Lâu.           
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   ất-Hợi, Kỷ-Hợi, ất-Tỵ.                                             
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Phúc hậu, Thiên ân, Thiên đức, Thiên phúc,  
 Thiên thụy.                                                                    
Sao xấu:     Câu trận, Lục bất thành, Ly sào, Thổ phủ, Thụ tử, Tiểu hồng sa.    
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Săn bắn, Yến tiệc, Đào ao, Xây      
 nhà, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố       
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ, Nhập    
 trạch, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,      
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài   
 vật, Giao dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Đào giếng, Xuất hành, Giá thú, An táng,      
 Xây dựng, Chuyển nhà, Động thổ.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Tây.                                            
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 18/5/2024.                                                
Âm lịch:     11/4(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Ngọ/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Vị.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Canh-Tư, Bính-Th́n.                  
Sao tốt:     Thanh long, Thánh tâm, Thiên ân, Thiên phúc, U vi tinh.            
Sao xấu:     Đại không vong, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Ly sàng, Nguyệt       
 kiến chuyển sát, Trùng phục.                                                   
Nên làm:     Cầu phúc, Tế tự, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây    
 dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ,    
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Chuyển nhà, Cầu tài,  
 Cầu lộc, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, An táng, Động thổ, Giá thú.                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 11g-13g,Ngọ.                          
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g33. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 19/5/2024. Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh-1890. Thành    
 lập MT Việt Minh-1941.                                                         
Âm lịch:     12/4(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Quư-Mùi/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Măo.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Hợi, Tân-Sửu, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Ich hậu, Lộc khố, Minh đường, Nguyệt tài, Thiên ân, Thiên phú.     
Sao xấu:     Cửu không, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát,   
 Quả tú, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn, Xích khẩu.                                
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Khởi tạo, Làm bếp, Lợp nhà, Cầu lộc, Cầu tài,  
 Động thổ, Đào ao, Nhập trạch, Đào giếng.                                       
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g12.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 20/5/2024.                                                
Âm lịch:     13/4(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Thân/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tất.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Tiểu măn (Duối vàng) 20g00. Ngày Hắc đạo.    
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Bính-Dần, Canh-Ngọ, Mậu-Dần, Canh-Tư.                              
Sao tốt:     Lục hợp, Nguyệt không, Ngũ phú, Tuế đức, Tục thế.                  
Sao xấu:     Hà khôi, Hoang vu, Lôi công, Nguyệt h́nh, Ngũ hư, Tam nương,       
 Tiểu hao.                                                                      
Nên làm:     Làm giường, Sửa nhà cửa.                                           
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g13.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 21/5/2024. Phong trào văn hoá Thế giới-2002.               
Âm lịch:     14/4(Thiếu)/2024. Tết Dân tộc Khmer.                               
Can-Chi:     ất-Dậu/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Chủy.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Định. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Tân-Mùi, Kỷ-Măo, Tân-Sửu.                                
Sao tốt:     Dân nhật, Măn đức tính, Nguyệt đức hợp, Nguyệt giải, Sát cống,     
 Tam hợp, Yếu yên.                                                              
Sao xấu:     Chu tước, Đại hao, Nguyệt kỵ, Ngũ quỷ, Thiên hỏa, Thiên ngục.      
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Kư hợp đồng, Cầu tài, Giá thú, Xuất hành,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Chuyển nhà, Cầu phúc, Thu   
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai    
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao       
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, An táng,      
 Tranh chấp, Chữa bệnh, Tố tụng.                                                
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g18. SG 5g30/11g51\18g13.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 22/5/2024. Thế giới về Nước và Đa dạng sinh học. Pḥng     
 chống Thiên tai.                                                               
Âm lịch:     15/4(Thiếu)/2024. Lễ Phật Đản.                                     
Can-Chi:     Bính-Tuất/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Sâm.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.                 
Sao tốt:     Giải thần, Thiên đức hợp, Thiên quư, Thiên tài, Trực tinh, Tuế     
 hợp.                                                                           
Sao xấu:     Địa tặc, Không pḥng, Qủy khốc, Tiểu không vong, Trùng tang, Tứ    
 thời đại mộ.                                                                   
Nên làm:     Xây dựng, Cầu tài, Khai trương, Cầu lộc, Yến tiệc, Xuất hành,      
 Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu    
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm    
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                  
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g19. SG 5g30/11g51\18g13.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 23/5/2024. Quan hệ ngoại giao với Tây Ban Nha-1977.       
Âm lịch:     16/4(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Hợi/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tỉnh.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo.                                                          
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                          
Sao tốt:     Dịch mă, Địa tài, Kim đường, Thiên quư.                            
Sao xấu:     Nguyệt phá, Thần cách, Văng vong.                                  
Nên làm:     Phá bỏ đồ cũ, Khai trương, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Yến tiệc, Xuất    
 hành, Cầu tài, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh       
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Cầu phúc, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,  
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,   
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An táng, Giải oan, Giao tài     
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Di chuyển, Chuyển nhà,    
 Giá thú, Tế tự, Xây nhà.                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Tây-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g15/11g54\18g34. Huế 5g17/11g47\18g19. SG 5g30/11g51\18g13.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 24/5/2024.                                                
Âm lịch:     17/4(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tư/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Quỷ.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n, Thân.                                               
Tuổi xung:   Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                                                
Sao tốt:     Hoạt điệu, Thiên mă.                                               
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoang vu, Ly sào, Thiên lại.                              
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chuyển nhà, Giá thú, Xuất hành, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao,      
 Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, Giao tài vật, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện      
 việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện      
 tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh,     
 Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ     
 mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây,    
 Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Chữa bệnh, Yến tiệc, An      
 táng, Giao dịch, Cầu tài, Cầu lộc.                                             
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g15/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 25/5/2024.                                                
Âm lịch:     18/4(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Sửu/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Liễu.         
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ, Dậu.                                                  
Tuổi xung:   ất-Mùi, Đinh-Mùi.                                                  
Sao tốt:     Ngọc đường, Nguyệt ân, Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên       
 thành.                                                                         
Sao xấu:     Cô thần, Ly sào, Tam nương, Tội chỉ, Xích khẩu.                    
Nên làm:     Giá thú, Xuất hành, Khai trương, Tranh chấp, Kiện cáo, Hôn thú,    
 Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố      
 tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ    
 cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm     
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,       
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển   
 nhà, Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g15/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 26/5/2024.                                               
Âm lịch:     19/4(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Canh-Dần/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Tinh.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Thu. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Nhâm-Thân, Giáp-Ngọ, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Kính tâm, Mẫu thương, Minh tinh, Nguyệt đức, Thiên thụy.           
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Đại không vong, Địa phá, Kiếp sát, Ly sàng,    
 Nguyệt hỏa, Thiên cương, Thiên ôn, Thổ cấm.                                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Giá thú, An táng, Xây dựng,    
 Lợp nhà, Khởi công, Làm bếp.                                                   
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                   
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 27/5/2024.                                                
Âm lịch:     20/4(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Tân-Măo/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Trương.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   ất-Sửu, Quư-Dậu, ất-Mùi, Kỷ-Dậu.                                   
Sao tốt:     Âm đức, Mẫu thương, Phổ hộ, Sinh khí, Thiên đức, Thiên phúc.       
Sao xấu:     Huyền vũ, Lỗ ban sát, Ly sào, Nhân cách, Phi ma sát, Sát chủ.      
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Khai trương, Sửa nhà cửa, Trồng cây, Làm phúc,   
 Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Tranh   
 chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,    
 Đào ao, Mở cửa hàng, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm giường,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Di chuyển, Khởi công,   
 Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải oan, Giao tài vật, Giao    
 dịch, Cầu phúc, Đắp đê, Xuất hành, Nhập trạch, Động thổ, Chuyển nhà, Khởi      
 tạo, An táng, Giá thú.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 5g-7g,Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.           
             Xấu: 3g-5g,Dần. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Bắc.                                            
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g19. SG 5g30/11g52\18g13.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 28/5/2024.                                                 
Âm lịch:     21/4(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Nhâm-Th́n/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Dực.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Bính-Dần, Giáp-Tuất, Bính-Tuất, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Cát khánh, Đại hồng sa, Phúc sinh, Thiên phúc, Thiên quan.         
Sao xấu:     Hoang vu, Hỏa tinh, Nguyệt hư, Trùng phục, Tứ thời cô quả.         
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Giá thú, Làm bếp, Lợp nhà.                                         
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g35. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 29/5/2024.                                                 
Âm lịch:     22/4(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Quư-Tỵ/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Chẩn.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Tỵ, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Đinh-Măo, ất-Hợi, Đinh-Hợi.                                        
Sao tốt:     Đại hồng sa, Hoàng ân, Phúc hậu.                                   
Sao xấu:     Câu trận, Cửu thổ quỷ, Lục bất thành, Ly sào, Tam nương, Thổ phủ,  
 Thụ tử, Tiểu hồng sa.                                                          
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Chuyển nhà, Động thổ, Xây dựng, Giá thú, An táng, Xuất hành.       
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g36. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 30/5/2024.                                                
Âm lịch:     23/4(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Giáp-Ngọ/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Giác.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Trừ. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất.                                                         
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Dần, Nhâm-Tư, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.           
Sao tốt:     Nguyệt không, Sát cống, Thanh long, Thánh tâm, Thiên xá, Tuế đức,  
 U vi tinh.                                                                     
Sao xấu:     Hoàng sa, Kim thần thất sát, Ly sàng, Nguyệt kiến chuyển sát,      
 Nguyệt kỵ, Tiểu không vong.                                                    
Nên làm:     Tế tự, Sửa nhà cửa, Cầu phúc, Làm giường, Giải oan, Yến tiệc,      
 Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,        
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,     
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu lộc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc,   
 Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công,    
 Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài vật, Giao   
 dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh,    
 Chuyển nhà, Cầu tài, An táng.                                                  
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g36. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 31/5/2024. Thế giới không hút thuốc lá.                   
Âm lịch:     24/4(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     ất-Mùi/Kỷ-Tỵ(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Cang.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Ngọ, Mùi, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Măo, Quư-Sửu, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Ich hậu, Lộc khố, Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài, Thiên    
 phú, Trực tinh.                                                                
Sao xấu:     Cửu không, Kim thần thất sát, Nguyệt yếm, Phủ đầu sát, Quả tú,     
 Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn, Xích khẩu.                                        
Nên làm:     Cầu tài.                                                           
Kiêng kỵ:    Tố tụng, Chữa bệnh, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động     
 thổ, Giao tài vật, Giải oan, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công,    
 Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm giường,   
 Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Nhập trạch, Phá bỏ     
 đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Thu hoạch, Chuyển nhà,        
 Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây lăng mộ, Xây nhà, Yến tiệc.       
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g14/11g55\18g36. Huế 5g16/11g48\18g20. SG 5g30/11g52\18g14.