Lich Van su 1802-2100, v2.75, lightsmok@gmail.com, 0904070637


Dương lịch:  Thứ Năm, 1/8/2024. Văn hoá-Tư tưởng Việt Nam-1930.                 
Âm lịch:     27/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Đinh-Dậu/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Đẩu.      
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Măn. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n.                                                         
Tuổi xung:   Quư-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Măo, ất-Măo, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Dân nhật, Lộc khố, Thiên phú, Thiên quư, Tục thế.                  
Sao xấu:     Câu trận, Phi ma sát, Quả tú, Tam nương, Thổ ôn.                   
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Giao dịch, Cầu lộc, Tế tự, Yến     
 tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây,  
 Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn,      
 Phá bỏ đồ cũ, Dỡ nhà cũ, Mở cửa hàng, Di chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố    
 rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng,       
 Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh,  
 Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Chuyển nhà, An táng, Nhập trạch,     
 Đào ao, Giá thú, Đào giếng.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g20. Huế 5g35/11g52\18g09. SG 5g44/11g56\18g08.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 2/8/2024.                                                 
Âm lịch:     28/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Mậu-Tuất/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Ngưu.     
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực B́nh. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ, Tuất.                                               
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Bính-Th́n.                                              
Sao tốt:     Nguyệt giải, Thanh long, Yếu yên.                                  
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Hà khôi, Ly sào, Nguyệt hư, Qủy khốc, Sát      
 chủ, Tiểu hao, Xích khẩu.                                                      
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu tài, Cầu lộc, Chuyển nhà.                  
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g19. Huế 5g35/11g52\18g08. SG 5g44/11g56\18g07.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 3/8/2024.                                                 
Âm lịch:     29/6(Thiếu)/2024.                                                  
Can-Chi:     Kỷ-Hợi/Tân-Mùi(Thiếu)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Nữ.         
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Đinh-Tỵ.                                                   
Sao tốt:     Âm đức, Măn đức tính, Minh đường, Nguyệt đức hợp, Nguyệt tài,      
 Tam hợp, Thiên đức hợp.                                                        
Sao xấu:     Đại hao, Hỏa tinh, Lôi công, Nguyệt tận, Nhân cách, Tiểu không     
 vong, Trùng phục, Trùng tang.                                                  
Nên làm:     Cầu tài, Yến tiệc, Khai trương, Kư hợp đồng, Di chuyển, Cầu lộc,   
 Hoàn thiện việc, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng     
 cây, Giải oan, Cầu phúc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Động    
 thổ, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Đắp đê, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện    
 cáo, Đào giếng, Đào ao, Hôn thú, Hôn nhân, Khởi tạo, Khởi công, Tranh chấp,    
 Chữa bệnh, An táng, Xây nhà, Tố tụng.                                          
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g38/11g59\18g19. Huế 5g35/11g52\18g08. SG 5g44/11g56\18g07.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 4/8/2024.                                                
Âm lịch:     1/7(Đủ)/2024.                                                      
Can-Chi:     Canh-Tư/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Hư.         
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Giáp-Thân, Bính-Ngọ, Giáp-Dần.                           
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Phúc sinh, Tam hợp, Thanh long, Thiên quư.     
Sao xấu:     Đại hao, Trùng tang.                                               
Nên làm:     Xây dựng, Yến tiệc, Cầu lộc, Chữa bệnh, Xây lăng mộ, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà,    
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Cầu tài, Hôn thú, Hôn    
 nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,  
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Xuất hành, Xây nhà, An táng, Khai        
 trương, Giá thú, Di chuyển.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Không có.                              
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g18. Huế 5g35/11g51\18g08. SG 5g44/11g55\18g07.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 5/8/2024. Hải quân Việt Nam-1964.                         
Âm lịch:     2/7(Đủ)/2024.                                                      
Can-Chi:     Tân-Sửu/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Nguy.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Phá. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, ất-Dậu, Đinh-Mùi, ất-Măo.                                 
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Thiên quư.                                 
Sao xấu:     Cửu thổ quỷ, Dương công kỵ, Hỏa tinh, Ly sào, Ngũ quỷ, Sát chủ,    
 Thụ tử, Tứ thời đại mộ.                                                        
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Làm bếp, Lợp nhà, Xuất hành, Giá thú, Chuyển nhà, An táng, Đắp     
 đê, Động thổ, Giao dịch, Giao tài vật, Giải oan, Cầu phúc, Hoàn thiện việc,    
 Hôn nhân, Hôn thú, Khởi công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư    
 hợp đồng, Di chuyển, Làm giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Đào ao, Cảnh giác,     
 Mở cửa hàng, Nhập trạch, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch,    
 Tố tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây   
 nhà, Đào giếng, Yến tiệc, Săn bắn, Dỡ nhà cũ, Chữa bệnh, Phá bỏ đồ cũ.         
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Không có.                                       
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g18. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g07.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 6/8/2024. Thế giới chống Vũ khí nguyên tử-1945.            
Âm lịch:     3/7(Đủ)/2024.                                                      
Can-Chi:     Nhâm-Dần/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Thất.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Ngọ, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Thân, Canh-Thân.                                    
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Sát cống, Thánh tâm.    
Sao xấu:     Không pḥng, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Tam nương, Tứ tuyệt, Xích    
 khẩu.                                                                          
Nên làm:     Tế tự, Giải oan, Xuất hành, Cầu phúc, Tố tụng, Yến tiệc, Xây nhà,  
 Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch,     
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm      
 bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai   
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giao tài vật, Giao dịch,  
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển   
 nhà, Cầu tài, Cầu lộc.                                                         
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Không có.                                      
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g06.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 7/8/2024.                                                  
Âm lịch:     4/7(Đủ)/2024.                                                      
Can-Chi:     Quư-Măo/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Bích.       
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Nguy. Lập Thu (Đầu Thu) 07g10. Ngày Hắc đạo.        
Tuổi hợp:    Mùi, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Dậu, Tân-Dậu.                                       
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Sát cống, Thiên đức.                           
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Thiên lại, Tiểu không vong.                    
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g35/11g51\18g07. SG 5g44/11g55\18g06.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 8/8/2024. Thành lập ASEAN-1967.                           
Âm lịch:     5/7(Đủ)/2024.                                                      
Can-Chi:     Giáp-Th́n/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Khuê.     
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Tư, Thân, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Th́n, Nhâm-Th́n, Canh-Tuất, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Mẫu thương, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên tài, Trực tinh, Tuế đức,      
 Tục thế.                                                                       
Sao xấu:     Âm thác, Cô thần, Nguyệt kỵ, Nguyệt yếm, Trùng phục.               
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Xây dựng, Giá thú, Tranh chấp,      
 Xuất hành, Kiện cáo, Hôn thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu     
 tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,    
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh giác, Lợp nhà,   
 Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện      
 tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật,  
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                           
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                            
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g17. Huế 5g36/11g51\18g06. SG 5g44/11g55\18g06.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 9/8/2024.                                                 
Âm lịch:     6/7(Đủ)/2024.                                                      
Can-Chi:     ất-Tỵ/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Lâu.          
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Sửu, Dậu.                                                          
Tuổi xung:   Tân-Tỵ, Tân-Hợi, Quư-Hợi.                                          
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Ngũ phú, Thiên phúc, U vi tinh, Yếu   
 yên.                                                                           
Sao xấu:     Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Lôi công, Thần cách, Thổ cấm, Tiểu     
 hồng sa.                                                                       
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Đào ao, Dỡ     
 nhà cũ, Xây lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố    
 tụng, Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,       
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,     
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Khởi công, Tế tự, Xuất   
 hành, Xây nhà, Xây dựng, An táng.                                              
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                             
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g16. Huế 5g36/11g51\18g06. SG 5g44/11g55\18g05.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 10/8/2024. V́ nạn nhân chất độc mầu da cam-2004.          
Âm lịch:     7/7(Đủ)/2024.                                                      
Can-Chi:     Bính-Ngọ/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Vị.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Khai. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Mậu-Tư, Canh-Tư, Mậu-Ngọ.                                
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt không, Nguyệt tài, Sinh khí, Thiên mă.         
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Phi ma sát,      
 Tam nương, Thiên hỏa, Thiên ngục.                                              
Nên làm:     Cầu tài, Sửa nhà cửa, Cầu lộc, Giao dịch, Di chuyển, Xuất hành,    
 Khai trương, Trồng cây, Làm giường.                                            
Kiêng kỵ:    An táng.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 9g-11g,Tỵ. Giờ con nước: Không có.                            
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g16. Huế 5g36/11g51\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 11/8/2024.                                               
Âm lịch:     8/7(Đủ)/2024.                                                      
Can-Chi:     Đinh-Mùi/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Măo.       
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   Kỷ-Sửu, Tân-Sửu.                                                   
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Nguyệt đức hợp, Nhân chuyên, Thiên        
 thành, Tuế hợp.                                                                
Sao xấu:     Đại không vong, Địa tặc, Hoang vu, Kim thần thất sát, Nguyệt hư,   
 Tứ thời cô quả.                                                                
Nên làm:     Lấp hố rănh, Đắp đê.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Nam. Xấu: Không có.                                     
Mặt trời:    HN 5g39/11g58\18g15. Huế 5g36/11g51\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 12/8/2024.                                                
Âm lịch:     9/7(Đủ)/2024.                                                      
Can-Chi:     Mậu-Thân/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Tất.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Tư, Th́n, Thân.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Dần, Giáp-Dần.                                                
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Phúc hậu, Thiên đức hợp, Thiên xá.        
Sao xấu:     Lục bất thành, Ly sào, Thổ phủ, Xích khẩu.                         
Nên làm:     Khai trương, Giải oan, Tế tự, Yến tiệc, Dỡ nhà cũ, Xây nhà, Xây    
 lăng mộ, Di chuyển, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu      
 hoạch, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch,     
 Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm         
 giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo,       
 Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giao tài vật, Giao    
 dịch, An táng, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Động thổ, Chuyển nhà, Xây dựng.      
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Không có.                                 
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g15. Huế 5g36/11g50\18g05. SG 5g44/11g54\18g05.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 13/8/2024.                                                 
Âm lịch:     10/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Dậu/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Chủy.        
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Sửu, Th́n, Tỵ, Dậu.                                                
Tuổi xung:   Tân-Măo, ất-Măo.                                                   
Sao tốt:     Âm đức.                                                            
Sao xấu:     Cửu không, Huyền vũ, Ly sào, Nguyệt kiến chuyển sát, Nhân cách,    
 Phủ đầu sát, Thiên ôn, Tội chỉ, Văng vong.                                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành, Cầu tài, Khởi tạo, Chuyển nhà.                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                           
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g15. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 14/8/2024.                                                 
Âm lịch:     11/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Canh-Tuất/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Sâm.      
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Ngọ.                                                     
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Giáp-Tuất, Giáp-Th́n.                                    
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Thiên ân, Thiên phú, Thiên quan, Thiên quư.     
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ly sàng, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang, Thiên tặc, Thổ ôn,  
 Trùng tang.                                                                    
Nên làm:     Cầu tài, Xây dựng, Cầu phúc, Cầu lộc, Khai trương, Giao dịch,      
 Tang lễ, Yến tiệc, Xuất hành, Dỡ nhà cũ, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo,        
 Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,      
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Giải oan, Mở cửa hàng, Giao tài vật, Cảnh giác, Di      
 chuyển, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Đắp đê, Kư hợp đồng, Kinh doanh,    
 Kiện tụng, Kiện cáo, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện      
 việc, Xây nhà, Nhập trạch, Khởi công, Đào ao, Động thổ, Đào giếng.             
Kiêng kỵ:    Giá thú.                                                           
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                              
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g14. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 15/8/2024. Chiến thắng Phát xít Nhật-1945. Bưu điện Việt  
 Nam-1945.                                                                      
Âm lịch:     12/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Tân-Hợi/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Tỉnh.        
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Măo, Mùi.                                                     
Tuổi xung:   Kỷ-Tỵ, ất-Hợi, ất-Tỵ.                                              
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Phổ hộ, Thiên ân, Thiên quư.               
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Hoang vu, Nguyệt hỏa, Ngũ hư,        
 Thiên cương, Tiểu hao, Tiểu không vong.                                        
Nên làm:     Làm phúc, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào    
 ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm giường, Di chuyển, Kư hợp đồng,     
 Chữa bệnh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu lộc, Cầu phúc, Động thổ,     
 Đắp đê, Khởi tạo, Cầu tài, Lợp nhà, Làm bếp, Kinh doanh, An táng, Xuất hành.   
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                       
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g14. Huế 5g36/11g50\18g04. SG 5g44/11g54\18g04.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 16/8/2024.                                                
Âm lịch:     13/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tư/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Quỷ.        
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Thân.                                                     
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Tuất, Giáp-Ngọ, Bính-Th́n.                          
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Phúc sinh, Tam hợp,     
 Thanh long, Thiên thụy.                                                        
Sao xấu:     Đại hao, Tam nương.                                                
Nên làm:     An táng, Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây   
 lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Cầu lộc, Chuyển nhà, Thu       
 hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập     
 trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm   
 giường, Làm bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai    
 trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật,   
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Tranh    
 chấp, Tố tụng, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g13. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 17/8/2024.                                                
Âm lịch:     14/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Quư-Sửu/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Liễu.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Dậu.                                                      
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Hợi, ất-Mùi, Đinh-Tỵ.                                
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Thiên ân, Thiên đức, Trực tinh.            
Sao xấu:     Nguyệt kỵ, Ngũ quỷ, Sát chủ, Thụ tử.                               
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Xây dựng, Khởi công, Yến tiệc,      
 Chuyển nhà, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,     
 Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ    
 đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Cầu phúc, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh,     
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Khởi tạo, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, An táng,       
 Chữa bệnh, Xuất hành, Di chuyển.                                               
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                             
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g13. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 18/8/2024.                                               
Âm lịch:     15/7(Đủ)/2024. Lễ Vu Lan.                                          
Can-Chi:     Giáp-Dần/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Tinh.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Dần, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Canh-Ngọ, Bính-Thân, Canh-Tư, Mậu-Thân.                            
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Thánh tâm, Tuế đức.                            
Sao xấu:     Không pḥng, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Trùng phục, Xích khẩu.       
Nên làm:     Cầu phúc, Xây dựng, Tế tự.                                         
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Nam. Xấu: Đông-Bắc.                                      
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g12. Huế 5g36/11g50\18g03. SG 5g43/11g53\18g03.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 19/8/2024. Cách mạng Tháng Tám-1945. Thành lập Lực lượng  
 CAND-1945.                                                                     
Âm lịch:     16/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     ất-Măo/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Trương.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Măo, Tuất, Hợi.                                                    
Tuổi xung:   Tân-Mùi, Đinh-Dậu, Tân-Sửu, Kỷ-Dậu.                                
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Thiên phúc.                                    
Sao xấu:     Chu tước, Đại không vong, Hoang vu, Thiên lại.                     
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Giao dịch, Giao tài vật, Xuất hành, Nhập trạch, Khai trương,       
 Chữa bệnh, Di chuyển, Dỡ nhà cũ, Đào ao, Đào giếng, Đắp đê, Động thổ, An       
 táng, Cầu lộc, Giải oan, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Cầu phúc, Khởi    
 công, Khởi tạo, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Làm bếp, Làm     
 giường, Làm phúc, Lấp hố rănh, Lợp nhà, Cảnh giác, Mở cửa hàng, Cầu tài, Phá   
 bỏ đồ cũ, Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố       
 tụng, Tranh chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây      
 nhà, Chuyển nhà, Yến tiệc.                                                     
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                 
Mặt trời:    HN 5g40/11g57\18g12. Huế 5g36/11g50\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 20/8/2024.                                                 
Âm lịch:     17/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Bính-Th́n/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Dực.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thành. Ngày Hoàng đạo.                              
Tuổi hợp:    Thân, Dậu.                                                         
Tuổi xung:   Mậu-Th́n, Nhâm-Ngọ, Nhâm-Th́n, Mậu-Tuất, Nhâm-Tư, Nhâm-Tuất.       
Sao tốt:     Mẫu thương, Nguyệt không, Nhân chuyên, Tam hợp, Thiên hỷ, Thiên    
 tài, Tục thế.                                                                  
Sao xấu:     Cô thần, Nguyệt yếm.                                               
Nên làm:     Khai trương, Cầu lộc, Cầu tài, Giá thú, Làm giường, Xuất hành,     
 Kiện cáo, Tranh chấp, Sửa nhà cửa, Hôn thú, Yến tiệc, Xây nhà, Xây lăng mộ,    
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,     
 Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng, Cảnh       
 giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện   
 tụng, Khởi tạo, Khởi công, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật,  
 Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa     
 bệnh, Chuyển nhà, Cầu phúc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông.                                           
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g12. Huế 5g36/11g49\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 21/8/2024.                                                 
Âm lịch:     18/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Tỵ/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Chẩn.       
Đặc điểm:    Hành Thổ, Trực Thu. Ngày Hoàng đạo.                                
Tuổi hợp:    Dậu.                                                               
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Quư-Tỵ, Kỷ-Hợi, Quư-Sửu, Quư-Hợi.                         
Sao tốt:     Địa tài, Kim đường, Lục hợp, Nguyệt đức hợp, Ngũ phú, U vi tinh,   
 Yếu yên.                                                                       
Sao xấu:     Địa phá, Hà khôi, Kiếp sát, Lôi công, Tam nương, Thần cách, Thổ    
 cấm, Tiểu hồng sa.                                                             
Nên làm:     Cầu lộc, Cầu tài, Thu hoạch, Khai trương, Yến tiệc, Đào giếng,     
 Đào ao, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Di    
 chuyển, Chữa bệnh, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ,     
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm      
 phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,       
 Khởi tạo, Cầu phúc, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan,     
 Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Tố tụng, Tế tự, Khởi công, Xuất     
 hành, Xây nhà.                                                                 
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Nam. Xấu: Đông.                                               
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g11. Huế 5g36/11g49\18g02. SG 5g43/11g53\18g02.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 22/8/2024.                                                
Âm lịch:     19/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Mậu-Ngọ/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Giác.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Khai. Xử thử (Mưa ngâu) 21g56. Ngày Hắc đạo.        
Tuổi hợp:    Dần, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Bính-Tư, Giáp-Ngọ, Bính-Ngọ.                              
Sao tốt:     Đại hồng sa, Nguyệt tài, Ngũ hợp, Sinh khí, Thiên đức hợp, Thiên   
 mă.                                                                            
Sao xấu:     Bạch hổ, Hoàng sa, Kim thần thất sát, Lỗ ban sát, Ly sào, Phi ma   
 sát, Thiên hỏa, Thiên ngục.                                                    
Nên làm:     Giao dịch, Cầu tài, Cầu lộc, Khai trương, Di chuyển, Sửa nhà cửa,  
 Trồng cây, Yến tiệc, Cầu phúc, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện, Tu    
 tạo, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá   
 bỏ đồ cũ, Đắp đê, Mở cửa hàng, Đào giếng, Cảnh giác, Đào ao, Lấp hố rănh,      
 Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,   
 Dỡ nhà cũ, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Chữa bệnh, Giải      
 oan, Giao tài vật, Xuất hành, Nhập trạch, Khởi tạo, Động thổ, Chuyển nhà,      
 Lợp nhà.                                                                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: 9g-11g,Tỵ. Giờ con nước: 7g-9g,Th́n.                          
Chọn hướng:  Tốt: Bắc, Đông-Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g11. Huế 5g36/11g49\18g01. SG 5g43/11g52\18g02.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 23/8/2024.                                                
Âm lịch:     20/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Kỷ-Mùi/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cang.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Bế. Ngày Hoàng đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ, Mùi, Hợi.                                                
Tuổi xung:   ất-Sửu, Đinh-Sửu.                                                  
Sao tốt:     Đại hồng sa, Ngọc đường, Ngũ hợp, Thiên thành, Tuế hợp.            
Sao xấu:     Địa tặc, Hoang vu, Hỏa tinh, Kim thần thất sát, Nguyệt hư, Tiểu    
 không vong, Tứ thời cô quả.                                                    
Nên làm:     Hoăn binh các việc quan trọng!                                     
Kiêng kỵ:    Xuất hành, Giao tài vật, Giao dịch, Lợp nhà, Làm bếp, Giá thú,     
 Động thổ, An táng, Mở cửa hàng, Khởi tạo, Cầu lộc, Cầu phúc, Cầu tài, Giải     
 oan, Chuyển nhà, Hoàn thiện việc, Hôn nhân, Hôn thú, Khai trương, Khởi công,   
 Chữa bệnh, Kiện cáo, Kiện tụng, Kinh doanh, Kư hợp đồng, Di chuyển, Làm        
 giường, Làm phúc, Dỡ nhà cũ, Cảnh giác, Đào ao, Nhập trạch, Phá bỏ đồ cũ,      
 Săn bắn, Sửa mồ mả, Sửa nhà cửa, Tang lễ, Tế tự, Thu hoạch, Tố tụng, Tranh     
 chấp, Trồng cây, Tu tạo, Từ thiện, Xây dựng, Xây lăng mộ, Xây nhà, Đào giếng,  
 Yến tiệc.                                                                      
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc, Nam. Xấu: Đông.                                     
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g36/11g49\18g01. SG 5g43/11g52\18g01.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 24/8/2024. Bộ đội xăng dầu Việt Nam-1968.                 
Âm lịch:     21/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Canh-Thân/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đê.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Kiến. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Th́n, Thân.                                                        
Tuổi xung:   Giáp-Tư, Mậu-Dần, Giáp-Ngọ, Nhâm-Dần.                              
Sao tốt:     Măn đức tính, Minh tinh, Phúc hậu, Thiên quư.                      
Sao xấu:     Dương thác, Lục bất thành, Thổ phủ, Trùng tang, Xích khẩu.         
Nên làm:     Khai trương, Yến tiệc, Đào giếng, Đào ao, Xây lăng mộ, Dỡ nhà cũ,  
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Di     
 chuyển, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư     
 hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Chữa bệnh, Hôn thú, Hôn   
 nhân, Hoàn thiện việc, Chuyển nhà, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Cầu      
 phúc, Đắp đê, Khởi công, Xây nhà.                                              
Kiêng kỵ:    Giá thú, Xuất hành.                                                
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc, Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                              
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g01.    

Dương lịch:  Chủ Nhật, 25/8/2024.                                               
Âm lịch:     22/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Tân-Dậu/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Pḥng.       
Đặc điểm:    Hành Mộc, Trực Trừ. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Th́n, Tỵ, Dậu.                                                     
Tuổi xung:   ất-Sửu, Kỷ-Măo, ất-Mùi, Quư-Măo.                                   
Sao tốt:     Âm đức, Ngũ hợp, Sát cống, Thiên quư.                              
Sao xấu:     Cửu không, Huyền vũ, Nguyệt kiến chuyển sát, Nhân cách, Phủ đầu    
 sát, Tam nương, Thiên địa chuyển sát, Thiên ôn, Tội chỉ, Văng vong.            
Nên làm:     Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ thiện,     
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà     
 cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An táng,       
 Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng,   
 Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,    
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động    
 thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà,   
 Cầu tài, Cầu phúc, Cầu lộc.                                                    
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Nam. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g10. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g01.    

Dương lịch:  Thứ Hai, 26/8/2024. Việt Nam tham gia PT không liên kết-1975.      
Âm lịch:     23/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Nhâm-Tuất/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Tâm.      
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực Măn. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Măo, Ngọ.                                                          
Tuổi xung:   Bính-Dần, Bính-Tuất, Bính-Thân, Giáp-Th́n, Bính-Th́n.              
Sao tốt:     Kính tâm, Lộc khố, Nguyệt ân, Nguyệt đức, Thiên phú, Thiên quan,   
 Trực tinh.                                                                     
Sao xấu:     Ly sàng, Nguyệt kỵ, Quả tú, Qủy khốc, Tam tang, Thiên tặc, Thổ     
 ôn.                                                                            
Nên làm:     Cầu tài, Khai trương, Cầu phúc, Tế tự, Giao dịch, Cầu lộc, Tang    
 lễ, An táng, Xây dựng, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện,    
 Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả,     
 Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp     
 nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh,      
 Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc,  
 Giá thú, Giải oan, Giao tài vật, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà   
 cũ, Di chuyển, Chữa bệnh.                                                      
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-5g,Dần. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 15g-19g,Thân-Dậu. 21g-23g,Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây, Nam. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g09. Huế 5g37/11g49\18g00. SG 5g43/11g52\18g00.    

Dương lịch:  Thứ Ba, 27/8/2024.                                                 
Âm lịch:     24/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Quư-Hợi/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Nhâm-Tư. Sao Vĩ.         
Đặc điểm:    Hành Thủy, Trực B́nh. Ngày Hắc đạo.                                
Tuổi hợp:    Dần, Mùi.                                                          
Tuổi xung:   Đinh-Măo, Đinh-Hợi, Đinh-Dậu, ất-Tỵ, Đinh-Tỵ.                      
Sao tốt:     Hoạt điệu, Nguyệt giải, Ngũ hợp, Phổ hộ, Thiên đức.                
Sao xấu:     Băng tiêu ngọa hăm, Câu trận, Đại không vong, Hoang vu, Nguyệt     
 hỏa, Ngũ hư, Thiên cương, Tiểu hao.                                            
Nên làm:     Làm phúc, Yến tiệc, Đào giếng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng,     
 Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,   
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Đào    
 ao, Cảnh giác, Dỡ nhà cũ, Lấp hố rănh, Làm giường, Di chuyển, Kư hợp đồng,     
 Chữa bệnh, Kiện tụng, Kiện cáo, Chuyển nhà, Khởi công, Khai trương, Hôn thú,   
 Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Cầu lộc, Cầu phúc, Động thổ,     
 Đắp đê, Khởi tạo, Cầu tài, Lợp nhà, Làm bếp, Kinh doanh.                       
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 1g-3g,Sửu. 7g-9g,Th́n. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g41/11g56\18g09. Huế 5g37/11g49\17g59. SG 5g43/11g52\18g00.    

Dương lịch:  Thứ Tư, 28/8/2024. Ngoại giao Việt Nam-1945.                       
Âm lịch:     25/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Giáp-Tư/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Giáp-Tư. Sao Cơ.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Định. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Th́n.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Ngọ, Canh-Dần, Mậu-Ngọ, Canh-Thân.                            
Sao tốt:     Dân nhật, Hoàng ân, Phúc sinh, Tam hợp, Thanh long, Thiên ân,      
 Tuế đức.                                                                       
Sao xấu:     Đại hao, Trùng phục.                                               
Nên làm:     Yến tiệc, Cầu tài, Kư hợp đồng, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Di chuyển, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự,   
 Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa     
 hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm   
 bếp, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn    
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Cầu phúc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch,   
 Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Tranh chấp, Tố tụng, An táng,  
 Giá thú, Chữa bệnh.                                                            
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 5g-7g,Măo. 11g-13g,Ngọ. 15g-19g,Thân-Dậu.      
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g08. Huế 5g37/11g48\17g59. SG 5g43/11g51\18g00.    

Dương lịch:  Thứ Năm, 29/8/2024.                                                
Âm lịch:     26/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     ất-Sửu/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Bính-Tư. Sao Đẩu.         
Đặc điểm:    Hành Kim, Trực Chấp. Ngày Hoàng đạo.                               
Tuổi hợp:    Tư, Sửu, Tỵ.                                                       
Tuổi xung:   Quư-Mùi, Tân-Măo, Kỷ-Mùi, Tân-Dậu.                                 
Sao tốt:     Mẫu thương, Minh đường, Thiên ân, Thiên phúc.                      
Sao xấu:     Hỏa tinh, Ngũ quỷ, Sát chủ, Thụ tử.                                
Nên làm:     Cầu tài, Cầu lộc, Xây dựng, Khởi công, Săn bắn, Khai trương, Yến   
 tiệc, An táng, Xây nhà, Xây lăng mộ, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp,  
 Tố tụng, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ, Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Phá bỏ đồ cũ,      
 Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chữa bệnh, Cảnh giác, Chuyển nhà, Lấp hố rănh, Làm    
 phúc, Làm giường, Cầu phúc, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,      
 Khởi tạo, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giá thú, Giải oan, Giao tài      
 vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển,     
 Xuất hành.                                                                     
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 3g-7g,Dần-Măo. 9g-11g,Tỵ. 15g-17g,Thân. 19g-23g,Tuất-Hợi.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Tây-Bắc. Xấu: Đông-Nam.                                       
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g08. Huế 5g37/11g48\17g59. SG 5g43/11g51\18g00.    

Dương lịch:  Thứ Sáu, 30/8/2024. Khởi nghĩa Thái Nguyen-1917.                   
Âm lịch:     27/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Bính-Dần/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Mậu-Tư. Sao Ngưu.       
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Phá. Ngày Hắc đạo.                                  
Tuổi hợp:    Dần, Ngọ, Hợi.                                                     
Tuổi xung:   Nhâm-Thân, Giáp-Thân, Nhâm-Th́n, Nhâm-Tuất.                        
Sao tốt:     Dịch mă, Giải thần, Nguyệt không, Thánh tâm, Thiên ân.             
Sao xấu:     Không pḥng, Nguyệt h́nh, Nguyệt phá, Tam nương, Xích khẩu.        
Nên làm:     Tế tự, Cầu phúc, Tố tụng, Chữa bệnh, Làm giường, Sửa nhà cửa,      
 Giải oan, Dỡ nhà cũ, Phá bỏ đồ cũ, Yến tiệc, Đào ao, Di chuyển, Xây lăng mộ,   
 Xây dựng, Từ thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Thu hoạch, Tang lễ, Sửa     
 mồ mả, Săn bắn, Nhập trạch, Mở cửa hàng, Chuyển nhà, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp   
 hố rănh, Làm phúc, Làm bếp, Kư hợp đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo,      
 Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, An       
 táng, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ, Đắp đê, Đào giếng.                    
Kiêng kỵ:    Giá thú, Cầu tài, Cầu lộc, Xuất hành.                              
Chọn giờ:    Tốt: 23g-3g,Tư-Sửu. 7g-11g,Th́n-Tỵ. 13g-15g,Mùi. 19g-21g,Tuất.     
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông, Tây-Nam. Xấu: Nam.                                      
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g07. Huế 5g37/11g48\17g58. SG 5g43/11g51\17g59.    

Dương lịch:  Thứ Bẩy, 31/8/2024.                                                
Âm lịch:     28/7(Đủ)/2024.                                                     
Can-Chi:     Đinh-Măo/Nhâm-Thân(Đủ)/Giáp-Th́n. Giờ đầu: Canh-Tư. Sao Nữ.        
Đặc điểm:    Hành Hỏa, Trực Nguy. Ngày Hắc đạo.                                 
Tuổi hợp:    Măo, Mùi, Tuất.                                                    
Tuổi xung:   Quư-Dậu, ất-Dậu, Quư-Tỵ, Quư-Hợi.                                  
Sao tốt:     Cát khánh, Ich hậu, Nguyệt đức hợp, Sát cống, Thiên ân.            
Sao xấu:     Chu tước, Hoang vu, Thiên lại, Tiểu không vong.                    
Nên làm:     Giá thú, Yến tiệc, Xuất hành, Xây nhà, Xây lăng mộ, Xây dựng, Từ   
 thiện, Tu tạo, Trồng cây, Tranh chấp, Cầu lộc, Thu hoạch, Tế tự, Tang lễ,      
 Sửa nhà cửa, Sửa mồ mả, Săn bắn, Phá bỏ đồ cũ, Nhập trạch, Mở cửa hàng, An     
 táng, Cảnh giác, Lợp nhà, Lấp hố rănh, Làm phúc, Làm giường, Làm bếp, Kư hợp   
 đồng, Kinh doanh, Kiện tụng, Kiện cáo, Khởi tạo, Khởi công, Khai trương, Hôn   
 thú, Hôn nhân, Hoàn thiện việc, Giải oan, Giao tài vật, Giao dịch, Động thổ,   
 Đắp đê, Đào giếng, Đào ao, Dỡ nhà cũ, Di chuyển, Chữa bệnh, Chuyển nhà, Cầu    
 tài, Cầu phúc, Tố tụng.                                                        
Kiêng kỵ:    Không kiêng ǵ cả.                                                 
Chọn giờ:    Tốt: 23g-1g,Tư. 3g-7g,Dần-Măo. 11g-15g,Ngọ-Mùi. 17g-19g,Dậu.       
             Xấu: Không có. Giờ con nước: Không có.                             
Chọn hướng:  Tốt: Đông. Xấu: Nam.                                               
Mặt trời:    HN 5g42/11g55\18g07. Huế 5g37/11g48\17g58. SG 5g43/11g51\17g59.