VIDEO CA NHẠC CỦA BA LAN

“Tam tấu Trio Alicja Smietana“ tại Nhà hát

Trường Đại học Văn hóa và Nghệ thuật Quân đội 30/5/2014

Tác phẩm 1.

Tác phẩm 2.

Tác phẩm 3.

Tác phẩm 4.

Tác phẩm 5.

Tác phẩm 6.

Tác phẩm 7.

Tác phẩm 8.

Tác phẩm 9.

Tác phẩm 10.

Tác phẩm 11.

       

Copyright © 2011 Album Tổng hợp của Khối chuyên Toán-Tin Đại học Tổng hợp Hà Nội
Phone mobile: 0904070637 hoặc 0986838536
Email: lightsmok@gmail.com hoặc Yahoo Messenger: happidragon@yahoo.com