TIN HỌC CƠ SỞ

Cho sinh viên – Trường ĐHKHTN Hà Nội

 

CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TIẾP

 

A - Lý thuyết (5 tuần): Tóm tắt lý thuyết cơ bản (PDF),

 

      Buổi 1. Bài giảng:

                       THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN (PDF)

                       THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN (PPS)

 

                   Bài tập 1. (PDF) 

                   Tham khảo:

                        + Bảng mã kí tự ASCII hệ thập phân (JPG)

                        + Bảng mã kí tự đặc biệt (JPG)

 

      Buổi 2. Bài giảng:

                        KIẾN TRÚC MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ (PDF)

                        KIẾN TRÚC MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ (PPS)

        

                   Bài tập 2. (PDF)

                   Tham khảo:

                       + Danh sách các CPU (PDF)

                       + Danh sách các thiết bị phần cứng (PDF)

                       + Phần cứng máy tính 3781 (PDF)

                       + Tốc độ MTĐT tính như thế nào? (PDF)

   

      Buổi 3. Bài giảng:

                        MÃ HÓA DỮ LIỆU SỐ (PDF)

                        MÃ HÓA DỮ LIỆU SỐ (PPS)

 

                   Bài tập 3. (PDF)

                   Tham khảo:          

                       + Chuyển đổi số qua các hệ đếm (Video)

                       + Phân loại các kiểu dữ liệu trong C++ (Youtube)

      

       Buổi 4. Bài giảng:

                        MÃ HÓA DỮ LIỆU PHI SỐ (PDF)

                        MÃ HÓA DỮ LIỆU PHI SỐ (PPS)

 

                Bài tập 4. (PDF)

                  Tham khảo:   

                       + Bảng mầu đầy đủ dùng cho Internet

                       + Nháy chuột là có mã mầu RGB luôn

 

       Buổi 5. Bài giảng:

                        THUẬT TOÁN - PHẦN MỀM (PDF)

                        THUẬT TOÁN - PHẦN MỀM (PPS)

   

                    Bài tập 5. (PDF)

                   Tham khảo:   

                       + Đại số Bool và Mach điện tử (PDF)

                       + Bài toán và Thuật toán (PDF)

                       + Cấu trúc rẽ nhánh minh họa (Youtube)

                       + Cấu trúc lặp minh học (Youtube)

 

      Phụ lục:

                    Bài tập Tổng hợp (PDF)

                  Đáp án các Bài tập 1-2-3-4-5-Tổng hợp (PDF)

                  Tự luyện 7 câu (RAR)

 

B - Thực hành (10 tuần): Windows, Word, Excel, PowerPoint

 

       Buổi 1. Bài giảng: Hệ điều hành (PDF)

                    Thực hành: Nội dung thực hành (PDF)

                    Tham khảo:   

                      + Hướng dẫn sử dụng máy tính  (Video)       

                      + Chú ý về Đuôi tệp (Tự học)   

                      + Danh sách các Đuôi tệp cơ bản (Tự học)

                      + Hướng dẫn cách hiện các đối tượng bị ẩn trong Windows 7 (Video)

                      + Cách tìm kiếm file trong windows 7 (Video)

                      + Hiện Chức Năng Tìm Kiếm Trong Start Menu (Video)

                      + Hướng dẫn giải nén file WinRar (Video)

                      + Cách nén và giải nén file (Video)

                      + Cách tối ưu dung lượng ổ cứng trên Windows (Video)

                    

         

       Buổi 2.  Bài giảng: Lý thuyết Word 2007, 2010  (PDF)

                    Thực hành: Nội dung thực hành Word bài 1-2 (PDF)

                    Tham khảo: Một số tổ hợp phím trong Word (PDF)    

   

      Buổi 3.  Bài giảng: Các thao tác cơ bản Word 2007, 2010  (PDF)

                    Thực hành: Nội dung thực hành Word bài 3-4.((PDF))

                      Chữa bài thực hành số 3-4 trong Nội dung đã in ra

                    Tham khảo:   Kinh nghiệm Soạn thảo văn bản! (PDF)      

 

      Buổi 4.  Bài giảng: Các thao tác cơ bản Word 2007, 2010  (PDF)

                    Thực hành: Nội dung thực hành Word bài 5-6.((PDF))

                    Chữa bài thực hành số 5-6 trong Nội dung đã in ra

                    Tham khảo các đề thi cũ: GK_2017, GK_2018, GK_2019, GK_2020  và 17 đề thi dự trữ khác! (PDF)

 

      Buổi 5.  Thi Giữa kỳ!

                    + Tin học Văn phòng Toàn tập của cô Trần Huyền Trang (Video)

                   

                   

      Buổi 6.  Bài giảng: Lý thuyết Excel 2007, 2010  (PDF)

                    Thực hành: Nội dung thực hành Excel 1-2-3-4 (In ra và tập trước)

                 Chữa bài thực hành số 1-2-3-4 trong Nội dung đã in ra

 

                    Tham khảo các đề thi cũ: (YouTube) Excel cơ bản đến nâng cao cho người mới bắt đầu | Bài 01                     

       

      Buổi 7.  Bài giảng: Bài giảng Excel của thầy Hoàng Sơn  (PPT) & Các thao tác cơ bản Excel (DOC)

                    Thực hành: Nội dung thực hành Excel 5-6-7-8 (In ra và tập trước)

                  Chữa bài thực hành số 5-6-7-8 trong Nội dung đã in ra               

                    Một số đường link tự học Excel

 

      Buổi 8.  Bài giảng: Các hàm cơ bản trong Excel (PDF) & Cánh làm biều đồ đơn giản (PDF)

                    Thực hành: Nội dung thực hành Excel 9-10-11-12 (PDF)

                  Chữa bài thực hành số 9-10-11-12 trong Nội dung đã in ra

                      + Các hàm trong Excel cấp tốc Online (Video)

 

      Buổi 9.  Bài giảng:

                       + Giới thiệu PowerPoint (PPS)

                    + Cách Tìm kiếm - Thay thế // Lọc dữ liệu

                       + Cách trộn văn bản (Mailling)

                       + Cách làm biểu đồ đơn giản // chi tiết (Youtube)

                       + Cách sắp xếp Họ tên chuẩn (Video)

                       + Dùng app Tiện ích tiếng Việt cho Excel

                       + Tham khảo các đề thi cũ (WinRar)

 

      Buổi 10.  Thi cuối kỳ! Chúc các em thành công nhé!

 

C - Thi chuyên cần:

 

      Tải file Tự luyện 5_câu này về tự luyện tập cho giỏi, rồi mới làm kiểm tra:  Làm kiểm tra rồi gửi Mã đề và đáp sôi cho thầy qua email...

                  

D - Kỷ niệm:

 

     + Các lớp 33-34-35-36 k65 HK1

     + Các lớp 1-2 k65 HK1  

     + Các lớp 24, 25, 26 và 27 KHMT k64 và 9, 10 Khoa Toán

     + Xem thêm...

 

E - Địa chỉ liên lạc:

 

      - Email:            lightsmok@gmail.com

      - Điện thoại:    0904070637

    - Zalo:          0986838536

      - Trang web:    http://khoia0.com

      - Face Book:    www.facebook.com/happidragon                      

 

F - Đa phương tiện

 

      - Ca khúc: Bài ca Đại học Quốc gia Hà Nội (Youtube)

      - Ca khúc: Liên khúc Trường ĐH KHTN (Youtube)

      - Ca khúc: 60 năm khoa Toán-Cơ-Tin học (Youtube)

      - Ca khúc: Vươn lên tầm cao mới (Youtube)

      - Ca khúc: Khúc ca A0 (Youtube)

 

 

Copyright © 2011 Album Tổng hợp của Khối chuyên Toán-Tin Đại học Tổng hợp Hà Nội
Phone mobile: 0904070637 hoặc 0986838536
Email: lightsmok@gmail.com hoặc Yahoo Messenger: happidragon@yahoo.com